Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Dansk Folkepartis pressmeddelande

PRESSEMEDDELELSE

Pia Kjærsgaard: Aldrig mere et ungdomshus
- Der skal aldrig mere være et ungdomshus i København, fastslår Pia Kjærsgaard, oven på rømningen af Ungdomshuset i sidste uge.
- De optøjer, vi har været vidne til den sidste uges tid bør en gang for alle have lukket debatten om et såkaldt ungdomshus i København. Der er ikke mere at snakke om. Hvis politikerne i København som i 1982, hvor de autonome fik brugsretten til Jagtvej 69, giver efter for vold og ballade ved at de autonome får et nyt hus, vil det være en demokratisk falliterklæring, fastslår Pia Kjærsgaard.
Pia Kjærsgaard understreger, at de aktiviteter, som har fundet sted i Ungdomshuset i form af koncerter og lignende må finde sted i kommunale lokaler, som alle uanset politisk ståsted har adgang til.
- Jeg stiller mig tvivlende over for om aktiviteterne i Ungdomshuset har haft nogen værdi. De billeder, vi har set fra huset, er skræmmende. Vi skal under ingen omstændigheder belønne en meget lille gruppe unge mennesker i forhold til de mange københavnske unge, som opfører sig ordentligt, siger Pia Kjærsgaard.
- Politikerne i København har gjort alt, hvad de kunne for at løse konflikten, men de autonome har bare sagt nej. Det nytter ikke noget, at de autonome nu hvor Ungdomshuset er revet ned, biler er brændt af og der har været bål i gaderne, kommer anstigende med hatten i hånden og beder om et nyt ungdomshus. Det løb er kørt, siger Pia Kjærsgaard.

Pressemeddelelse 6 marts

Fagforeningerne skal ikke blande sig i nedrivningen af ungdomshuset
Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, tager stærk afstand fra fagforeningerne, der opfordrer deres medlemmer til at boykotte opgaver for entreprenører, som hjælper til med nedrivningen af ungdomshuset og derved underminerer den meget omkostningsfulde og besværlige opgave med at nedrive huset. Bent Bøgsted påpeger, at der er tale om en utilstedelig politisering og uforståelig solidarisering med en voldelig anti-demokratisk bevægelse, hvilket ligger langt uden for fagforeningernes mandat.
- Rydningen og nedrivningen af Ungdomshuset er sket efter en regulær demokratisk proces, der både er blevet behandlet politisk og ved domstolene. Det er derfor helt uforståeligt, når nogle fagforbund opfordrer deres medlemmer til, at modarbejde den demokratiske proces og sågar forsøger at presse medlemmerne til ikke at udføre det job som de er ansat til, siger Bent Bøgsted.
- Fagforbundene skal holde sig fra den slags politisering af et helt regulært, lovligt og vigtigt stykke arbejde og undlade at besværliggøre en proces, der allerede har kostet alt for meget bold, sved og tårer. Jeg forstår derfor ikke, at Byggefagenes Samvirke sender folk ud på nedrivningspladsen på Jagtvejen 69, for at modarbejde den meget nødvendige nedrivningsproces, der kun kan gå for langsom, påpeger Bent Bøgsted.

- Politiet har gjort et fremragende stykke arbejde i København med at dæmpe de professionelle ballademagere, der bekender sig til en totalitær og afstumpet ideologi. Nu er det på tide, at vi kommer videre, siger Bent Bøgsted og bebuder, at han vil spørge ind til gyldigheden af fagforeningernes aktioner hos beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen (V).

Pressemeddelse 5 marts

Dansk Folkeparti støtter nedrivningen af Ungdomshuset
Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, støtter beslutningen om at rive det tidligere ungdomshus ned. Ungdomshuset har i årevis været udgangspunkt for ballade, og var til sidst så nedslidt og hærget, at det ikke var forsvarligt at benytte det til menneskelige aktiviteter. Peter Skaarup glæder sig samtidig over, at farcen omkring ungdomshuset slutter langt om længe, fordi de sidste dages voldsomme optøjer har udgjort en stor belastning for beboerne på Nørrebro.
- Der er i årevis udgået utallige voldsomme episoder, konstant uro og hærværk fra ungdomshuset og de unge, der har befundet sig i og omkring huset, har på intet tidspunkt ønsket at tage hensyn til deres omgivelser eller tage ansvar for bygningens drift og vedligehold, siger Peter Skaarup.
- De sidste dages voldsorgie har skabt en massiv psykisk belastning for beboerne på Nørrebro, hvilket især er hårdt for ældre og børn, der må leve i konstant angst for næste voldsepisode. De voldsomme optøjer, der har fulgt i hælene på rydningen af ungdomshuset viser, at stedet har været en udklækningsanstalt for ekstremister med stærke anti-demokratiske holdninger. Derfor er det til alles bedste, at dette skammens hus endelig bliver revet ned så beboerne på Nørrebro igen kan få deres bydel tilbage, siger Peter Skaarup

3 marts

Pia Kjærsgaard: Der er ikke tale om et generelt ungdomsproblem
Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, tager skarp afstand fra nattens voldsomme uroligheder i København og udtrykker samtidig dyb sympati med de mange beboere på Nørrebro og Christianshavn, der helt uforvarende har fået smadret biler, cykler og deres omgivelser af nogle voldsforherligende unge, men understreger samtidig, at det er helt forkert at tale om et generelt ungdomsproblem.
- De uroligheder vi har været vidne til de sidste par dage er fuldstændigt uacceptable, og der findes ingen undskyldninger for den pøbelagtige adfærd, som udgår fra en hård kerne af totalitære unge, som oven i købet henter ekstremister ind fra udlandet for at sætte Københavns gader i brand. Det er meget sørgeligt at se hvordan børnefamilier skal forklare deres børn, hvorfor nogle relativt få børn og unge terroriserer deres omgivelser fuldstændigt hensynsløst og smadrer andre menneskers ejendom, fordi de ikke lige kan få deres vilje, siger Pia Kjærsgaard.
- Det er samtidig helt uacceptabelt, når diverse sociologer og jurister med mere eller mindre officiel tilknytning til de autonome miljøer, forsøger at beskrive de unges voldsorgie som et udtryk for en generel utilfredshed og voldsdyrkelse i den danske ungdom, det er bestemt ikke tilfældet, understreger Pia Kjærsgaard.
- Mit indtryk af den danske ungdom er generelt godt og positivt. Langt de fleste unge jeg taler med har et ganske fornuftigt forhold til dit og mit, og har lært at konflikter løses ved hjælp af dialog og demokratiske metoder. Det er derfor helt urimeligt, når en lille gruppe mennesker, som lefler for de unge i ekstreme miljøer, forsøger at gøre alle danske unge til en del af problemet med den lille hårde kerne af autonome, siger Pia Kjærsgaard.

Christiansborg, tirsdag den 19. december 2006/kaho

PRESSEMEDDELELSE

DF: DONG skal sikres fri passage til Ungdomshuset
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti, MF Louise Frevert, vil hos justitsminister Lene Espersen have skabt klarhed over, hvorvidt det kan garanteres, at medarbejdere fra forsyningsvirksomheden DONG under sikre forhold kan opnå adgang til Ungdomshuset med henblik på at afbryde strømforsyningen.
- Når lovlydige borgere ikke betaler deres elregning til tiden, risikerer de, at forsyningen bliver afbrudt. Indtil videre har denne risiko ikke været gældende for Ungdomshuset, hvor brugerne sammenlagt skylder 50.000 kroner for el. Det er udhulende for tilliden til retssamfundet, når nogle brugere ikke skal betale, fordi de har held til at sprede terror og fremsætte trusler, mens fredelige borgere må overholde loven og svare enhver sit, siger Louise Frevert.
Hun peger på, at det i sidste instans er en opgave for politiet at sikre DONGs medarbejdere, når disse skal have adgang til Ungdomshuset.
- Justitsministeren må garantere, at forsyningsselskabet kan komme til at afbryde elforsyningen øjeblikkeligt. Stikket til Ungdomshuset skal trækkes ud, dels fordi de unge ikke har betalt deres regning, dels fordi de unge opholder sig ulovligt i huset. En afbrydelse af strøm- og vandforsyning vil desuden vanskeliggøre ophold i ejendommen, som de unge for længst burde have forladt, og hvorfra de udspreder vold, terror og hærværk på hele Nørrebro, siger Louise Frevert.

18 december
Dansk Folkeparti vil have genindført grænsekontrollen indtil Ungdomshuset er ryddet
- Det er helt uacceptabelt, at bøller fra hele Europa kan komme hertil og sætte en hel bydel i brand. Det er afgørende, at vi undgår en gentagelse af de forfærdelige scener fra i lørdags, hvor hovedsageligt udenlandske ballademagere angreb politiet i en sand blodrus. Det kan lade sig gøre ved midlertidigt at genindføre grænsekontrollen, siger formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard.
- Da Danmark var vært for EU-topmødet i december 2002, fik vi lov til at indføre grænsekontrollen midlertidigt for at undgå at horder af voldsforherligende unge mennesker fra hele Europa. Der er således både hjemmel i Schengen-aftalen og præcedens for at indføre grænsekontrol, når det er nødvendigt, siger Pia Kjærsgaard.
- Beboerne og de handlende på Nørrebro har krav på, at vi fra politisk hold gør alt, hvad der er menneskeligt muligt, for at undgå, at deres bydel bliver hærget igen. Samtidig er det ikke rimeligt, at danske politifolk skal udsættes for livsfare på grund af åbne grænser, selvom det er tydeligt, at København risikerer at blive hærget endnu engang, når rydningen af Ungdomshuset gennemføres efter årsskiftet. Jeg vil derfor appellere til, at justitsminister Lene Espersen (K) om straks at tage skridt til genindførelse af grænsekontrollen, indtil rydningen af Ungdomshuset er vel overstået, siger Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard.

Christiansborg, lørdag den 16. december 2006
DF: Nultolerance over for voldsautonome!
Forkasteligt og foragteligt. Sådan betegner formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard aftenens begivenheder på Nørrebro, hvor en stor gruppe autonome fra Ungdomshuset gik i krig mod politiet og skabte et voldeligt kaos i gader og stræder.
- De autonomes voldelige optræden viser med al tydelighed, at de aldrig har været indstillet på dialog eller en fredelig løsning. De er simple ballademagere, som kun ønsker vold og konfrontation, siger en chokeret Pia Kjærsgaard.
- Ungdomshuset huser en flok bøller, som terroriserer en hel bydel, og som helt åbent inviterer aggressive autonome til Danmark fra undergrundsmiljøer i udlandet i deres vanvidsrus. Det kan og skal vi aldrig acceptere som samfund, understreger Pia Kjærsgaard.
- Vi kan kun give politiet vores fulde opbakning i denne sag, og vi må give dem de redskaber, de har brug for til at fjerne disse ballademagere fra Nørrebro. Vi må eksempelvis bruge Schengen-samarbejdet til at sikre vores grænser mod indrejsende voldsdemonstranter, påpeger Pia Kjærsgaard.
Hun opfordrer Københavns politikere, myndigheder og borgere til at stå sammen mod disse hensynsløse autonome, som tager en hel bydel som gidsel i deres ulovlige projekt.
Christiansborg, torsdag den 30. november 2006/kaho

PRESSEMEDDELELSE

DF: Nørrebros beredskab kræves undersøgt
Dansk Folkepartis beredskabsordfører Hans Kristian Skibby vil i Folketinget afkræve forsvarsminister Søren Gade et svar på, hvorvidt beredskabet, herunder beskyttelsen af borgernes personlige sikkerhed og ejendom, er på plads og tilstrækkeligt fintmasket, når Ungdomshuset som forventet bliver rømmet den 14. december.
- Vi ser med stor bekymring på, hvordan de unge aktivister i Ungdomshuset ruster sig til en regulær borgerkrig, og selv om vi med tilfredshed har konstateret, at en i nærheden beliggende vuggestue bliver evakueret, er der alligevel grund til at undersøge, hvorvidt beredskabsplanerne tager højde for, at aktivisterne vil søge at sprede urolighederne til hele Nørrebro og være til fare for sagesløse borgere, siger Hans Kristian Skibby.
Han tilføjer, at de unges aktion mod Faderhuset i Rødovre beviste, at de unge ikke går af vejen for at angribe tilfældigt forbipasserende, hvis de anser dem for at være modstandere, og at de unge heller ikke går af vejen for at smide med sten mod private ejendomme og butikker eller offentlige institutioner.
De mange anvisninger på konstruktioner af stenslynger, som cirkulerer på Internettet, illustrerer, at de unge forbereder sig på regulær krig, og vi har desværre tidligere oplevet, at den krigeriske adfærd går ud over butikker og facader. Det er derfor et stort spørgsmål, hvorvidt det er tilstrækkeligt at evakuere en enkelt vuggestue. Det bør ligeledes inddrages i overvejelserne, om der i området findes andre offentlige indretninger med krav på særlig beskyttelse – eksempelvis områdets langt over hundrede plejehjem, skoler og børnehaver, siger Hans Kristian Skibby.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>