Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Folk i rörelse nr 1 2006

Folk i rörelse – Nordiskt nyhetsbrev 1-2006

I detta nyhetsbrev kommer ett rykande färskt
uttalande antaget av aktivister vid Social
Forum i Athén till förmån för att fira jubileum
för ickevåldstraditionen den 11 september
i höst. Vi har en analys av den danska reaktionen
på Muhammedteckningarna, och något
om nazisternas framfart i Sverige, samt rapporter
om olika kampanjer för välfärd och
demokratiska rättigheter. Från
folkrörelsestudiegruppen kommer nyheten att Jan
Wiklunds
bok Demokratins bärare som handlar om
folkrörelser de senaste 2500 åren nu finns i en
första engelsk översättning.

Innehåll:

1. Ickevåld 100 år 11 september 2006.

2. Sociala Forum:

a. Europeiskt socialt forum i Aten 4 – 7 maj.
b. Sociala forum i Norden.
c. Polycentriskt världssocialt forum i Caracas, Bamako och Karachi 2006.
d. Mot världssocialt forum i Nairobi 2007.

3. WTO, IMF och Världsbanken:

a. WTO-mötet i Hongkong.
b. 126 norska kommunordförande mot WTO.
c. Svenskafolkrörelser kräver svar om IMF och Världsbanken.

4. Danmark och muslimerna:

a. Den politiske tsunami i Danmark/Artikel av Per Warming.
b. Fler röster om Danmark och muslimerna.

5. Terroristlagstiftning och protester:

a. Greenpeace första dömda ”terroristorganisationen” i Norden.
b. 22 danska organisationer protesterar mot terroristlagar.
c. Danska Oprør, Demokratiuppropet och Norges
avvisande av EU:s terroristlista/Oprør
samt länklista.

6. Nazism och antirasism:

a. Kristallnatten i Kristianstad med rättsligt efterspel.
b. Vimmerby: ABF studiecirkel överfallen av nazister.

7. Demokratiska rättigheter: Medborgare mot polisstaten.

8. Kampanjer för välfärd och mot privatisering.
9. Samverket blir projekt.

10. Recensioner och boktips:
a. Göteborg 2001 – nya texter och en video .
b. Från nationalstat till näringsliv? – Det
civila samhällets organisationsliv i förändring av
Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson/ kortrecension av Tord Björk.
c. Mera boktips.

11. Ådalen 1931.
12. Till minne av Jane Jacobs en stadsrörelsens grand old lady.

13. Nytt på hemsidan www.folkrorelser.nu
14. Kalendarium.

- – - – - – - – – - – - – - – - – - – - – - – -
- – - – - – - – - – - – - – - -

1. Ickevåld 100 år 11 september 2006

Ickevåld 100 år 11 september 2006 – Upprop från
ledande aktivister vid European Social
Forum i Aten:

11/9 2006 – En global minnesdag för solidaritet, enighet och handling.

Den 11 september 2006 står folk i hela världen
samman för fred, rättvisa och solidaritet.

Vi minns och firar 100-årsjubileet av
satyagraharörelsen – rörelsen för motstånd genom
ickevåld och styrka genom sanning – den 11 september 1906.

Vi minns och hyllar de oskyldiga som offrades den
11 september 1973 i Chile i den av
USAstödda militärkuppen.

Vi minns och hyllar de oskyldiga som dog i New
York och Washington 11 september 2001.

Den 11 september 1906 på Imperieteatern i
Johannesburg i Sydafrika ställde sig Sheth haji
Habib, en indisk-sydafrikansk muslim upp och
förklarade sin förpliktelse att med ickevåld
motsätta sig till varje pris de nya repressiva
lagar mot färgade i Sydafrika som brittiska
kolonialimperiet infört. Mohandas Gandhi deltog
på mötet som blev ett historiskt steg
framåt i människors ickevåldsmakt i sin moderna
form. Sedan dess har denna kraft brutit
ned imperiemakten över Indien och i andra länder,
uppnått rättigheter för svarta i USA,
bidragit till nederlaget för apartheid i
Sydafrika och inspirerat människors kamp för
rättvisa, miljöskydd och värdighet runt hela vår jord.

Den världsomspäänande social forumrörelsen för
global rättvisa måste bli synlig globalt
och visa sin vision, mångfald och styrka.

Vi uppmanar därför alla människor att sluta upp
den 11 september för att fira, återskapa
och förnya för vår tid ickevåldets kraft och för
att minnas oskyldiga offers lidande för
terror, krig och orättvisa. Låt oss använda denna
dag för att kräva demokrati på alla nivåer
och uttrycka vårt fördömande av krig, särskilt i
Irak och Palestina, och vår solidaritet med
förtryckta folk och en planet där människor och andra arter kan bo.

Aten, European Social Forum, 6 maj, 2006
Intiativtagare: Luciana Castellina , Ramon
Duran, Susan George och Thomas Wallgren.

Mer information på: http://www.folkrorelser.nu/nonviolence100/index.html

- – - – - – - – – - – - – - – - – - – - – - – -
- – - – - – - – - – - – - – - -

2. Sociala Forum:

a. Europeiskt socialt forum i Aten 4 – 7 maj.

Det fjärde europeiska sociala forumet pågår just nu i Athén:

”ESF er av hovedbegivenhetene for bevegelsen mot
”neoliberal globalisering og krig,
deregulering av arbeid og fattigdom, klimaendring
og miljø ødeleggelse, vold mot
demokratiske rettigheter og sexisme, rasisme og
trusselen fra det ytre høyre.” Titusener
av aktivister deltok på det første, andre og
tredje ESF som fant sted i Florence i 2002, Paris
i 2003 og i London i 2004.

Som sedvanlig vil grupper som arbeider for å
knuse alle hierarkier og i stedet arbeider
innenfor horisontale rammer arrangere parallelle
arrangementer, kjent som autonome og
hinsides ESF. Dette er NGOer, politiske partier
som De grønne, anarkister og sosialister.”

Sjur Papazian, från Indymedia i Norge.

Mer information: http://athens.fse-esf.org/index_en?set_language=en

Artiklar och debatt om European Social Forum: http://www.euromovements.info/
newsletter/

——————-

2b. Sociala forum i Norden

För första gången hölls ett lokalt socialt forum
med Festival for en anden verden i
Danmark i Odense 17 september 2005 mded ca. 500
deltagare. Läs mer om Fyns sociale
forum på:

http://www.fynssocialeforum.dk

Artiklar om Fyns sociala forum. Fotoreportage om
gatuaktioner: http://www.aidoh.dk/
new-struct/Happenings-and-Projects/Projects/Balancing-Act/ FSF2005.htm,
Internationale socialister:

http://www.socialister.dk/avisen/viewarticle.asp?ArticleID=806,

Muslimer i dialog Odense: http://www.m-i-d.dk/site/dawatvis.asp?id=64,

Danmarks sociale forum hölls för tredje gången i
Köpenhamn 3 – 5 februari. Antalet
deltagare slog rekord med 2 500. Över 100
seminarier, debatter, film och konserter med
gästtalare från Venezuela, Irak, Palestina,
Argentina, USA, Norge, Sverige, England, Kuba
og Uganda.

http://www.socialforum.dk/

En omfattande länksamling med artiklar om Danmark
Social Forum, DkSF 2006, finns på:

http://sh.newsun.dk/vis.php?id=574

Finland

Finlands sociala forum hölls 1 – 2 april i Helsingfors med ca 1000 deltagare:

http://www.prodemokratia.net/suomensosiaalifoorumi/

Programmet på engelska: http://
www.prodemokratia.net/suomensosiaalifoorumi/engli.html

En intervju på engelska i samband med Finland
Social Forum gjordes med Odour Ong’wen
från organisationskommittén för WSF 2007: http://ngoblog.org/WSF.html

Norge

Ett lokalt socialt forum arrangerades i Bodø,
Nord-Norge Sociale forum, 21- 23 april 2006,
NNSF. Programinformation på: http://www.nnsf.seria.no

Det årliga Norway Social Forum som ordnas sedan 1999 med namnet
Globaliseringskonferense ordnade år 2005 enbart
en endagskonferens i Oslo 22 oktober
på temat My regjering – ny politikk?! Konferensen
satte fokus på WTO, privatisering och
Norge som krigsnation. Nästa stora
Globaliseringskonferansen – Norway Social Forum
hålls 19 – 22 oktober 2006 på Folkets Hus i Oslo.

http://www.globalisering.no

Sverige

I Sverige har två lokala sociala forum hållits i år:

Skåne Social Forum, SSF, i Lund 3 – 5 februari
med 5500 besök på programpunkter, vilket
innebär ca. 1 500 besökare: http://www.skanesocialforum.org

Engagemangets topografi, massor med bilder och
mer, hemsida gjord av deltagarna: http:
//www.socialforum.nu/ och http://www.arthist.lu.se/pictura/arkiv/
engagemangetstopografi.html
Happenings med statyer, Hungermarschen och ”Survival of the fattest”: http://
www.aidoh.dk/new-struct/Happenings-and-Projects/2006/Skaane-Social-Forum/
Lund2006.htm
Från motkraft: http://www.motkraft.net/index.php?view=news&id=1763
Yelah: http://yelah.rr.nu:8181//index.php/20060202183731?
sida=news&id=20060202183731, http://yelah.rr.nu:8181/articles/
skanesocialforum200602062
I Ches fotspår, ur Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/
0,2789,775067,00.htm

Östergötlands sociala forum, ÖSF, i Norrköping
och Linköping 31 mars – 2 april Corren 2
april:

http://www.antifascist.net/socialaforum/pressklipp-corren.html

Corren 1 april: http:
//www.corren.se/archive/2006/4/1/1v22exsvhzo3goi.xml?category1=1096984640-4 &
Attac:

http://attac.se/kalendarium/2887/oestergoetlands-sociala-forum

Motkraft: http://
www.motkraft.net/index.php?view=news&id=1836

Dessutom har hållits ett Socialistiskt Forum i Stockholm 19-20 november 2005
Motkraft: http://www.motkraft.net/index.php?view=news&id=1686
Yelah:

http://yelah.rr.nu:8181//index.php/20031124/reportage031129?sida=yelah&id=

20031124/reportage031129

I Uppsala har två personer från
organisationskommittén för World Social Forum i
Nairobi
2007 varit på besök, se Uppsala social forums hemsida:

http://www.fredskontakt-uppsala.net/usf/phpnuke/article.php?id_article=64

————

2c. Polycentriskt världssocialt forum i Caracas, Bamako och Karachi.

World Social Forum 2006

I år hölls Världssocialt forum på tre platser.
Syftet var att bredda deltagandet. Nedan följer
ett antal länktips för dig som är
specialintresserad av att följa World Social
Forum .

Eric Toussaint om polycentriska World Social
Forum i Bamako, Caracas och Karachi,
International Viewpoint: http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?
id_article=923

Korta rapporter och ett stort antal länkar om
Bamako och Caracas, nästan bara till
engelskt material, Attac: http://attac.se/naetverk/2228/world-social-forum-2006

Bamako:

Finsk rapport: REVOLUTIONSTURISM ELLER NYTÄNKANDE INTERNATIONALISM? Den
afrikanska entusiasmen för World Social Forum
smittar lätt av sig, efter upplevelsen i Mali
kan man inte vara annat än hoppfull, skriver Otto
Bruun. http://www.nytid.fi/arkiv/
artikelnt-684-491.html

Norsk rapport: http://www.u-fondet.no/sw6707.asp,
Bamako – Det er første gangen så
mange afrikanere fra ulike sosiale bevegelser og
andre frivillige organisasjoner kommer
sammen, sier Kholibali. Det er ca 500 ulike
seminarer, og det gir en flott mulighet til å
dele synspunkter og erfaringer, og til å knytte nye forbindelser.

Inprecor Norden om Bamako:

http://www.fjardeinternationalen.se/news.php?extend.24,

IPS: http://www.fjardeinternationalen.se/news.php?extend.27
IPS: http://www.fjardeinternationalen.se/news.php?extend.25
Jean Nanga; International Viewpoint om Bamako (eng):

http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=1032

Artiklesamling om Bamako från Choike (eng):

http://www.choike.org/nuevo_eng/eventos/25.html

Caracas:

World Social Forum: Chavez skaber splid, Rune
Geertsen, Dagbladet Information d. 28.
januar 2006: http://www.ibis.dk/presse/artikler.php?mode=read&id=333
World Social Forum: Handling eller lutter
netværk? Rune Geertsen, Dagbladet Information
d. 31. januar 2006: http://www.ibis.dk/presse/artikler.php?mode=read&id=334
Filip Andersson, TCO-tidingen om Caracas och WSF:

http://www.tcotidningen.se/ArticlePages/200602/07/20060207140648_tid463/

20060207140648_tid463.dbp.asp
Anna Ylä-Anttila: Caracas 2006 – A Chávez show or not?:

http://www.nigd.org/docs/AnnaYlaAnttilaCaracasChavezShowcase

Hanna Laako: World Social Forum and the Bolivarian Revolution:

http://www.nigd.org/docs/WSFAndTheBolivarianRevolution

Artikelsamling om Carcacas från Choike (eng):

http://www.choike.org/nuevo_eng/eventos/24.html

Karachi:

WSF, en växande mötesplats: http://www.internationalen.se/news.php?extend.1350
Tariq Ali: ”Dags att låta partierna delta” Ali
har uttalat sig kritiskt mot NGO-dominansen på
World Social Forum.

http://www.internationalen.se/news.php?extend.1349

Flamman: http://www.flamman.se/utrikes.php?id=3206
Förhandsrapport (eng):

http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=974

Pierre Rousset om betydelsen av Karachi (eng):

http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=1035

Farooq Tariq, en kort rapport (eng):

http://www.internationalviewpoint.org/article.php3?id_article=1023

Kritik mot militärregimen: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/6819
Artikelsamling om Karachi från Choike (eng):

http://www.choike.org/nuevo_eng/eventos/26.html

World Economic Forum i Davos, norsk sida med kommentarer och många länkar:

http://www.rorg.no/Artikler/1198.html

Mot Världssocialt forum i Nairobi 2007.

”Kom inte som biståndsgivare, utan som
medkämpar”, intervju med Odour Ong’wen från
WSF 2007-kommittén:

http://www.internationalen.se/news.php?extend.1348

Intervju med Odour Ongwen i Dagen:

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=110125

Nordbor inför WSF 2007:

Tord Björk, WSF towards Karachi and Nairobi:

http://www.openspaceforum.net/twiki/tiki-index.phppage=WSF+towards+Karachi+and+

Nairobi
Mika Rönkö: A Critical Utopia Moves to Africa:

http://www.nigd.org/docs/CriticalUtopiaMovesToAfrica

Jai Sen, Teivo Teivanen och Immanuel Wallerstein:
Hard questions on the WSF: A debate on
the relation between the WSF and political parties and Governments:

http://www.nigd.org/docs/HardQuestionsIntro

Mika Böök: The Role of The Library in the WSF Process:

http://www.nigd.org/docs/WSFLibrariesBamakoMikaelBook

Mer internationellt material om WSF hittar man på:
http://www.nigd.org/docs/wsf http://www.openspaceforum.net

——————————–

2d. Mot Världssocialt forum i Nairobi 2007.

World Social Forum 2007, läs, spara, res!

Missa inte årets satsning på ett brett svenskt
deltagande i World Social Forum 2007 i
Kenya! Startskottet går den 15 februari, med
bl.a. visning av Jens Ergons film Esperanza.
World Social Forum har de senaste åren växt till
en enorm global mötesplats för alla de
rörelser som ifrågasätter dagens orättvisa
världsordning. I staden Porto Alegre i Brasilien
samlades i januari 2005 närmare 200.000
aktivister från hela världen till ett stort
samtal.
2006 hålls det regionala forum i alla
världsdelar, men 2007 är det dags igen för global
samling. World Social Forum flyttar då till Kenya
i Afrika. Under våren och hösten 2006
startar därför ABF-Stockholm, i samarbete med en
rad andra organisationer, projektet
”Läs, spara, res”. Vi erbjuder studiecirklar, där vi tillsammans lär oss mer om
globaliseringen, den globala rättviserörelsen och
om Afrika/Kenya. Vi planerar också en
seminarieserie om Afrika, en sommarträff på
Arbetarrörelsens folkhögskola i Brunnsvik
och en temahelg i Stockholm i december 2006.
Tanken är att deltagarna samtidigt sparar
pengar till en gemensam studieresa till World
Social Forum i Kenya i januari 2007 (datum
och stad ej bestämt ännu). Och att vi slutligen åker dit, tillsammans!

http://attac.se/kalendarium/2843/world-social-forum-2007-laes-spar-res

Datum för WSF i Nairobi fastställt till 20-25 januari 2007.

Källa: ATTAC

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

3. WTO, IMF och Världsbanken

3a Ur information om WTO mötet i Hongkong från Forum Syd:

De flesta folkrörelser som arbetar med
handelsregler ur ett utvecklingsperspektiv var
kritiska till resultatet av WTOs ministermöte i december 2005 i Hong Kong.
Överenskommelsen man gjorde visar att
handelsregler fortsätter att förhandlas i princip
utan hänsyn till vad de egentligen får för
effekter för världens fattigdom. På Forum Syds
hemsida http://www.forumsyd.org finns att läsa
kommentarer från några folkrörelser från
olika delar av världen.

”De konkreta förhandlingarna sedan som ska
bestämma sådant som vilka tullar som ska
sänkas hur mycket i vilket land och vilka
begränsningar vilket land ska åta sig att göra av
sina regler kring utländska etableringar i
service-sektorn osv är kvar att göra.

De flesta, såväl folkrörelser som makthavare, var
ganska kritiska eller besvikna över
resultatet i Hong Kong. (de enda som noterats
direkt hylla resultatet är den amerikanska
service-industrin). Många säger att den största
framgången var att mötet i alla fall inte
bröt ihop.

Att alla är kritiska är ett intressant faktum men
också ett problem. Grunden till att man är
kritisk skiljer nämligen ganska fundamentalt
mellan t ex de regeringar som ser stora och
generella avregleringar som vägen framåt (som t
ex den svenska) och är lite besvikna för
att avsnitten om service- och industriavtalen
inte innehåll större liberaliseringsåtagande
och de flesta folkrörelser i världen som anser
att de samma avsnitten innehåller en grund
som pekar mot att utvecklingsländer i kommande
förhandlingar kommer att pressas göra
stora iberaliseringar av t ex
serviceproduktionen och att detta är ett
utvecklingsproblem.”

Från WTO uppdatering 060404:

”Efter Hong Kong har vidare förhandlingarna i WTO
mest skett i mindre grupper, stora
delar av medlemsländerna har i praktiken varit
utestängda från dessa förhandlingar. Inga
överenskommelser har uppnåtts om jordbruk och
industritullar. Nya studier visar att de
fattigaste länderna sannolikt har ganska lite att
vinna på rundan, i en del fall är de t o m
direkta förlorare. EU vill se mer avreglering av
bl a tjänstehandeln som betalning för ev.
eftergifter i jordbruket och hoppas nu att en ny
typ av förhandlingar ”plurilaterala”, som nu
ska sätta igång, ska få fart på denna liberalisering.

GATS, Norge och Sverige

GATSavtalet om tjänster som förhandlas inom WTO
har varit en stridsfråga. Inför mötet i
Hongkong ställde sig Norge på saamma sida som
folkrörelser och länder i tredje världen:

”Norge meddelade den 9/12 att man beslutat dra
tillbaka de krav man ställt på u-länder
inom sektorerna; el, vatten och högre utbildning.
Man gör detta med hänvisning till att de
kan uppfattas som ”möjliga hinder för u-ländernas
organisering av offentliga tjänster”. -
Genom att dra tillbaka kraven mot u-länderna när
det gäller vatten, el och utbildning
önskar regeringen sända en klar politisk signal
om att man inte önskar bidra till att pressa
u-länderna att liberalisera sektorer som är
centrala i myndigheternas tjänsteutbud till
befolkningen” (egen översättning) säger den
norska utrikesministern. Pressmeddelandet
från Norska UDs hemsida bifogat (WTONorge)

I Sverige har regeringen haft den motsattas
politiska hållningen och varit oroad för att
kraven på privatisering av tjänster inte varit
tillräckligt starka. Mer information kan man få
från Forum Syd och Maud Johansson nyhetsbrev med
WTOuppdateringar. För att komma
med på hennes infobrev om WTO mejla maud.johansson@forumsyd.se

3b. 126 norska kommunordförande mot WTO

126 norska kommunordförande mot WTO

I Norge har en bred protest undertecknad av 126
kommunordföranden samlats för rätten
att skydda sitt jordbruk:

HVERT LAND MÅ HA RETT OG PLIKT TIL Å BESKYTTE SITT JORDBRUK

Mat er en grunnleggende menneskerett og derfor
ikke akkurat lik enhver annen vare.
Nesten 90 prosent av jordbruksproduktene i verden
forbrukes innenlandsk og deltar
derfor ikke i internasjonal handel. Bare 10
prosent av verdens jordbruksprodukter deltar i
internasjonal handel.

Regler for internasjonal handel med
jordbruksprodukter bør være regler for de 10
prosent
som deltar i internasjonal handel og ikke for de
90 prosent som forbrukes i eget land. Vi
foreslår at handelsavtaler for jordbruk blir basert på:

Prinsipp:

Hvert land må ha rett og plikt til å produsere
basismat for egen befolkning og sikre
matsuverenitet. Alle krefter bør bidra til å
redusere fattigdom og eliminere sult.

Tiltak:

1.Gjenopprett importvern gjennom kvantitativt
importvern eller toll. Det vil være et
effektivt tiltak for hvert land til å sikre
spesielle strategiske produkter og vil tjene som
spesiell sikkerhetsmekanisme for å beskytte levekår på landsbygda.

2.Beskytt bønders inntekt ved statsstøtte til
produkter for innenlandsk forbruk, men ikke
til produkter for eksport eller produkter som
havner på verdensmarkedet (og derfor vil
fungere som skjult eller indirekte dumping av mat).

3.Eksportsubsidier, eksportkreditt og eksport
forsikring bør fjernes. Det er behov for et
effektivt system for markedsregulering og
forsyningsregulering som stopper dumping.

Brevet og liste over underskrivere fins på
http://www.fjellregionen.no/wto i norsk,
engelsk, fransk og spansk versjon.

—————

3c. Svenska folkrörelser kräver svar om IMF och Världsbanken

Ska Världsbanken och IMF kräva privatiseringar
och liberaliseringar av låntagarna? Ska
demokratiska regimer tvingas betala lån som IMF
och Världsbanken gett till diktatorer? Det
frågar folkrörelser den svenska regeringen inför
IMF och Världsbanksmöten i vår och
hävdar vidare:

Norges regering, som lyssnat på krav från
folkrörelser som vill skapa en rättvis värld,
svarar nej på dessa frågor. Folkrörelser – inte
bara i Sverige – väntar på den svenska
regeringens svar.

Mer information på Forum Syd:

http://www.forumsyd.org/conferences/w_media/w_pressmed/

Pressmmeddelande%20060418 .doc

IPS 29 april: Få vinster för u-länderna efter IMF och Världsbankens vårmöten
- Analys: IMF och Världsbanken: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/7061

- – - – - – - – – - – - – - – - – - – - – - – -
- – - – - – - – - – - – - – - -

4. Danmark och muslimerna:

a. Den politiske tsunami i Danmark/Artikel av Per Warming

Mange danske sidder lige nu, som mange
amerikanere sad efter 11.9, og spörger: hvorfor
hader de os? Mange danske forstår ikke, at
navnet ”Danmark” nu er kendt over hele
verden, men ikke, som vi er vant til, som et
humanistisk, retfärdigt og solidarisk samfund.
Tvärtimod beskrives Danmark nu blandt
internationale solidaritetsbevägelser som et
”test-
samfund, hvor höjre-fremmedfjendsk partier bliver
mainstream, og hvor deres ideologi
overtages af andre partier … Danmark er model
for den rascistiske velfärdsstat, der med
succes konkurrerer på det neoliberale marked, mens dens underprivilegerede
arbejderklasse kaldes ‘muslimer’, og nogle af
muslimer reagerer ved at blive islamister”.
Danmark var engang del af den nordiske
folkehjems-familie. Hvad er sket? Hvorfor? Hvad
kan vi göre?

Det er mindre end tre uger siden, at en bölge af
gadeprotester, ambassadeafbrändinger og
boykot mod danske varer som en tsunami vältede
danskernes selvbillede og stillede os
overfor den kendsgerning, at når man knytter sig
til Bush, så bliver man set som Bush.

Krisen blev udlöst af avisen Jyllandsposten, der
offentliggjore en räkke karrikaturtegninger
af Muhammed med det erklärede formål af forhåne
muslimer. Det fungerede, og avisen
kom et skridt närmere sit mål, nemlig det ≈clash
of civilisations≈, den har arbejdet på i
årevis ved at göre sig til talerör for
fremmedfjendskab og ofte direkte racisme.

Krisen kunne väre kontrolleret, hvis
statsministeren og regeringen havde sagt to ting:
1) at
Jyllandsposten har ubetinget ytringsfrihed under ansvar for domstolene og 2) at
regeringen tager ubetinget afstand fra det
erklärede formål med tegningerne. Det skete
ikke, enten fordi regeringen ikke fik lov af sit
höjreradikale stötteparti Dansk Folkeparti,
eller af ren og skär politisk inkompetence og
magtarrogance. Vi holder med Bush, vi kan
göre hvad vi vil!

Krisen skiftede gear, da regeringen afviste et
möde med ambassadörer fra muslimske
lande om sagen. Islamiske grupper i Danmark sögte
derefter stötte i udlandet, også for at
öge deres egen magt. Masserne i den islamiske
verden og isär i den arabiske del har nok
at väre utilfredse med. Ikke bare diktatoriske
og korrupte herskere (ofte installeret og
stöttet af vesten), men også oplevelsen af, at
deres nationale interesser trädes under fode
af imperialismen (fx besättelsen af Palästina og
Irak). Tegningerne blev den gnist, der
antändte ilden, og Danmark blev symbol på hele den fjendtlige vestlige verden.

Först da vareboycot truede dansk
erhvervsinteresser holdt statsministeren op med at
gemme sig bag Bush. Men da var der allerede
mange, der fiskede i rörte vande. Fx vil
religiöse grupper , bl.a. Vatikanet, have
blasfemi-paragrafferne väkket og skärpet. Og
debatten handler mest om sig selv. Den ene side
vil snakke om ”vaerdier” og ”kultur” og
”religion”, den anden vil snakke om politik.
Tilsyneladende er den akutte krise nu under
kontrol, men verden er et skridt närmere den (atom?)krig mod Iran, USAs neo-
konservative länge har önsket og planlagt.

Velfärdssamfundet ligger raseret som de
indonesiske kystbyer efter tsunamien, og nu er
det vores selvbillede, der er röget sig en tur.
Vi må se sandheden i öjnene. Vi er ikke
mere ≈dem i den hvide ambulance≈ blandt verdens nödlidende, vi er dem i
kampvognene og torturkamrene. Danmark er idag ≈model for den racistiske
velfärdsstat≈. Lykkes den model hos os, vil mange
fölge efter. Det var jo ikke lige sådan,
vi havde tänkt, vi skulle give vores bidrag til
verden. Det er en krise af eksistentiel art for
danskerne.

Nogle flygter fra sandheden. Var der valg idag,
ville Dansk Folkeparti få en fremgang på
33%. Mange forskellige udgaver af ”clash af
civilisations” kan bruges som grund til at
fortsätte som man plejer. For vi har jo
grundläggende ret og de fremmede må läre at
forstå det, enten med det gode eller det onde?!

De, der ikke kan eller vil flygte, må forholde
sig til noget smertefuldt. ”Vi” er måske slet
ikke så gode. Eller rettere: ”vi” eksisterer
måske slette ikke – mere? Historikere kan
påvise, at Danmark har tradition for at lurepasse
og tilpasse sig magtforholdene. Fx tjente
dansk erhvervsliv tykt på både 1. og 2.
verdenskrig. Og i den sidste krig var der faktisk
flere danske blandt de frivillige SS-tropper, der
med regeringens stötte kämpede på tysk
side, end der var modstandfolk, der kämpede mod regering og tyskere. Nutidens
engagement på USAs side er bare en naturlig
fortsättelse af en gammel dansk tradition.
Ligesom udenomssnakken.

Men hvad er det politiske potentiale i denne
krise? Danmark kunne jo også väre ”test-
samfund” på en anden måde?

I debatten om folkehjemmets demontering höres
ofte det argument, at det var gået for
vidt. De kollektive ordninger var blevet for
omfattende, der havde väret for meget
venstre-ideologi, og nu må vi justere og
afbalancere. Den neo-liberale regering slipper
afsted med at sige, at det er for at forsvare
velfärdssamfundet, at man demonterer det.
Men det kunne jo väre, at det ikke er for meget
venstre-ideologi, der er problemet, men
for lidt?

Den danske regering bruger mange kräfter på at
dämonisere al systemkritik som totalitär
og förende til folkemord, samtidig med at den
frikender den liberale verdensorden fra alt
ansvar. De såkaldte ”terrorlister” over
organisationer, som det kriminelt at stötte
ökonomisk og (hvis det går som i England) at tale
positivt om, er värktöj for dette. Her er
brug for debat om retten til modstandskamp og brug af vold i denne forbindelse.

Den praktiske side er, at vi – de almindelige
mennesker – gör klogt i ikke at give
initiativet fra os, hverken til medier eller
partier. Det er grund til at gå med i den
folkebevägelse, der startede i USA med ordene ”Not in my name” og i Danmark med
ordene ”Skab et Danmark vi kan väre bekendt”. Og läre, at sige det på arabisk.

Per Warming

———————

b. Fler röster om Danmark och muslimerna

Läs fler analyser om danska muslimska krisen av
Jan Öberg, Trine Pertou Mach, Jørgen
Johansen och andra fredaktivister på Transnationella stiftelsen för freds- och
framtidsforsknings hemsida: http://www.transnational.org/pressinf/2006/
pi232SV_Mohamed.html

Tidsskriftcentret i Danmark har sammanställt en
omfattande länksamling till artiklar om
dansk-muslimska krisen: http://www.tidsskriftcentret.dk/index.php?id=477

- – - – - – - – – - – - – - – - – - – - – - – -
- – - – - – - – - – - – - – - -

5. Terroristlagstiftning och protester:

a. Greenpeace första dömda ”terroristorganisationen” i Norden.

Köpenhamns tingsrätt fastställde i februari domen
på 50.000 kr i böter för Greenpeace
(som organisation) för terroristbrott för att de
hängt en banderoll om GMO-foder från ett
hus i centrala Köpenhamn som ägdes av ett
genmanipulerande storföretag. I Danmark är
alltså att icke-våld = terrorism. Det nya med
terroristlagen är att det numera inte är de
personer som utför handlingen som straffas utan organisationen vars medlemmar
genomför aktionen som straffas. Denna nya
rättsliga principå innebär ett avsteg från de
västerländska rättstraditionen och kan leda till
allvarliga in skränkningar. Storföretagen
ges full frihet att dominera det offentliga
rummet med reklam medan folkrörelser som gör
en aktion mot ett företag som hotar miljön eller människor betraktas som en
terroristorganisation. Straffet blir också därför
högt även när ingen materiell åverkan skett
som i fallet med Greenpeaceaktivisterna som
hängde ut en banderoll. Folkrörelser i
Danmark är nu oroliga för demokratin och
försvarar civil olydnad som ett viktigt medel för
smaähällsförndring som inte ska terroriststämplas.

Om domen mot Greenpeace i Arbejderen:

http://www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=31968&TS_ID=1&S_ID=64&C_ID=43

Tord Björk

———————

5b. 22 danska organisationer protesterar mot terroristlagar

Til forsvar for civilsamfundet: høringssvar fra
22 græsrodsorganisationer om den nye
‘terrorpakke’.

Justitsministeriet

Vedrørende udkast til ≥Forslag til Lov om ændring
af retsplejeloven, lov om forbud mod
tv-overvågning m.v. og lov om luftfart (Styrkelse
af indsatsen for at bekæmpe terrorisme
mv. af 1. marts 2006.

Terrorpakke I og II skal rettes mod terrorisme, ikke civilsamfundet

Nedenstående organisationer ønsker med dette
høringssvar at appellere til, at det i
nuværende og kommende lovgivning, hvis formål er
at bekæmpe terrorisme, indskærpes,
således at denne ikke kan finde anvendelse til at stække civilsamfundet.

Brugen af terror og vold som politisk middel i et
demokrati som det danske er helt og
aldeles uacceptabelt. Samtidig er det essentielt
at en styrkelse af terrorbekæmpelsen ikke
undergraver vores frihedsrettigheder og det åbne
demokrati. I den anledning påpeges
det, at terrorpakke I allerede har medført
utilsigtede negativer konsekvenser for den type
af politisk aktivisme, som kan kaldes ‘fredelig og ansvarlig civil ulydighed≠.

Fredelig og ansvarlig civil ulydighed har
historisk været medvirkende til at opnå en lang
række af de friheder og rettigheder, der i dag er
selvskrevne i det danske samfund;
Rimelige forhold på arbejdsmarkedet og på
uddannelsessteder, fremskridt på natur- og
miljøområdet samt ligeberettigelse mellem kønnene
er til dels opnået gennem civil
ulydighed.

I titlerne til begge terrorpakker er indføjet et
upræcist ≥mv., hvorved der åbnes op for, at
stramninger kan ramme langt bredere end den
terrorisme, det er lovgivningens hensigt at
bekæmpe. Således blev der med terrorpakke I
gennemført en skærpelse af straffelovens §
306 for at muliggøre retsforfølgelse af
organisationer, der finansierer terrorisme. Den
skærpede § 306 er imidlertid blandt andet blevet
anvendt mod Greenpeace for aktiviteter,
som intet har at gøre med terrorisme.

Terrorpakke I blev fremsat på baggrund af
konkrete beslutninger i FN og EU om at styrke
terrorbekæmpelsen. I både den europæiske og
danske debat blev det betonet, at man
måtte sikre sig, at den øgede terrorbekæmpelse
ikke gik ud over retssikkerheden eller
knægtede demokratiske borgerrettigheder. Under førstebehandlingen fremførte
justitsminister Lene Espersen, at alle
lovforslagene i pakken er rettet mod terrorisme.

EU≠s regeringer vedtog i 2002 enstemmigt en
erklæring, som understregede, at EU-
landenes anti-terror stramninger ≥ikke [må]
bruges til at anklage personer, der udøver
deres legitime ret til at udtrykke deres
meninger, for terrorisme, selv om de under
udøvelsen af en sådan ret begår lovovertrædelser. (Rådserklæring 108/02)

Det er denne ånd, som terrorpakkerne oprigtigt
bør følge. Det vil være en uhyggelig ironi,
hvis de lovændringer der gennemføres for at bekæmpe terrorisme, og for netop at
beskytte de civile rettigheder vi i dag tager for
givet, anvendes til at stække civilsamfundet
og dermed afskrive os fra fremtidige fremskridt,
der kunne opnås ved ikke-voldelig civil
ulydighed/aktivisme.

Belært af de dårlige erfaringer med terrorpakke I, opfordres det til:

Terrorlovgivning må ikke ramme fredelig politisk
aktivisme, men udelukkende målrettes
terrorbekæmpelse. Terrorpakke I må ændres, så den
ikke længere kan bruges til at stække
civilsamfundet. Det bør desuden overvejes, at
tidsbegrænse anti-terrorlovgivningen.

På vegne af:

Arbejderbevægelsens Internationale Forum
ATTAC-Danmark Danmarks Aktive Forbrugere
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danmarks
Naturfredningsforening Frie bønder -
Levende land Greenpeace Ibis Internationale
Socialisters Ungdom Kvindegrupper for et
Andet Europa Kvindeligt Selskab Kvindernes
U-landsudvalg Mellemfolkeligt Samvirke
Natur & Ungdom NOAH – Friends of the Earth
Denmark RAV – Kvinder mod Unionen Sex &
Samfund Sydafrika Kontakt Det Økologiske Råd Økologisk Landsforening Øko-net /
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Århus mod Krig og Terror

(Mars 2006)

———————-

5c. Danska Oprør, Demokratiuppropet och Norges
avvisande av EU:s terroristlista/Oprør
samt länklista

Dansk civil olydnad mot terroristlagarna

År 2004 startade ett danskt uppror mot den nya
terrorisdtlagarna. Föreningen Oprør
bildades med syfta att i handling ifrågasätta de
nya terroriustlagarna som förvandlar
tidigare lagligt stöd till befrielserörelser
eller civil olydnad i miljökampen till
terrroristbrott. Sedan dess har utvecklingen gått fort. Efter att det svenska
Demokratiuppropet startat fick saken också
uppmärksamhet i Norge. Det ledde till att
norska regeringen fattade beslut om att inte gå
den danska vägen utan fortsätta den
traditionella nordiska utrikespolitiken som gör
det möjlöigt att bidra till fred genom att
medla mellan befrielserörelser och regeringar.
Nedan är datum för händelser som den
danska föreningen drivit fram:

OPRØRS KRONOLOGI

Februar 2004: Foreningen Oprør stiftes.

Maj 2004: Oprør har 500 medlemmer og varsler i pressen aktiviteter mod
antidemokratiske terrorlove.

Juni 2004: Oprør erklærer sig enig i
statsministerens anerkendelse af retten til væbnet
modstandskamp mod den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Statsministeren
inviteres til at være protektor for foreningen, men afslår.

August 2004: Forbudt fest, hvor Oprør samler ind
til befrielsesbevægelserne FARC og
PFLP*.

September 2004: Med et stort kulturelt
arrangement markerer Oprør den 11. september
1973, hvor et USA-støttet kup væltede den demokratiske regering i Chile, og 11.
september 2001 der blev startskuddet til den internationale ”krig mod terror”

Oktober 2004: Indsamlingsfest i København for
FARC og PFLP. Oprør overfører 2 x 50.000
kroner til henholdsvis FARC og PFLP.

Colombias regering forlanger Oprørs talspersoner
udleveret. Colombias indenrigs- og
justitsminister truer offentligt talsperson for
Oprør. Colombias nordiske ambassadør
besøger København for at lægge pres på den danske
justitsminister. Colombias præsident
Uribe lover at Oprørs medlemmer vil blive forfulgt og straffet hårdt.

November 2004: Kulturarrangement og fest for foreningens foreløbige succes.

December 2004: Oprør runder 700 medlemmer.
Lokalafdeling af Oprør stiftes i Århus.

Januar 2005: Politiet opgiver sag mod Oprør, men
fortryder senere og genoptager sagen.
Medlemmer af Oprør mødes med Folketingets Udenrigsudvalg.

Marts 2005: Oprør holder sit 2. årsmøde. Få dage senere anmeldes Colombias
vicepræsident for meddelagtighed i tortur og
mord, da han besøger Danmark for at presse
på i sagen mod Oprør.

Maj 2005: Oprør offentliggør international appel,
som opfordrer organisationer i Europa til
at støtte frihedsbevægelser, som kæmper for
sekulære, demokratiske og humanistiske
mål.

August 2005: En talsperson for Oprør gentager den
internationale appel i TV-Avisen.
Herefter anholdes og sigtes han for at opfordre
til at støtte terrorisme. Hans hjem og
arbejdsplads ransages af politiet. Oprør får 24
timer af politiet til at fjerne den
internationale appel fra foreningens hjemmeside.
En enig forening beslutter dog ikke at
fjerne appellen. Der afsiges kendelse i
Københavns Byret, der giver politiet lov til at
censurere i Oprørs hjemmeside og beslaglægge
appellen. Oprørs internationale appel
figurerer på stadig flere organisationers og
mediers hjemmesider. Politiet erkender det
bliver svært at håndhæve forbuddet mod den.

November 2005: Medlemmer af Oprør mødes med Folketingets Retsudvalg.

December 2005: En række organisationer kontaktes
af politiet med påbud om at fjerne
Oprørs appel fra deres hjemmeside. Samtlige
organisationer nægter at følge politiets
ordre. 30 kendte svenskere danner Demokratiuppropet, en forening med samme
målsætning som Oprør, der også samler ind til
befrielsesbevægelser. Organisationer og
enkeltpersoner i en række lande kontakter Oprør
for at starte lignende initiativer.

Saxat från föreningen Opprörs hemsida

Fler länkar:

Det svenska Demokratiuppropet: http://www.demokratiuppropet.se/

Demokratiuppropet stödjer ökänd gerilla,
Göteborgs Posten 2006-01-30. Fredrik Malm,
LUF ordförande: http://www.luf.se/index.php?
show=305_SWE&article=413&page_anchor=http://www.luf. se/p305/p305_swe.php?
article=413

Norska dagstidningen Klassekampen om Demokratiuppropet: http://
www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/utenriks/ 2005/
december/utfordrer_terrorlovene

Norge avvisar EU:s terroristlista. Vad som är
terroristbrott i Norge är fullt lagligt stöd till
befrielserörelser i Norge:

http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/nyheter/

2006/january/fn_blir

Händelserna fortsätter:

Tröjfirma anklagad för brott mot terroristlagen:

http://www.arbejderen.dk/index.aspx?

F_ID=32205&TS_ID=1&S_ID=36&C_ID=43

Korvgubbe som gör reklam för t-tröja anklagas för
brott mot terroristlagen: http://
www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=32253&TS_ID=5&S_ID=44&C_ID=43
www.modkraft.dk/phorum/read.php?f=7&i=13445&t=13445>http://www.modkraft. dk/
phorum/read.php?f=7&i=13445&t=13445

Oprørsappellen nedtagen från hemsidor efter polishot, ett förbud som danska
riksdagspartiet Enhedslisten trotsar:

http://www.modkraft.dk/article.php?sid=3899

Den förbjudna appellen uppe på hemsida igen 2
mars, i protokollet från folketinget: http:/
/folketinget.dk/Samling/20051/spoergsmaal/S2900/index.htm

Tröjförsäljningen startar igen 6 mars av Demos: http://www.demos.dk

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

6. Nazism och antirasism

6a. Kristallnatten i Kristianstad med rättsligt efterspel.

I Kristianstad samlades 500 personer i olika
manifestationer i protest mot nazism och
rasism på Kristallnatten till minne av pogromen
mot judar i Tyskland 9 november 1938.
Manifestationerna skedde efter att nazister
överfallit vänsterungdomar på väg hem från
puben Biljardkompaniet och lokaltidingen
Kristianstadsbladet uppmärksammat att den
lokala avdelningen av Nationalsocialistisk front
ställer upp i kommunalvalet och enligt
säkerhetspolisen är störst i Sverige. Två
demonstrationståg samlade lika många deltagare,
det ena arrangerat av Kristianstads
Antinazisistiska Nätverk, det andra Högerpolitik
leder
till rasism med SSU, RKU, SUF som arrangörer. Ung
Vänster var delarrangör av bägge
tågen.

Efter att demonstrationstågen avslutats gick
drygt ett hundratal ungdomar ut till förorten
Långebro och vände sedan tillbaka. Här mötte
kravallpolis från framförallt Malmö
demonstranterna. 5 greps och 39 omhändertogs.
Alla åtalen utom ett lades ned. En
person anklagades för våldsamt motstånd mot polis. Domen i tingsrätten blev två
månaders fängelse. Demonstranten hade blivit
angripen bakifrån av polisen enligt domen
och då värjt sig mot angreppet bakom ryggen mer
än en gång under en kortare tidsrymd.
På en nationalsocialistisk hemsida framställdes
tåget ut till Långebro som en hord av
invandrare och använde Pariskravallerna som
jämförelse. Polisen uppgav att de måste
förhindra Pariskravaller. Manifestationerna i
Kristianstad var de största i Norden under
kristallnatten 2006, näst störst var
manifestationen i Århus som samlade 400 personer i
en stad där nazister också organiserar övefall
vid uteställen med många vänsterungdomar.

Mer information på http://www.demokratifuralle.se

- – - – - – - – - – -

b. Vimmerby: ABF studiecirkel överfallen av nazister.

Söndagen 12 mars överföll nazister, de flesta
maskerade, ett tiotal ungdomar på en ABF-
studiecirkel i arbetarrörelsens historia i en LO
lokal i Vimmerby. Arrangörer var
Socialistiska partiet. Tre fick föras till
sjukhus, två sår i huvudet som fick sys.
Nazisterna
hade hotat storma mötet i förväg och
studiecirkelorganisatörerna varnat polisen om
detta.
Men polisen tog inte varningen på allvar. I en
demonstration 1 april samlades 700
personer i Vimmerby i en protest mot
nazistvåldet. Två av angriparna har identifierats
av
studiecirkeldeltagrana men polisen har ännu inte
gjort någon anhållan. ABF har reagerat
skarpt på polisens svaga agerande i Vimmerby och
i ett liknande fall med attacker mot ABF
i Finspång.

Om överfallet 12 mars:

http://www.socialistiskapartiet.se/content.php?review.1129

http://www.sr.se/cgi-bin/

ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=814742 http://www.vt.se/
%5CGEN_Utmatning.asp?ArticleID=1131937&ArticleStateID=2

http://yelah.rr.nu:8181/

news/20060313112800 http://www.vt.se/GEN_Utmatning.asp?
ArticleID=1130789&CategoryID=439&
ArticleOutputTemplateID=70&ArticleStateID=2&ParentID=

http://www.aftonbladet.se/vss/

nyheter/story/0,2789,792015,00.html

Stöduttalanden: http://www.socialistiskapartiet.se/print.php?news.243

Stöddemonstration 1 april:

http://www.abf.se/?NewsId=2078

http://yelah.rr.nu:8181/

news/20060403001847 Transportartbetaren;
Demonstration efter naziattack, långt ner på
sidan: http://www.transport.se/home/trp2/tidn/home.nsf/pages/
65802DA79CFD4856C125715D002F43A1

Efterspel: http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/18320/1/49/

http://www.vimmerbytidning.com/article/articleview/18576/1/4/

ABF kräver att hoten mot ABF i Vimmerby och Finspång tas på allvar:

http://www.folkbladet.se/GEN_Sok.asp?

ArticleID=1135664&CategoryID=127&ArticleOutputTemplateID=23&CustomerID=16&Arti
cleStateID=2&FreeText=AbF%20kr%E4ver&PageID=1&mode=SEARCH

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - – - – - -

7. Demokratiska rättigheter: Medborgare mot polisstaten

Som en reaktion på alla de lagändringar som
föreslagits av justitieminister Thomas
Bodström, för att göra det lättare att övervaka
enskilda människor i syfte att som det heter
komma åt den grova brottsligheten har det i Lund
bildats ett nätverk kallat ”Medborgare
mot polisstaten”. Nätverket har ordnat ett öppet möte och skickat brev till
riksdagsledamöter och en hemsida är under
uppbyggnad. Här återges nätverkets manifest:

Försvara medborgerliga fri- och rättigheter

Det går aldrig att försvara mänskliga fri- och
rättigheter genom att upphäva dem!

Den svenska regeringen har under senare tid i
rask följd lagt fram ett stort antal förslag
som ger staten ökade befogenheter till övervakning och kontroll. Polisen ska i
”förebyggande syfte” bland annat ges lagliga befogenheter att använda hemlig
telefonavlyssning, rumsavlyssning, postkontroll, kameraövervakning och hemlig
husrannsakan – utan att den eller de berörda ens
måste vara misstänkta för något brott.
Polisen ska ges rätt att läsa våra
patientjournaler och lärare uppmanas agera
angivare och
rapportera elever som misstänks hysa subversiva
åsikter till Säpo. Försvarets radioanstalt
(FRA) ska få avlyssna all slags gränspasserande
telekommunikation. Enligt ett annat
förslag ska polisen kunna tillkalla militär -
t.ex. vid demonstrationer – något som förbjöds
efter tragedin i Ådalen 1931, efter att militär
skjutit ihjäl strejkande arbetare under en
fredlig demonstration.

Med det s.k. ”kriget mot terrorismen” som
förevändning införs och utökas den särskilda
antiterrorlagstiftningen runtom i Europa och
världen. I Sverige sker detta trots att redan
existerande lagstiftning förbjuder alla
handlingar som normalt inbegrips i begreppet
terrorism. Resultatet ser vi redan i starkt
politiserade rättegångar, godtyckliga avvisningar
av människor till tortyr och krig, och
tvångsåtgärder mot personer på grundval av
utländsk
underrättelseinformation – utan att de drabbade
har rätt att veta vad de anklagas för. Och
vad är terrorism? Vi kan redan se att
myndigheterna i t ex USA, Storbritannien, Danmark
och Sverige söker klassa politiska och sociala protestaktioner som terrorism.

Det talas i allmänna ordalag om brottsbekämpning.
Lösryckta ur sitt sammanhang och
presenterade som just sådana, kan förslagen vart
och ett för sig verka acceptabla.
Sammankopplade skapar lagarna emellertid en helt
ny samhällssituation, där våra fri- och
rättigheter nedmonteras i allt snabbare takt och
rättssäkerheten hotas i grunden.

Vi vill ifrågasätta denna utvidgning av polisens
befogenheter. Den moderna tekniken ger
myndigheterna nästintill obegränsade möjligheter att övervaka medborgarna mera
närgånget än någon diktatur tidigare kunnat göra,
vilket hotar den personliga integriteten.

Genom att ingjuta rädsla och misstänksamhet vill
man få oss att tro att denna marsch som
nu pågår i rask takt in i övervaknings- och
angivarsamhället är till vårt eget bästa, för vår
egen säkerhet. Det går aldrig att försvara
mänskliga fri- och rättigheter genom att
upphäva dem!

Vi kräver:

ett omedelbart upphävande av de lagar och
lagförslag som kränker människors fri- och
rättigheter!

Medborgare mot polisstaten

Här nedan ett axplock av nya lagar och lagförslag
som hotar våra fri- och rättigheter:

Teleoperatörer skall lagra trafikdata från
telefonsamtal, e-post, sms, internetsurfande etc.
mellan 6 månader och två år (EU-direktiv, svenskt initiativ)

Polisen skall få pejla mobiltelefoner och i hemlighet avläsa data

Polisen skall i ”förebyggande syfte” få använda
hemlig telefonavlyssning, postkontroll,
kameraövervakning och hemlig husrannsakan -utan
att den eller de berörda ens måste
vara misstänkta för något konkret brott

Polisen får tvångsmässigt ta DNA-prov även på en
person som inte är misstänkt för brott

Militär skall kunna sättas in för att bistå polisen i inrikes sammanhang

Polisen kan få använda hemlig identitet

SÄPO får rätt till insyn i patientjournaler

Polisen får använda buggning (hemlig rumsavlyssning)

Digital (biometrisk) identifiering i pass och
id-handlingar (digitaliserade fingeravtryck har
redan införts)

Maskeringsförbud vid demonstrationer m.m.

Tillträdesförbud till idrottsarenor får utfärdas
(och till vilka andra arrangemang därefter?)

S.k. överskottsinformation från hemlig
teleavlyssning får användas för andra ändamål än
de ursprungligen avsedda

Svenska medborgare som misstänks eller dömts för
brott får utlämnas till annan stat

Svensk polis skall få ökade möjligheter att
hjälpa utländsk polis att bedriva hemlig
avlyssning i Sverige

Försvarets Radioanstalt (FRA) får avlyssna all
slags teletrafik som passerar landets gränser

Telekomoperatörer är skyldiga att anpassa sin
tekniska utrustning så att polisens
avlyssning och övervakning underlättas. Även
Internetleverantörer omfattas av denna
skyldighet

Exempel på automatiserad övervakning och kontroll:

Ansiktsigenkänning, digitaliserad, via övervakningskameror, på allmänna platser

Beteende och kroppsspråk avläses via
övervakningskameror för att förutse personers
intentioner

Butikers data beträffande människors inköp
används av polisen för ”profilering” av
personer

Datachip opereras in i kroppen för registrering
av människors närvaro och rörelser
(förekommer redan i USA, i stället för tillträdeskort)

”Echelon”, globalt USA-dominerat
avlyssningssystem för världsomfattande
övervakning av
all telefoni, e-post, fax, internet-trafik m.m.

Personalövervakning på arbetsplatser

Mer information kommer att läggas upp på http://www.motpolisstaten.se (under
uppbyggnad)

Till skydd mot Bodströms storebrorssamhälle har en annan hemsida startats av en
privatperson: http://www.stoppa-storebror.se

I Malmö i närheten av Lund har ett initiativ mot
samma lagstiftning tagits under namnet
”Malmöbor mot övervakning”.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

8. Kampanjer för välfärd och mot privatisering

I Sverige har nätverk för gemensam välfärd genomfört en gemensam kampanjvecka
under våren och producerat en kampanjtidning som finns att ladda ner från
http:// www.gemensamvalfard.se. Miljöförbundet
Jordens vänner har också gjort en
kampanjtidning: Är allt till salu. Mer info: http://www.mjv.se/index.php?id=654
Det finns även ett förslag till upplägg för
studiecirkel om privatisering av naturresurser
på: http:// www.mjv.se/index.php?id=651 Även i
Finland planeras nu för att starta ett
intiativ för gemensam välfärd med inspiration
från norska For velferdsstaten. Vi
återkommer med mer information om detta.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

9. Samverket blir projekt

2 april hölls ett möte i Växhuset i
Söderhamnstrakten för Samverket med deltagare från
FiVH, Permakultur, Kärngårdarna, Nordbruk, Växhuset, Forum för systemdebatt,
Folkkampanjen mot kärnkraft, Miljöförbundet
Jordens Vänner och Miljömagasinet. Mötet
var ett led i att skapa mer samverkan inom
alternativrörelsen. Namnet ändras till Projektet
samverket. Förslaget om att bilda organisationen
Samverket avslogs. Syfte beslutades
vara: ”Projekt Samverket arbetar för ett
solidariskt, jämlikt och ekologiskt samhälle.
Kontaktpersonerna från de deltagande
organisationerna ser över syftet för samverkan
vilket ger organisation, arbetsformer, strategi
och hur vi ska konkretisera målen.

Nästa möte i Stockholm, senast i höst.
Kontaktpersonerna möts under året i Stockholm. Ett
påbörjat projekt är Ekoguiden. Framhölls att
denna kartläggning, Sverigekartan, med de
goda exemplen är mycket viktig, men den kan
förhoppningsvis göras inom FiVH eller
annan förening som redan har en hemsida. Alla
föreningarna rekommenderas länka till
varandra och speciellt Sverigekartan.

Pressmeddelande beslutades vara: ”Vi föreningar
inom Projekt Samverket vill genom
gemensamt agerande rent praktiskt vara med och
bygga samhället och genom exemplens
makt styra utvecklingen i riktning mot större
medvetenhet och ansvar för framtiden.

Sverige behöver Projekt Samverket för att vara
med att skapa en hållbar utveckling av
samhället. Vi vill sprida kunskap och
opininonsbilda, för att överleva och utveckla en
produktivitet med en rättvis och solidarisk fördelning av jordens resurser.

Projekt Samverket kan också bli den kraft som
tillsammans och gemensamt försvarar våra
gröna näringar och arbetar för ett samhälle som
anspassar sina lagar och förordningar
efter de naturlagar som vi alla lyder under.”

Tord Björk

- – — — – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -

10 Recensioner och boktips

10 a. Göteborg 2001 – nya texter och en video

Göteborg 2001

Göteborgshändelserna i samband med EU-toppmötet i
Göteborg 2001 har fått förnyat
intresse genom flera nya böcker och en video som
tar upp både polisens agerande i
Göteborg och teknisk manipulering av bevis i
rättegångarna. Dessutom har romanen
Göteborgshändelserna fått stor uppmärksamhet i medierna.

Polismannen Micael Oscarsson doktorsavhandling om Göteborgshändelserna med den
träffande titeln Lag eller ordning har kommit ut
på Jure förlag. Den kritiserar polisens
agerande utifrån polisiär synvinkel och bygger på
omfattande intervjuer med poliser.

Den holländska aktionsgruppen stöd Maarten Blok
har tagit fram både en video och en
bok på holländska om Blok och
Göteborgshändelserna som också planeras i en
engelsk
utgåva. Mer information på: http://www.supportmaarten.org och
http:// www.stodmaarten.se. Videodokumentärern
presenterades på en presskonferens i
Göteborg 27 januari tillsammans med en bok om
Bloks fall av advkaten Stig Centerwall, -
O 2954 – analys av ett rättsfall.

Dokumentärvideon fick sin premiär på Göteborgs
filmfestival. En trailer om dokumentären
finns på hemsidan: http://www.dezaakblok.info.
Här ingår de omfattande aktionerna i
holland mot den svenska rättvisdan med containrar
som staplas fem på varandra för att
visa Göteborgspolisens chjockerande agerande.

- Lag eller ordning? : polisens hantering av
EU-toppmötet i Göteborg 2001, Mikael
Oscarsson, Jure, 2005.

- O 2954 – analys av ett rättsfall, Stig Centerwall, 2006.

- Göteborgshändelserna, roman av Jörghen Gassilewski, Bonniers, 2006.

————-

10 b. Från nationalstat till näringsliv? – Det
civila samhällets organisationsliv i förändring
Filip Wijkström och Torbjörn Einarsson/ kortrecension av Tord Björk

Boken är intressant på flera sätt både för dess
teoretiska del och dess omfattande
empiriska synteser.

Teorin utgår från att betrakta samhället ur
sektorssynvinkel med hushålls-, ideell,
näringslivs- och offentlig sektor och använder
sig av begreppet socialt landskap. Ett
kapitel ägnas åt ”En folkrörelsetradition i
förändring?” i tomrummet mellan stat och
näringsliv. Författarna hävdar att
folkrörelsebgreppet i den användning som det har
kommit att få idag i det närmaste uteslutande att
förstå som en organisationsbenämning,
till skillnad från begreppet social rörelse. -
”.. i allt väsentligt — en beteckning på de
riktigt stora stora, formella och väl etbalerade
organisationerna.” Den idémässiga koppling
som författarna menar har funnits mellan
folkrörelsebegreppet och det internationella och
mera teoretiskt grundade begreppet ‘sociala
rörelser’ …”är i stort sett helt frånvarande när
begreppet folkrörelse nu för tiden definieras och
diskuteras, åtminstone i ett svenskt
statligt och kommunalt sammanhang.”

Den tendens som forskarna pekar på i sitt
empiriska material är hur ideella organisationer
utvecklats från autonomi i ett fristående
organisationsliv, till att vara ”integrerade
folkrörelser” med staten till att bli del av
semi-offentlig förvaltning för att sedan åter
utvecklas mot autonomi som aktörer på marknaden i
konkurrens med varandra. Denna
tendens finns i organisationsformerna utveckling
från ideella föreningar till mer stiftelser
och bolag, från valt till betalt förtroende och
från öppenhet till slutenhet. Medlemmars
aktivitet ersätts av frivilligas arbete och anställd personal.

Intressant är den empiriska skillnaden mellan
läget i olika länder i början av 1990-talet.
Graden av professionaliserinmg i tolv länder
beskrivet som avlönat arbete relatit ideellt
arbete var då för:

Israel 82 Irland 79 Japan 75 Australien 75
Spanien 69 USA 65 Nederländerna 63 Tyskland
58 Storbritannien 47 Finland 46 Sverige 24

Det finns alltså en markant skillnad mellan Sverige och andra länder.

Den teoribildning och det empiriska material som
författarna står för inom en växande
forskningssektor är intressant.
Samhällsförändrande kvalitéer hos folkrörelser
ställs
utanför förståelsen och ersätts med
organisationsmodeller. Vetenskapliga begreppet
ersätts av knäfalöl för vad som används av stat
och kommun. Finns folkrörelsebegreppet
på annat sätt än på det sätt författarna
beskriver så finns det ändå inte. En folkrörelse
som
upphäver deras sektoriserade kategorier och deras
organisationsskrankor kan inte finnas
teoretiskt och därför inte heller empiriskt.

Boken ger en utmärkt förståelse för hanteringen
av Sveriges EU-ordförandeskap där
statsmakten gick in för at skapa konkurrerande
folkbildningsenheter frikopplade från
folkrörelser handlingar. Den huvudtendens
Wijkström och Einarsson påstår sig upptäcka
när de studerar organisationer leder alltså till
våldsam konflikt mellan organisationer och
människor i rörelse, men en sådan konflikt kan
inte förstås teoretiskt eftersom enbart
organisationer påstås vara rörelser. En annan
forskningsgren får ta hand om konflikterna
där rörelserna påstås vara ut e efter att ”kapa
massmedieutrymme” och vara potentiella
våldsanvändare. En tredje är att vi lever i ett
globalt imperium där aktivisten står i
centrum, knappast folkrörelser.

Vetenskapliga krav på sammanhållen teori om
folkrörelser och samhället tycks vara i
upplysning till förmån för monologer inom olika
forskningsektgorer, alla nästan helt utan
kontakt med den kunskap och de erfarenheter som finns i folkrörelser.

Det positiva ligger i att skillnaderna blir nu så
tydliga att det går att utmana deras
osynliggörande av folkrörelsers samhällsförändrande förmåga till förmån för
organisationsmanagement,
kriminaliseringsdiskurser och globala
spekulationer varav den
sista åtminstone innehåller en del möjligheter.

Tord Björk

—————————–

10c. Mera boktips.

Världssystemets kris.

Immanuel Wallerstein: Världssystemanalysen. En
introduktion. Översättning: Oskar
Söderlind. Tankekraft förlag, 175 s. 2005. Samir
Amin: Det liberala viruset. Översättning:
Oskar Söderlind. Tankekraft förlag, 139 s. 2005.
Lars Vikström skriver i finska Ny Tid:

http://www.nytid.fi/arkiv/artikelnt-684-884.html

Makten över maten.

Den nya mudimumsboken ”Makten över maten” har nu kommit, en
alternativrörelseklassiker. Mer information om boken och beställning:

http://www.mjv.se/index.php?id=14

Pudelns kärna.
En antologi om striden kring Ordfront efter Maciej Zarembas kritik hösten 2003.
Mikael Nyberg om boken: http://www.mikaelnyberg.nu/ aktuellt/akt_01.html

TB

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

11. Ådalen 1931.

Firandet av 75-årsminnet för skotten i Ådalen då
polis och militär öppnade eld mot
arbetare och dödade fem arbetare sker på flera
sätt. Konflikt har uppstått kring att
socialdemokraterna vill ordna ett eget
arrangemang medan vänsterpartiester menar att det
var deras medlemmar som dödades och att ett gemensamt firande är bäst. Men även
andra intiativ tas.

”Lagom till jubileet åker fotografen Elisabeth
Ohlson Wallin till Ångermanälvens dalgång
för att tillsammans med gymnasieelever återskapa
en av de mörkaste händelserna i svensk
arbetarhistoria – för framtidens skull.

Projektet började som en plötslig impuls när
Elisabeth Ohlson Wallin var på Ådalens
gymnasium för att hålla föredrag för
medieeleverna. – På skolan fanns människor som
kunde så mycket om det som hänt 1931. Jag frågade
tusen frågor och allt slutade med att
jag bestämde med eleverna att vi skulle göra en
modern Ådalenbild, berättar Elisabeth
Ohlson Wallin. Engagemanget från skolan i Ådalen är stort. Elever och lärare är
engagerade i att samla ihop människor, måla
banderoller och förhandlar rent av med polis
och militär för att få dem att ställa upp på
bilden. – Jag funderade mer över hur vi skulle få
tag på polisuniformer, men de är övertygade om
att vi kan få dem att ställa upp själva,
säger Elisabeth Ohlson Wallin och skakar lite
vantroget på huvudet. Den 11 maj, bara
några dagar innan 75-årsdagen av skotten, ska
historien väckas till liv. Ett hundratal unga
ska bussas ut till Lunde, där det skedde, men på
plats ska också några av de människor
som var med 1931 vara. Återskapelsen blir en
hybrid mellan då och nu. För även om de
som dog ska finnas med på bilden, symboliserade
av personer iklädda pappersmasker,
kommer deltagarna att vara modernt klädda och
parollerna i demonstrationen ska vara
nutidens, om arbete åt alla och lika lön oavsett kön.”

Läs mer i Arbetaren: http://www.arbetaren.se/2006/17/kultur1.html

Programmet för socialdemokratiska firandet: http://www.socialdemokraterna.se/
templates/News____33983.aspx

Konflikten om firandet där vänsterpartiet blivit
utestängda: http://breitholtz.blogg.se/
240406151950_dalen_1931.html

Göran Greider i Dalademokraten om konflikten: http://www.dalademokraten.com/
ArticlePages/200604/25/20060425065157_dd508/ 20060425065157_dd508.dbp.asp

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

12. Till minne av Jane Jacobs – en stadsrörelsens grand old lady

Jane Jacobs dog tisdagen den 25 april 2006 i en ålder av 89 år.

Hon började sin bana som stadsaktivist när hon
tog del i kampen mot motorvägsprojekten
i New York på femti-sextitalen, men blev känd för
hela världen på grund av sin bok The
death and life of great American cities som kom
ut med första upplagan 1963. Där
summerade hon sina erfarenheter av varför
stadsplanerarnas visioner inte fungerade
socialt, men hon gjorde mer än så – hon gjorde
upp en fyrapunktslista på hur en lyckad
stad borde se ut:

1. Staden måste vara tät och rymma många människor på liten yta

2. Varje kvarter måste ha mångsidig användning,
både bostäder, arbetsplatser och service,
för att garantera liv dygnet runt

3. Barriärer är en styggelse, det måste vara
fritt flyt av människor i alla riktningar (därmed
inte sagt bilar, naturligtvis!)

4. Det måste finnas en viss mängd gamla,
avskrivna och billiga lokaler som verksamheter
kan hyra utan att ha en massa pengar.

Sen motorvägsplanerna besegrats blev hon
inblandad i antikrigsrörelsen och blev tvungen
att emigrera till Canada. Hon bosatte sig i Toronto och blev inblandad i
motorvägsmotståndet där också, med framgång, och
förblev Torontos stadsrörelses grand
old lady hela livet ut.

Jan Wiklund

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

13. Nytt på hemsidan www.folkrorelser.nu

Demokratins bärare på engelska:

http://www.folkrorelser.nu/demokratins/carriers.html

Stellan Vinthagen och Majken Juel Sörensen

http://www.folkrorelser.nu/rorelsenatverket/rorelsenatverk-texter.html

Mer om nordiska alternativrörelsens historia:

http://www.folkrorelser.nu/alternativnorden/index.html

Global Movement Resources:

http://www.motmakt.nu/folkiwiki/index.php/Global_Movement_Resources

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

14 Kalendarium

4-6 maj: European Social Forum i Athen
Officiell sida på http://athens.fse-esf.org/index_en?set_language=en
Studera programmet på http://athens.fse-esf.org/program

10 maj: Operation Dagsverke. Svenska elever
samlar in pengar till skolor i Rwanda.

10-13 maj: Enlazando Alternativas 2.
Alternativmöte till toppmöte mellan EU,
Latinamerika
och Karibien, Wien. http://www.alternativas.at/English/indexenglish.htm

14 maj: Minnesdag Ådalen 1931 (när 5 strejkande
arbetare sköts till döds av polis http://
www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____33994.aspx

15-16 maj: WTO-möte i Geneve.

17 maj: 17-maj initiativet. Fackliga
demonstrationer mot nedskärningar och för välfärd
och trygghet i Köbenhavn, Århus, Aalborg, Odense
och Esbjerg http://www.17maj.org/

20 maj: Palestinafrågan: Manifestation för
folkrätten, Göteborg, Järntorget 13.00
1. Upphör med all import/export av krigsmateriel
och försvarsutrustning från/till Israel.
2. Sverige måste tydligt visa sitt motstånd mot
Israels illegala ockupation av palestinska
områden. Arrangör: International solidaity movement

3-5 juni: Miljöfestival, Norges naturvernförbund, Buskerud

http://www.naturvern.no/cgi-bin/naturvern/imaker?id=80577

5 juni: Världsmiljödagen

10-12 juni: ATTAC och LO:s gemensamma sommarläger på Brunnsvik

http://attac.se/kalendarium/2935/los-och-attacs-sommarlaeger

15-16 juni: EU-toppmöte i Bryssel

2-8 juli: Almedalsveckan, Politikerveckan i Almedalen, Visby, Gotland.

http://www.gotland.se/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=5543

2-8 juli: Alternativa politikerveckan, Visby,
Gotland. http://www.alternativveckan.tk/

3-8 juli: Nordiskt sommarläger för kommunistiska
partier i Danmark, Sverige och Norge
(DKP, KPiD, SKP och NKP) i närheten av Ålborg i Danmark

http://www.nkp.no/artikler/2006/05/sommerleir_2006.html

9 juli-? (v28): Kommunisternas sommarläger,
Kommunistiska Partiet (fd KPML(r)), Tiveden.
Sverige. http://www.rku.nu/sommarlagret/

10-16 juli: Fältbiologerna har sommarläger i Visby på Gotland

15-17 juli : G8-möte i S:t Petersburg. Med protester.

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/g82006/

21-25 juli : Miljöförbundet Jordens Vänners
sommarläger, Kristianstad, Skåne.
Energi, kärnkraft, privatisering av naturesurser,
makten över maten. http://www.mjv.se

22/7 -? :Ungdomslejr, Röd ungdom, Danmark http://www.ungdomslejr.dk/

23-27 juli : War resisters’international comference

http://www.wri-irg.org/tri2006/en/index.html

28-30 juli: Nordisk folkriksdag på Island
Heimssyn, Island og Frit Norden arrangerer
Nordisk folkriksdag på Island 28-30 juli 2006
på temat Norden i världen. All information om
arrangemanget, hur du anmäler dig och hur
du kommer till Island finns på Frit Nordens hemsida:

http://www.fritnorden.dk/NF2006/NF170406.html

31 juli-4 aug: Natur og ungdom Sommarlejr, Malungen, Hedmark, Norge
med miljöfestival 3 aug

1-6 aug: SU:s Sosialistisk ungdoms sommarleir, Risöya, Norge.

http://www.su.no/sommerleir/default.asp?id=4743

6-20 august: Ecotopia – europeiskt ungdomsläger i Slovakien
http://www.eyfa.org/ecotopia med Ecotopia
biketour 18 juni Litauen-22 september Italien

3-6 september : Asia Europe Peoples forum – Helsinki
NGO- och folkrörelsemöte som parallell till ASEM,
det officiella Asia Europe Summit som
ordnas av FN. Arrangör: KEPA.
Organisationskommitté med representanter från
Amnsty,
ATTAC, Peace union of Finland, Vasudhaiva Kutumbakam m.fl. http://www.aepf.net/

16-22 september: European mobility week
http://www.mobilityweek-europe.org/ och in
town without my car campaign.
Climate alliance http://www.klimabuendnis.org/english/update/frameset.htm och
Energy-cités http://www.energie-cites.org/

13-15 oktober: Konferens om hållbar utveckling på Färnebo folkhögskola för
organisationer som jobbar med hållbar utveckling.

9 november: Kristallnatten. Internationell dag mot fascism och antisemitism.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
- – - – - – - – - – - – - – - – - -

Nyhetsbrevet Folk i rörelse utges av
Fokrörelsestudiegruppen

http://www.folkrorelser.nu,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>