Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Folk i rörelse nr 1 2007

Folk i rörelse – Nyhetsbrev från folkrörelsestudiegruppen nr 1 2007

1. Ledare

2. Aktioner och kampanjer

a. Sabotage mot omfattande exploatering på Island

3. Mötesrapporter

a. Internationellt zapatistmöte mot nyliberalismen

b. WSF

4. Kommande möten

a. Rörelsenätverkets seminarium i Stockholm 16-17 februari

b. Europeiska PGA i Hamburg 25-27 februari

c. Gemensam välfärd i Norrköping

d. G8 i Heiligendamm 6-8 juni

e. ESF till Öresund 2008?

1. Ledare

Nya tag för folkrörelsekunskap

Folkrörelsestudiegruppen som ger ut nyhetsbrevet Folk i rörelse och
publicerar hemsidan www.folkrorelser.nu utmanar nu den etablerade
forskningen. 16-17 februari ordnar Rörelsenätverket seminarium i samarbete
med Folkrörelsestudiegruppen och ABF i Stockholm på temat folkrörelser –
teori och praktik. Medlemmar i Folkrörelsestudiegruppen kommer med flera
inlägg till seminariet som går på tvärs mot den statsanpassade forskningen i
Sverige.

Tidigare var forskningen bakåtblickande och nationellt inskränkt genom att
felaktigt påstå att Sverige hade unika folkrörelser och därför behövde ett
unikt folkrörelsebegrepp. Detta begrepp var så utformat att det bara
innefattade de gamla folkrörelser som från början varit i opposition till
staten och sedan omvandlat den och anpassat sig till den. Mot denna syn
stod nya folkrörelser som hävdade att folkrörelser också idag kunde stå i
opposition till det rådande samhällssystemet. Tillsammans med akademiker som
förde fram begreppet social rörelse ifrågasattes den statsanpassade synen i
Sverige som i hög grad förgyllde dagens alltmer statsanpassade
folkrörelseorganisationer med ett upproriskt förflutet på 1800-talet och
samtidigt utestängde dagens upproriska rörelser som hade mer gemensamt med
gamla upproriska folkrörelser än de ofta förstelnade eller marknadsanpassade
serviceapparater som gårdagens uppror lämnat efter sig.

Nu påstår vetenskapsråd och statliga utredningar att den nydanande
folkrörelseforskningen främst tar sin utgångspunkt i begrepp som ideell
sektor, frivilligorganisationer och civilt samhälle. Den svenska forskningen
är återigen på väg in i statsanpassning, denna gång med påståenden om att
dessa nya synsätt frigjort forskningen från statsfixering. I själva verket
är den nya inriktningen lika inriktad på samförstånd och inordning av
forskningen i tankar anpassade till den nutida statsmaktens legitimering som
tidigare. Skillnaden är att den tidigare satsningen på offentligt
organiserad välfärd och sammanvägning av folkrörelsernas intressen med
näringslivets i korporativa samförståndslösningar nu ersätts av motsatsen
där folkrörelser helt ska skiljas från staten och en ideell sektor som inte
ifrågasätter staten upprättas för att ta hand om de problem som staten inte
längre vill ta ansvar för. Hand i hand med denna statsanpassade forskning om
den ideella sektorn går forskning om dagens upproriska rörelser som hävdar
att dessa bygger på våld mot polisen som främsta källa till identitet.
Mellan påstådda fenomen som teoretiskt påstås vara ointresserade av att
ifrågasätta makten och påstådda ensidiga våldsamma konfrontationer med
makten för att kapa medieutrymme ges alltmer mindre utrymme åt kunskap om
folkrörelser eller sociala rörelser som går bortom dessa reduktionistiska
nya begrepp.

I detta läge hoppas Folkrörelsestudiegruppen att kunna få igång en fruktbar
dialog mellan alla som vill verka för begrepp som folkrörelse eller social
rörelse som inte reducerar dessa fenomen varken till målstyrda
professionella organisationer helt inom ramen för statlig
samförståndspolitik eller utanför tudelade i en ideell sektor och en sektor
föremål för övervakande forskning och kriminalisering.

I övrigt presenterar vi främst nordisk rapportering från World Social Forum
i Nairobi och zapatistmöte i Mexico, miljöaktioner på Island och kommande
möten.

Tord Björk, Folkrörelsestudiegruppen

2. Aktioner och kampanjer

2 a. Sabotageaktioner mot omfattande exploatering på Island

Första veckan i januari slog ELF (Earth Liberation Front) eller ”Jordens
befrielsefront” för första gången till på Island. Målet var Alcan
aluminiumsmältverk i Hafnafjerdur. Denna fabrik är en del av en pågående
tung industrialisering i isländska naturområden som omfattar stora dammar
och geotermiska kraftverk runt om i landet. I Hafnafjerdur hade man redan
utvidgat projektet orörda lavafält utan det lokala samtycke som man lovat ta
hänsyn till.

Under aktionen saboterades två grävmaskiner och en kranbil och ELF:s
signatur målades på en vägg.

Områden på Island som hotas av Alcans expansion är Thjorsarver (som enligt
Ramsarkonventionen är en av världens viktigaste våtmarker) Langisjor-sjön
som är en av Europas vackraste sjöar, Thjorsaälven och många geotermiska
fält på det isländska höglandet.

Aktionen är bara en del av en längre tids motstånd som finns mot
exploateringsprojekten. Mer information finns på sajten Saving Iceland

http://www.savingiceland.org

3. Rapportering om möten

a. Internationell samling mot nyliberalismen i Chiapas

Över 2 000 internationella deltagare från 48 länder mötte lika många
zapatister i Oventic i Chiapas 30 december 2006 till 2 januari 2007.
Deltagarna kom från Danmark, Finland, Norge och Sverige i Norden och många
andra länder i Europa och alla delar av de amerikanska kontinenterna och
från alla zapatisternas självstyreområden. Deltagarna diskuterade självstyre
och utbytte erfarenheter av kampen mot nyliberalismen i olika delar av
världen. Det första internationella mötet hölls 1996 i Chiapas och blev
upptakten till omfattande folkrörelsesamarbete i hela världen mot
nyliberalism. Fortfarande styr zapatisterna ett stort område sedan upproret
startade 1994.

Mer information:

http://www.all4all.org/2006/12/2898.shtml

Enter the Intergalactic! Zapatisternas 6:e deklaration

http://www.all4all.org/2007/01/2904.shtml

b. World Social Forum i Nairobi

Detta år samlades åter World Social Forum till en enda plats, till
storstaden Nairobi i kenya. Förra året genomfördes tre parallella forum i
Caracas, Bamako och Karachi. Optimistiska förhandsbedömningar hoppades på
150 000 deltagare och rekord men det kom 57 000 vilket ändå är en framgång
när nu Afrika för första gången efter Porto Alegre i Brasilien och Mumbai i
Indien ordnade ett samlat WSF. Med så långa reseavstånd för de flesta och
stora skillnader mellan fattiga och rika utan starka folkrörelser är den
stora uppslutningen ändå en framgång, inte minst därför att många
sluminvånare från Afrika största slumområden som ligger i Nairobi anslöt sig
och förde fram sina protester.

Tack vare sluminvånarna och andra förtryckta folkgruppers användande av WSF
för att föra ut sitt budskap utan mellanhänder fick mötet en viktig
funktion. Man kunde befara att professionella mellanhänder välorganiserade i
s.k. NGOs, icke-statliga organisationer utan stark demokratisk styrning från
alla medlemmar skulle ta överhanden. Nairobi är känt för att ha kanske
världens största antal NGOs, något som fått uppmuntran av att FN:s första
specialorgan i tredje världen placerades här efter FN-konferensen om miljö i
Stockholm 1972. Den starka närvaron från förtryckta grupper visar dock att
WSF kan vara ett viktigt forum inte bara för NGOs utan också som plattform
för förtryckta samhällsgrupper och klasser. Redan på WSF i Mumbai 2004 tog
sig detta stark uttryck när adivasis, urbefolkningsgrupper, och daliter, de
som har låg kast, utnyttjade WSF för att med starka kulturella medel göra
sin röst hörd.

Från Sverige var ABF den främsta arrangören av deltagarresor. Omkring 100
personer hade via studiecirklar organiserade av ABF tagit sig ner till
Nairobi. Klagomålen på att LO inte deltog återkom i svenska rapporteringen
från mötet på samma sätt som vid Europeiska social forum i Aten i maj 2006.
Fackföreningar från hela Europa och världen använder sociala forum för att
utforma framtida strategier, med ett påtagligt undantag för Sverige. Desto
bättre att ABF valt att ge sociala forum den seriösa uppmärksamhet de
förtjänar.

Starkast nordiskt inflytande i WSF står dock Finland för. Från första stund
har finska organisationer deltagit i den internationella koordineringen av
WSF. Särskilt har Demokratiaforuumi Vasudhavia Kutumbakam och Network
Institute for Global Democracy spelat en viktig roll. På institutets hemsida
kunde man följa WSF förberedelserna och själva mötet på en särskild blogg
och hitta en mängd analyser av sociala forum processen.

Folk i rörelse har saxat nordiska kommentarer om WSF i Nairobi från
Aftonbladet,
Hufvudstadsbladet, Internationalen, Klassekampen och Kristianstadsbladet och
samlat länkar till artikelsamlingar om social forum processen.

Var är kvinnorna och var är svenska facket?/Aftonbladet

”De borde ha varit här, Petter Larsson saknar svenska facket på World Social
Forum i Nairobi”

http://aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,982393,00.html

/Hufvudstadsbladet

”World Social Forum, det sjunde i ordningen, närmar sig. Den 20 januari
samlas tiotusentals representanter för den globala rättviserörelsen i
Nairobi för att diskutera neoliberalism och globalisering. Finländske nät-
och biblioteksaktivisten Mikael Böök finns på plats hela januari månad.
Världssocialforum (WSF) har vuxit lavinartat. Första gången forumet hölls
2001 i Porto Aleg­re, Brasilien, var deltagarantalet högst 20 000, tre år
senare samlades cirka 150 000 i Mumbai, Indien. WSF har blivit ett jättelikt
torg för diskussioner mellan folkrörelser och gräsrotsorganisationer från
hela världen. Det är ingen tillfällighet att konferensen alltid anordnas i
januari, ungefär samtidigt med World Economic Forum i Davos i Schweiz.

– I
fjol hölls WSF på tre olika håll i världen. Jag deltog i evenemang i Bamako
i Mali, där vi diskuterade världens offentliga finanser och funderade över
hur forumet ska breddas. WSF får inte bli ett ghetto för radikala
vänsterrörelser, och ett hundrataltusen deltagare är inte tillräckligt. Vi
måste få med mycket mera folk i processen, inte minst skol- och
universitetsfolk och världens bibliotekarier. I Nairobi kommer vi att
försöka förverkliga idén om att biblioteken borde dokumentera det som händer
på WSF.”

http://www.hbl.fi/pagespeed/url/News/story/4166536?s=1&k=b%F6%F6k&type=fullt

ext&ww=

World Social Forum byter kontinent/Internationalen

”Det är dags för världens sjunde World Social Forum att gå av stapeln.
20 – 25 januari kommer världens aktivister att samlas i Nairobi, Kenya.
Det är första gången ett Forum hålls på den afrikanska kontinenten, och
entusiastiska förberedelser är i full gång.

Det har inte varit någon måtta på organisatörernas uppdrag. De räknar med
att över 150 000 människor kommer att besöka WSF i afrikansk tappning. ”Det
blir förstås en logistisk mardröm”, sade en av WSF-kommitténs medlemmar,
Odour Ongwen, under en resa till Sverige redan i april förra året.

Ett par veckor innan det massiva evenemanget är Nairobis hotellmanagers
fortfarande oroliga, för att det inte ska finnas tillräckligt med rum, för
att trafiken ska blockeras mer än vanligt. Men med tältplatser för några
tusen, och med över 11 000 volontärer som kommer att öppna sina hem för de
radikala främlingarna, hyser WSF-kommittén ändå gott hopp om att ingen
kommer att behöva sova under bar himmel.

Betydelsen av att hålla ett World Social Forum i Afrika borde inte
underskattas. Alltför ofta porträtteras kontinenten som en plats i
upplösning, där katastrofer avlöser varandra och lösningar på sociala
problem aldrig riktigt verkar fungera. Men med WSF på plats, skriver
organisatörerna, ”ges en möjlighet att visa upp Afrika och hennes sociala
rörelser; Afrika och hennes obrutna kamp mot utländsk dominans, kolonialism
och nykolonialism…Afrika och hennes roll i sökandet efter ett annat möjligt,
mer progressivt globalt mänskligt samhälle.”

Framförallt för Kenyas aktivister betyder WSF en unik chans att knyta
kontakter och stärka sina lokala rörelser och organisationer, och många har
under en lång period hållit förberedande möten som syftar direkt till att
bygga ett starkt och multikulturellt WSF”

http://www.internationalen.se/news.php?extend.1941

Fredsmarsj fra slummen/Klassekampen

”Innbyggerne i Nairobis slum har verken strøm eller rent vann, og mister
hjemmene sine til private landeiere. Men under Verdens sosiale forum
marsjerer tusener av dem for fred.”

”Det er så mange ting som ikke er bra her», sier Shuki.

Vi er i Kibera, i det som omtales som den største slummen i hele Afrika,
hjem for 700.000 mennesker. Den dype fattigdommen slår mot deg straks du
kommer inn i Kibera, sammen med stanken fra søppel som råtner på gigantiske
dynger. Innbyggerne i Kibera lever i et landskap av blikktak, uten strøm og
vann.

«Det er langt til nærmeste sted å hente vann», forteller Shuki.

Marsjerer for fred

Innbyggerne i slummer som Kibera slåss gjennom egne organisasjoner for bedre
livsvilkårene i slummene, for bedre sanitære forhold, for infrastruktur, for
bedre boliger, for rett til jorda de bor på, for bedre jobbmuligheter.

Slumorganisasjonene er synlige på Verdens sosiale forum (VSF), som i disse
dager holdes i Nairobi. De er samlet under parolen «En annen verden er
mulig, også for slumboerne». Lørdag marsjerte de for fred, fra Kibera til
åpningen av forumet.

«Vi slåss for bedre forhold, men vi slåss også mot de rike landene som
kommer hit med sine prosjekter, sine betingelser, uten å la folk styre selv.
La Afrika styre Afrika, det vil være det rettferdige», sier Josef.”

http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/utenrik

s/2007/january/fredsmarsj_fra_slummen

När skilda världar möts/ Kristianstadsbladet

”Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till World Social Forum.
Forumet ska, sägs det, inte vara partipolitiskt. Men agendan är ideologisk.
Från Sverige är det inte bara frivilligorganisationer utan också
socialdemokrater och vänsterpartister som reser dit. På lokala sociala
forum, som Skåne Social Forum, deltar också ofta extremvänstern. När en
organisation på ett forum i Lund år 2004 skulle ge en positiv bild av
Nordkorea (av typen allt är bra och det som dåligt i landet är USA:s fel)
väckte det protester bland mötesdeltagarna.

Hur hade det sett ut om den globala kapitalismen inte hade funnits? Tanken
förskräcker. Handel och marknadsekonomi är fundamentala byggstenar i
välstånd och fattigdomsbekämpning. Varför anordnades aldrig sociala forum
mot den kommunistiska världsordningen? Är inte vissa argument från
globaliseringskritikerna ruskigt lika dem som hörs från främlingsfientliga
populistpartier?

Så kan man hålla på. Men samtidigt innebär dessa internationella forum en
fantastisk möjlighet för det civila samhället att göra sig hört. Inte minst
i fattiga länder.

De problem som finns i kapitalismens kölvatten – usla och hälsovådliga
arbetsförhållanden och miljöförstöring i tredje världen – får uppmärksamhet.

I Nairobi deltog bland andra den indiska miljökämpen Vandana Shiva, som
drivit frågor om tillgången till rent vatten. Homosexuella kenyaner talade
offentligt om homosexualitet, vilket är kriminellt i Kenya. Listan kan göras
lång.

Tänk om kapitalismen i Davos och aktivismen på World Social Forum kunnat
mötas. Då hade en bättre värld varit möjlig.”

Pernilla Ståhl

http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070126/OPINIO

N/101260918/1023/OPINION

Länkar till artikelsamlingar om social forum processen:

Officiell hemsida:

http://wsf2007.org

Bloggar och aktuella rapporter från Nairobi:

Forum for utvikling og miljø:

http://www.forumfor.no/?id=1933&PHPSESSID=88ea0cf59364c141d84840110bb63fe0

Network Institute for Global Democracy

http://www.nigd.org/docs/nigd/wsf-2007-nairobi-2007/categories/wsf-2007-nair

obi/

Terra Viva

http://www.ipsterraviva.net/TV/Nairobi/EN/default.asp

Via Campesina

http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=view&i

d=269&Itemid=34

För den som söker mer systemkritisk kunskap om Wordl Social Forum finns en
del användbara länkar:

Den mest allsidiga boken finns utlagd på nätet:
The World Social Forum: Challenging Empires

http://www.choike.org/nuevo_eng/informes/1557.html

När WSF kom till Indien gjordes en ingående kritik särskilt av beroendet av
NGOs:
The Economics and Politics of the World Social Forum (September
2003)
Lessons for the Struggle against ‘Globalisation’ (finns också utgiven
på svenska av FiB/Kulturfront).

http://www.rupe-india.org/35/contents.html

Inför WSF i Karachi 2006 fördes en traditionell sydasiatisk vänsterkritik
fram:
World Social Forum Karachi : A left critique

http://auto_sol.tao.ca/node/view/1916

På Peoples Global Actions artikelsamling kan man finna flera kritiska
artiklar om WSF:

http://www.all4all.org/wsf/index.shtml

På Network Institute for Global Democracy finns omfattande material om WSF:

http://www.nigd.org

4. Kommande möten

a. Rörelsenätverkets seminarium om folkrörelser 16-17 februari

Nu samlas krafterna för att diskutera folkrörelsers och sociala rörelsers
teori och praktik på ABF-huset i Stockholm 16-17 februari 2007. Inledare
finns från både aktivister och akademiker med olika teoretiska synsätt och
bakgrund hos nya eller gamla rörelser och forskningsinstitutioner. Deltar
gör också sekreteraren för den statliga Folkrörelseutredningen som ska komma
med sin slutrapport 30 juni i år. Arrangör är Rörelsenätverket i samarbete
med ABF och Folkrörelsestudiegruppen.

Bland inledarna finns skilda synsätt på aktivisters och akademikers bruk av
begrepp som folkrörelse och sociala rörelse och den pågående förändringen av
forskningen i Sverige om rörelser. Åsa Wettergren, Bengt Göransson, Lars
Ilshammar, Alfred Hallmert och Jan Wiklund är bland inledarna. Det är
första gången som Rörelsenätverket som bildades 2003,
Folkrörelsestudiegruppen som bildades 1983 och arbetarrörelsens arkiv och
bildningsförbund samlas för gemensam diskussion i en tid när staten utreder
ett skifte bort från folkrörelse- och social rörelseforskning mer mot
begrepp som ideell sektor, frivilligorganisationer och civilt samhälle.
Företrädare för både 1800-talets stora folkrörelser, 1960-talets nya
folkrörelser och 2000-talets aktivism och global rättviserörelse deltar.

Program, inledare, bakgrundsmaterial och anmälan finner man på:

http://www.folkrorelser.nu/rorelsenatverket/feb-2007.html

b. 23-25 februari, Peoples Global Action, Vintermöte i Hamburg

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/pgaeurope/wintermeeting2007.html

c. 3-4 mars, Mobilisering för fackliga rättigheter och gemensam välfärd i
Norrköping

Förberedelserna pågår för fullt för en välfärdskonferens i två dagar på
Arbetets Museum i Norrköping, arrangerad av LO-facken i Norrköping och
Nätverket Gemensam Välfärd (med stöd av LO Idédebatt) .Talare från Danmark
och Norge, ledande fackliga företrädare och aktivister från Sverige och det
kommer att finnas tid för diskussioner i mindre grupper. En av
målsättningara är att vi ska organisera oss bredare och bättre både
nationellt och lokalt.

Mer information och anmälan på http://www.gemensamvalfard.se/

d. 6-8 juni, G8 möte samt protester, Heiligendamm, Tyskland

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/g82007/

http://www.g8-2007.de/

Danska Modkraft.dk har sammanfattat de olika förberedelser som pågår för
protester och det officiella mötet i Nordtyskland:

http://www.modkraft.dk/nyheder/artikel-enkelt/article/myndigheder_og_modstan

dere_forbereder_sig_paa_g8_moede/

e. Europeiskt socialt forum till Öresund 2008?

Det finns planer på att kandidera för att få nästa ESF, 2008, till
Skandinavien. Diskussioner förs om att hålla det i Köpenhamn eller Malmö. I
Sverige har Malmö kommun och ABF visat sig vara intresserade vid en första
kontakt. I Sverige verkar Attac, personer inom Miljöförbundet jordens vänner
och en del fackföreningar för att få ESF till Skandinavien. Målet är att
- att engagera de svenska fackliga rörelserna i ESF processen
- att demokratisera själva ESF processen genom skandinavisk
folkrörelsedemokrati. Det kan komma 35 000 deltagare till mötet och kan
därmed bli större än de olika forum som hölls vid EU-toppmötet i Göteborg
2001.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>