Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Socialdemokraterna tal och pressmeddelanden

Nu må volden høre op

København har de seneste dage oplevet de værste optøjer i mange år. Horder af unge demonstranter angriber politiet med brosten og flasker, bygninger bliver hærget og bilejere kan fra deres vinduer passivt se til, mens demonstranter brænder deres køretøjer ned. Folk er utrygge ved at færdes på gaderne om aftenen, butiksejere må lukke deres forretninger, og forældre er nervøse for at sende deres børn i skole og daginstitution.

Vi vil ikke finde os i, at unge ballademagere hærger og ødelægger vores by. De unge og deres medløbere skal ikke have held til at presse penge ud af kommunen med trusler om yderligere voldshandlinger. For vold skal aldrig kunne betale sig som pressionsmiddel over for politikere.

Der er intet, der retfærdiggør de voldelige optøjer og det hærværk, vi har været vidne til. De unge har stået med et reelt tilbud om et nyt ungdomshus på Stevnsgade. Det tilbud har de takket nej til af ideologiske årsager. I stedet har de taget københavnerne som gidsler i deres kamp for at stå fast på principper og ideologi.

Volden og hærværken må høre op nu!

Vold skal ikke kunne betale sig

Når vi oplever optøjer i København i den skala, vi så i går, er det vigtigt for mig som overborgmester at være i byen. Derfor afbrød jeg også min ferie i Norge og tog hjem hurtigst muligt. Ikke fordi jeg kan stoppe optøjerne – det er politiets opgave at sikre ro og orden. Men fordi jeg gerne vil være til stede og følge begivenhederne.

Jeg er dybt ulykkelig over, at vi er endt i en situation, hvor unge ballademagere hærger og ødelægger vores fælles by. Det kan ikke være rigtigt, at Københavnerne ikke kan færdes trygt til og fra arbejde, at skoler og daginstitutioner må lukke, og at folk får smadret deres biler på gaden.

Jeg vil gerne appellere til medierne om, at de ikke bidrager til at piske stemningen i byen yderligere op. Politiet vurderede, at der var op imod 150 journalister og mediefolk i på Nørrebro torsdag formiddag. Jeg bliver konstant ringet op af journalister, der ønsker kommentarer til situationen. Det er klart, at medierne skal dække begivenhederne, men jeg synes, alle bør overveje, i hvor høj grad vi ved at kommentere på stort som småt bidrager til et mediecirkus, som risikerer at gå i selvsving. Ved konstant at give sendetid til folk, der brænder biler af, risikerer vi, at medierne er med til at give de unge et incitament til at fortsætte volden og dermed at optrappe konflikten. Det kan ingen være tjent med.

København skal være en rummelig by med plads og tilbud til forskellige mennesker – også til en bred ungdomskultur. Socialdemokraterne har derfor sammen med de Radikale, Enhedslisten og SF strakt sig meget langt for at finde en løsning, så de mange unge, der har haft glæde af huset kunne fortsætte de mange gode og kreative aktiviteter et nyt sted i byen. Vi har senest tilbudt brugerne, at en fond kunne købe en del af Stevnsgade 34 til markedspris, så ungdomshusets brugere kunne få et nyt sted at holde til. Vi kan selvsagt ikke forære huse væk og slet ikke til unge, der vil være autonome. Den aktuelle konflikt kunne have været undgået, fordi fonden havde de 12 millioner kroner, der skulle til for at købe stedet.

Brugerne af Ungdomshuset har stået med et reelt tilbud om at nyt opholdssted. Dette tilbud har de unge haft siden starten af februar – dvs. i næsten en måned. Jeg er skuffet over, at de unge af ideologiske og interne årsager ikke vil give fonden lov til at købe huset til markedspris. For jeg tror, at rigtig mange af husets brugere var tilfredse med den løsning, og gerne ville have haft et nyt opholdssted i Stevnsgade. Men desværre har nogle af dem valgt at sige nej – formentlig den del, som nu er i gang med at invitere udlændinge til Danmark for at deltage i optøjerne. Optøjer, som går ud over både beboere, institutioner, arbejdspladser og forretninger på Nørrebro og i resten af byen.

De unge og deres medløbere skal ikke have held til at presse penge ud af kommunen med trusler om yderligere voldshandlinger. Det er nu en politiopgave at skabe ro i byen. Jeg vil opfordre alle til at stoppe optøjerne med det samme og til at bakke op om politiets indsats.

Pressemeddelelse 20. februar 2007

Advokat Knud Foldschack har på et møde med Overborgmesteren dd. skitseret en model for et nyt ungdomshus på Stevnsgade 34, hvor tilvejebringelsen forudsættes at tage hensyn til de 4 ultimative krav, som brugerne af Jagtvej 69 har opstillet.

Advokat Knud Foldschacks model indebærer, at kommunen sælger Stevnsgade 34, bygning 2, for 1 kr. til fonden, samt at kommunen modtager et tilskud til finansiering af nødvendigt nybyggeri til skolen for børn med generelle vidtgående indlæringsvanskeligheder fra en pt. ukendt fond. Tilskuddet til specialskolen modsvarer den indtægt på 12 millioner, som kommunen ville have ved salg af en del af Stevnsgade 34 til markedsværdi.

Salg af Stevnsgade 34, bygning 2, for 1 krone vil – uanset et evt. tilskud til specialskolen – være at betragte som en anlægsstøtte svarende til ejendommens markedsværdi minus 1 krone, hvilket kun kan ske under forudsætning af, at køber anvender ejendommen til formål, kommunen lovligt kan yde støtte til. Dette medfører, at kommunen har pligt til at sikre, at det kommunale formål opfyldes samt at føre løbende tilsyn med dette.

Adv. Knud Foldschack har tirsdag aften telefonisk oplyst Økonomiforvaltningen, at han ikke har afklaret finansieringen af det nødvendige tilskud til nybyggeri til specialskolen, og at han derfor ikke fandt anledning til et nyt møde her til aften.
Dagens møde har ikke medført nogen ændring i status quo: Der ligger fortsat et tilbud til Fonden Jagtvej 69 om at købe en bygning på Stevnsgade 34 til markedspris.

Socialdemokraternes gruppeformand Jesper Christensen udtaler: ”Som det er nu, vil fonden gerne købe huset, men brugerne vil ikke give fonden lov. På dagens møde forklarede repræsentanterne fra Jagtvej 69, at der stod meget stolthed på spil hos brugerne af Jagtvej 69. Jeg kan kun appellere til brugerne af Jagtvej 69 om at genoverveje deres afvisning af fondens tilbud om at købe bygningen på Stevnsgade til et nyt Ungdomshus. Hvis det kun er stolthed, der blokerer for brugernes accept af den nye adresse, ender mange menneskers gode vilje og hårde arbejde med at være spildt. Brugerne af Jagtvej 69 må tage stilling til om ideologiske udmeldinger og misforstået stolthed skal have lov at stå i vejen for, at de kan videreføre deres aktiviteter.”

Ritt Bjerregaard udtaler: ”Det var værd at gøre et sidste forsøg på at løse konflikten. Desværre ser det ikke ud til, at Knud Foldschacks seneste forslag indeholder en reel mulighed for, at det kan lykkes. Jeg håber derfor, at de unge på Jagtvej 69 vil genoverveje det tilbud, som ligger, om at fonden køber Stevnsgade 34 til dem. Jeg kan ikke se andre løsninger.”

Møde med brugerne af Jagtvej 69

Brugerne af Jagtvej 69 er gennem advokat Knud Foldschack inviteret til et møde med mig og gruppeformand Jesper Christensen i dag kl. 15:00 på Københavns Rådhus.

København vil gerne vide, hvad brugerne af Jagtvej 69 gør for at forhindre en gentagelse af de bølle-optøjer vi så på Nørrebro i december.

S, SF, R og Ø, som udgør et politisk flertal, står bag et tilbud om salg af en bygning på Stevnsgade 34 til den fond, der vil påtage sig at drive ungdomshusets aktiviteter videre. Knyttet til det tilbud er en fredelig rømning af Jagtvej 69.

Kommunen har ingen muligheder for at ændre domstolenes afgørelse og sikre et Ungdomshus på Jagtvej 69.

Pressemeddelelse om Ungdomshuset fra S, SF, R og Enhedslisten

Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten på Københavns Rådhus har i dag holdt møde om situationen vedr. Ungdomshuset. Partierne står bag et tilbud til en fond repræsenteret ved Advokat Knud Foldschack om at købe en del af ejendommen Stevnsgade 34 til markedspris med henblik på, at fonden etablerer et nyt Ungdomshus på stedet.

Der har været planer om at anvende Stevnsgade 34 til specialskole for handicappede, og Børne- og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard oplyser i den forbindelse, at han har været i løbende dialog med specialskolen for handicappede (Øresundsskolen) om en løsning, der kan rumme både Ungdomshus og specialskole for handicappede. Specialskolen for handicappede er gået konstruktivt ind i arbejdet med at finde en løsning, der giver plads til både Ungdomshus og handicappede, og skolen er tilfredse med det foreliggende udspil, som indebærer, at skolen flytter ind i en del af de nuværende lokaler samt et nyt byggeri på stedet.

Partierne er enige om, at det foreliggende tilbud vil kunne tilgodese både hensynet til specialskolen for handicappede samt ønsket om at finde et nyt hus til brugerne af Jagtvej 69. Partierne beklager den meddelelse, som er kommet via pressen, fra brugerne af Jagtvej 69, hvori de unge tilkendegiver, at de ikke er interesserede i, at fonden køber et nyt hus til markedspris.

I lyset af de mange henvendelser fra beboere i området omkring Stevnsgade 34 og fra interesserede i øvrigt inviterer de 4 partier til et åbent møde om Ungdomshuset samt evt. nyt Ungdomshus på adressen Stevnsgade 34. Mødet afholdes mandag den 5. februar kl. 16.30 til 18.30. Sted: Store Kannikestræde 19, Festsalen 2. sal, 1169 København K.

Det Radikale Venstre vil være repræsenteret ved Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam
Socialdemokraterne vil være repræsenteret ved Overborgmester Ritt Bjerregaard
SF vil være repræsenteret ved Børne- og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard.
Enhedslisten vil være repræsenteret ved Socialborgmester Mikkel Warming.

Udtalelse fra Ritt Bjerregaard i forbindelse med de unges afvisning af Jagtvej 69

På et møde dd. mellem Overborgmester Ritt Bjerregaard, advokat Knud Foldschack fra Fonden Jagtvej 69 og Line Barfoed fra Enhedslisten kunne Knud Foldschack efter forudgående møde med brugerne af Jagtvej 69 meddele, at de unge ikke ønsker at tage imod et tilbud fra Fonden om at købe en ejendom med henblik på etablering af et nyt Ungdomshus samt sikre en fredelig rømning af Jagtvej 69. Fonden meddeler, at den i lyset heraf foreløbig ser sin rolle som udspillet.
Københavns Overborgmester Ritt Bjerregaard udtaler:

”Det er med stor bekymring, at jeg har modtaget beskeden om de unges afvisning fra Knud Foldschack. Københavnerne har ønsket en løsning, og vi har som politikere arbejdet hårdt for at afdække alle muligheder for en fredelig løsning. Det har været en svær sag, og jeg synes, at mange har strakt sig langt for at finde en model, der kunne fungere for brugerne og for borgerne på Nørrebro og i resten af København.”

”Vi har set på forskellige løsningsmodeller – senest muligheden for at sælge en del af Stevnsgade 34 til Fonden for Jagtvej 69. Vi har fået en konstruktiv respons fra formanden for Øresundsskolen og er blevet mødt med en forståelse for, at der skulle kunne findes en alternativ placering for de udviklingshæmmede børn. Jeg føler, at vi har vendt og drejet hver mulig sten for at finde en løsning, men de unge har ikke ønsket at tage mod håndsrækningen. Det er dybt beklageligt, og jeg kan forstå, at advokat Knud Foldschack, som vi har haft et seriøst og konstruktivt samarbejde med, ser sin rolle som udspillet. Jeg kan ikke se, at vi kan gøre mere.”

En kedelig december i København

Hvor var det dog en trist optakt til julen, som vi fik i weekenden. Bevæbnede unge gik i gaderne for at slås med politiet, for retten til et hus som domstolene for længst har afgjort, ikke er deres. Den religiøse sekt, Faderhuset, står stejlt på deres ret til et hus, de ellers kunne have tjent gode penge på at sælge. Sammen med Københavns politidirektør har jeg opfordret Faderhuset til at sælge huset. Det vil de ikke. Det er deres hus.

Jeg har sammen med den socialdemokratiske gruppe på Rådhuset opfordret de unge i huset til at finde andre steder at videreføre de aktiviteter, som de har i Ungdomshuset. Jeg er glad for, at fonden har forsøgt at finde en løsning på konflikten. Men jeg må konstatere, at forholdene i Ungdomshuset ikke har gjort det muligt afværge voldelige optøjer, som kræfter i Ungdomshuset bevidst har opsøgt. Fonden kunne være med til at bryde den negative spiral. Derfor er det beklageligt, at Fonden nu ikke vil gøre mere.

Kommunen har ikke kontakt til Ungdomshuset. Det vi kender til de unges ønsker, er et ufravigeligt krav om, at man bevarer Ungdomshuset på Jagtvej 69. Hvis det er dagsordenen, er der ikke noget at drøfte. Retten har talt, og det står ikke til at ændre.

Efter lørdagens helt uacceptable optøjer skylder Ungdomshuset, at gøre det klart for omverdenen, om det fortsat er ”Den Sorte Blok”, der styrer huset, eller om mere moderate kræfter er kommet til. Hvis der er en vilje til løsninger udenfor Jagtvejen 69, kan jeg kun opfordre de unge til at træde frem. Men før det sker, og før vi kender til andre ønsker fra de unge, er der intet grundlag for dialog.

Der er grund til at takke Københavns Politi for at anlægge en så tålmodig og afventende strategi overfor den politiske hooliganisme, vi oplevede i weekenden.

At folk på Nørrebro er godt trætte af Ungdomshuset forstår jeg godt. De unge har virkeligt skadet deres sag med optøjerne. De unge kan jo ikke efterfølgende forvente, at et andet nabolag skal hilse dem velkomne. Realiteten er, at weekendens voldelige angreb på politiet har skadet de unges sag, og gjort det sværere for Fonden at hjælpe dem. Min opfordring til de unge er at gøre op med voldepisoderne og komme med en realistisk udmelding.

Pressemeddelelse om Ungdomshuset d. 22. december

Her til eftermiddag henvendte Ruth Evensen, Faderhuset sig uden forudgående aftale til Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard på dennes kontor.
Ruth Evensen ønskede at drøfte mulighederne for en nedrivningstilladelse til Ungdomshuset, Jagtvej 69, idet Faderhusets leder forud for dette møde havde haft en drøftelse med Københavns politidirektør om rømningen på Jagtvej 69.
Politiet forudså en langvarig og mandskabskrævende bevogtningsopgave i forlængelse af rømningen af ejendommen. Ruth Evensen fremlagde på mødet planer om nedrivning af Jagtvej 69, og politiet anbefalede, at når det alligevel var Faderhusets plan at rive bygningen ned, kunne dette med fordel ske relativt kort tid efter rømningen af bygningen.
Ruth Evensen tilkendegav, at hun tidligere har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen for at undersøge muligheden for at få en nedrivningstilladelse.
På den baggrund konstaterede overborgmester Ritt Bjerregaard, at kommunen nærmere måtte vurdere muligheden for at nedrive bygningen.
På mødet opfordrede overborgmesteren Ruth Evensen til at forklare baggrunden for at Faderhuset har afvist at sælge ejendommen. Ruth Evensen mente ikke, at spørgsmålet var til debat, men fastholdt Faderhusets moralske ret til at udnytte sin ejendomsret til huset.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>