Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Klimatoppmötet i Köpenhamn – nyhetsbrev

Folk i rörelse nr 2/2009 -
Klimattoppmötet i Köpenhamn

Innehåll

1. Klimattoppmötet i Köpenhamn

1a. Klimataktiviteter inför, under och efter toppmötet i Köpenhamn

1b. COP 15 på Socialistiskt Forum

1c. Bindande åtaganden en nyckelfråga i Köpenhamn

2. WTO mötet i Geneve

2a. Ministermöte i WTO – men vad ska ministrarna göra?

3. European Social Forum

3a. Programmötet i Paris 21 – 22 november

3b. CEE kritik av Europeiska förberedelsemötet i Diyarbakir 25-26 september

3c. Nästa europeiska förberedelsemöte i Berlin 29-31 januari 2010

4. Sveriges EU-ordförandeskap

4a. Rapport från seminarium och demonstration i Göteborg

5. Bok, översättning och dödsruna

5a. Världens springnota – Boken om finanskrisen

5b. Stafettöversättning av Gandhis skrift Hind Swaraj till svenska

5c. Erik Stinus in memoriam

6. Kalender

-----------------------------------------------------------------------

1. Klimattoppmötet i Köpenhamn


1a. Klimataktiviteter inför, under och efter toppmötet i Köpenhamn

Kommande klimatmöte i Köpenhamn i december 2009 har genererat ett stort
intresse. Tiotusentals aktivister, konferensdeltagare och lobbyister kommer
att samlas i staden för den 15:e partskonferensen, COP 15, i
FN-förhandlingarna om ett klimatavtal.

Det organiseras en rad folkliga aktiviteter i hela världen, inte minst på
globala klimataktiosndagen 12 december och i många länder också 5 december.
I Köpenhamn står olika initiativ bakom demonstrationer, massmöten och
konferenser under toppmötet, mediahändelser och lobbying. Många av dessa
initiativ i Köpenhamn och internationellt har liknande namn och på samma
gång en helt olika karaktär. Det gör att det kan vara bra att skaffa sig
överblick vilket detta nyhetsbrev vill bidra till.

Förutom de initiativ nedan som gör anspråk på att få folk i gemen inblandade
finns också många G8-möten, företagskonferenser och andra initiativ som
påverkar förhandlingarna.

Folkliga aktioner relaterade till Climate Summit:

November

28 Demonstration vid WTO: s toppmöte i Genève

30 Internationella protester och åtgärder mot klimatförändringar och
frihandel, Seattle+10

December

4 Klimatkaravanen börjar från Genève till Köpenhamn, Climate Caravan

5 Global Climate Action Day demonstrationer i många länder. Många aktivister
kommer att resa till Köpenhamn och delta på Global Climate Action Day den 12
december.

6 Ride Planet Earth: cyklister i hela världen vidtar åtgärder mot farliga
klimatförändringar.

6 Klimaträttvisefasta startar, Climate Justice Fast!

7 Klimatforum 09 i DGI-byen och COP15 på Bella Center, börjar

11 Köp inte lögnen . Aktion mot storföretagens lobbyister, Climate NOT Your
Business

12 Flood Action Köpenhamn mot global handel med utsläppsrättigheter vid
Folketinget, FOE

12 Demonstration i Köpenhamn på Global Climate Action Day från Rådhusplatsen
till toppmötet

13 Klockringning för klimatet i flera länder samt överlämnande av
namnunderskrifter på kyrkornas upprop inför COP15

13 Bönder gör aktioner mot köttindustrin, VC

13 Aktionsdag mot producenter av utsläpp, Hit the Production

15 Jordbruksdag, CJA, VC, A SEED m.fl.

15 "The Angry Mermaid award" delas ut till det företag eller den lobbygrupp
som "gör mest för att sabortera effektiva åtgärder mot klimatförändringar".
FOE m.fl.

16 Massaktion Reclaim Power från Rådhusplatsen till toppmötet, CJA-CJN

17 Massmöte ALBA ett hållbart och solidariskt alternativ

18 Avslutning Klimatforum och COP15

19 Möjlig förlängning av Klimaforum och COP15

Organisationer och nätverk som genomför aktiviteter i Köpenhamn:

KlimatForum 09
Alternativa toppmötet för det civila samhällets organisationer i syfte att
producera ett gemensamt uttalande och ge utrymme för många diskussioner om
klimaträttvisa med stort deltagande från söder. http://www.klimaforum09.org

Climate Caravan
Klimatkarvan för klimaträttvisa från geneve till Köpenhamn
www.climatecaravan.org

CJA, Climate Justice Action
Aktionsnätverk för klimaträttvisa och nej till falska lösningar
http://www.climate-justice-action.org

Climate Justice Fast
Fasteaktion för klimaträttvisa http://www.climatejusticefast.com

Climate NOT Your Business Initiative
Mobilisering för aktioner mot storföretagens lögner och lobbyism 11
december. http://notyourbusiness.hacklab.dk/

FOEI Friends of the Earth International
Internationell folkrörelseorganisation med en medlemsgrupp i varje land
http://www.foei.org Köpenhamnssida:
http://www.foei.org/en/what-we-do/un-climate-talks/global/2009/demand-climat
e-justice-in-copenhagen

GCC, Global Climate Campaign
Det politiska initiativet bakom det globala klimatet aktionsdag varje år
http://www.globalclimatecampaign.org
12 december demonstrationen i Köpenhamn: http://www.12dec09.dk med ett brett
stöd internationellt: http://www.12dec09.dk/en/support.asp

Hit the Production
Aktionsdag mot det ekonomiska systemet som förstör klimatet
http://htp.noblogs.org/post/2009/10/14/htp_get_involved

NTAC, Never Trust a COP
Anti-kapitalistiskt mobilisering inför Köpenhamn http://nevertrustacop.org

VC, Via Campesina
Internationella småbondefederationen som står bakom Från handel till klimat
karavanen med start i Geneve och mål i Köpenhamn och flera aktioner i
Köpenhamn
http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=view&i
d=783&Itemid=35
http://www.climate-justice-action.org/news/2009/11/01/resistance-is-ripe-agr
iculture-action-day/

Ett urval av andra nätverk och organisationer som har tagit initiativ inför
Köpenhamnsmötet

Danska:

Aktivistnätverk

The Climate Collective
Ett brett nätverk av personer och grupper som arbetar för att förhindra
katastrofala klimatförändringar, med en antikapitalistisk hållning i
klimatdebatten, stöder konkreta lösningar på klimatförändringarna och stöder
radikala åtgärder nu för att möta de underliggande orsakerna till
klimatförändringarna.
www.climatecollective.org

Klimax
Ett nätverk av aktivister på gatorna och i den debatt som för talan än tomma
ord och falska löften. Gräsrötter stil satte vi en ny agenda där människor
placeras före pengar.
www.klimax2009.org

Shut it down
En civil olydnadsmassaktion för att stänga ett kolkraftverk som genomfördes
i september.
www.shutitdown.dk

Klimat Forum 09, 27 danska organisationer:
http://www.klimaforum09.org/The-people-and-networks-behind

Peoples Climate Action
Det centrala danska frivilligorganisationsprojektet, med WWF etc. "Peoples
Climate Action kommer att utveckla en ny modell för hur medborgarna är
involverade och engagerade i den gemensamma globala utmaningen: att skapa en
hållbar värld, där politiker, forskare, energi- och klimatexperter och
företag ger människor nya produkter och möjligheter, och där människor ger
politiker, forskare, energi och klimat experter och producenter stöd för att
skapa en bättre värld ". Syftet är att skapa utrymme och bra miljö för en
effektiv och engagerande mobilisering av det civila samhället i den
demokratiska processen före och under COP15 samt “För att bistå i att
Danmark ser ut att vara en öppet, demokratisk och gästfritt land, som ger
hela världen positiva möjligheter för det civila samhällets delaktighet,
uttrycksmöjligheter och deltagande i det demokratiska beslutsfattandet."
översatt från den danska texten på hemsidan.
http://www.peoplesclimateaction.dk

Internationellt:

350.org
International Day of Climate Action i mer än 100 länder 24 oktober till stöd
för minskning av mängden koldioxid i atmosfären till 350 ppm.
http://www.350.org

Carbon Trade Watch
Genom att koncentrera sig på lokala demokratiska projekt och kampanjer
syftar Carbon Trade Watch till att ge varaktiga forskningsresultat som
säkerställer att klimatpolitiken inte glömmer bort rättvisa och helhetssyn.
http://www.carbontradewatch.org

CAN Climate Action Network
Klimatlobbyistnätverk av över 450 frivilligorganisationer som arbetar "för
att främja regeringars och enskildas åtgärder för att begränsa mänsklig
klimatförändring till ekologiskt hållbara nivåer. KANs medlemmar arbetar
för att uppnå detta mål genom utbyte av information och samordnad utveckling
av icke-statliga strategi för internationella, regionala och nationella
klimatfrågor. "
http://www.climatenetwork.org

Climate Indymedia
Det oberoende nyhetsnätverket specialsatsning på klimate och Köpenhman
http://www.climateimc.org

CJN! Climate Justice Now!
"Ett nätverk av organisationer och rörelser från hela världen som har
engagerat sig i kampen för verkliga lösningar på klimatkrisen ... för
social, ekologisk och könsrättvisa." Bygger på principer om klimaträttvisa,
som har utarbetats under UNFCCC klimatförhandlingarna på Bali 2007 :
https: / / lists.riseup.net / www / info / cjn
http://www.aseed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=659&Itemid=28
0
PÅ svenska:
http://autonomarotter.net/globalt-motstand/66-climate-justice-now

Klimatlägerrörelsen
Läger av för direkta klimataktioner i Ryssland, Indien, Australien,
Storbritannien och resten av Europa och Nordamerika. Klimatlägerrörelsens
historia:
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/aug/10/climate-camp-kingsnorth-g2
0
http://climatecamp.org.uk/actions

CEO, Corporate Europe Observatory
En forskar- och kampanjgrupp som arbetar för att avslöja och ifrågasätta
särbehandling och inflytande som av företag och deras lobbygrupper i
EU-politiken. CEOs klimatkampanj utmanar näringslivets makt över
beslutsfattandet om klimatpolitiken både på EU- och FN-nivå.
http://www.corporateeurope.org/climate-and-energy

Durban Group for Climate Justice
Ett internationellt nätverk av oberoende organisationer, enskilda och
människors rörelser som förkastar frimarknadssynen på klimatförändringarna.
http://www.carbontradewatch.org/durban

ESF, European Social Forum
Europeiska föreredelsemötets och nätverk av klimatrörelsers uttalanden:
http://www.aktivism.info/socialforumjourney/?p=566

Global Campaign for Climate Action
Mainstream-NGO-sammanslutning organiserar TckTckTck-kampanjen, "en global
rörelse för en enad röst mot klimatförändringen. Gemensamma ansträngningar
av miljontals människor, inklusive dig, och våra medlemsorganisationer
kommer att leverera ett tydligt budskap om att vi kräver meningsfullt
ledarskap och åtgärder mot klimatförändringarna. "
http://tcktcktck.org
Samma kampanj kallas också The Global Alliance for Climate Justice, se
nedan.
http://gc-ca.org

GJEP, global rättvisa Ecology Project
Organisation baserad i USA som har initierat nya röster om
klimatförändringar, en turné i höst i Nordamerika featuring talare som
representerar grupper av människor som påverkas av klimatförändringar,
fossila bränslen, eller falska lösningar på klimatförändringarna:
http://www.globaljusticeecology.org/newvoices.php

Greenpeaces Köpenhamnkampanj
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change

MCJ, mobilisering för Climate Justice, amerikanskt klimataktivistnätverk
http://www.actforclimatejustice.org

OWINFS, Our World Is Not For Sale
"Vår värld är inte till salu" (OWINFS) -nätverket är en lös sammanslutning
av organisationer, aktivister och sociala rörelser i hela världen som
bekämpar nuvarande modell för företagens globalisering som ingår i det
globala handelssystemet.
http://www.ourworldisnotforsale.org

PACC, People's Action on Climate Change
En del av folkrörelsen om klimatförändringar. Organiserade aktioner 28
september - 3 oktober på UNFCCC-COP intersessionen möte i Bangkok:
http://peoplesclimatemovement.net/content/view/67/2/

PMCC, Folkrörelsen om klimatförändringar
Folkets protokoll om klimatförändringar är en global kampanj som syftar till
att ge plats för gräsrotsnivå, särskilt från söder att delta i COP15
processen:
http://peoplesclimatemovement.net

Ride Planet Earth Cycle Change Convoy
En cykelaktionstur från Australien till Köpenhamn som under hösten kommer
att gå mellan Europa anländer till Köpenhamn i december. Den 6 December 2009
kommer cyklister i hela världen att ge sig ut på vägar och gator för att
visa vanliga människors förmåga och vilja att ingripa mot farliga
klimatförändringar.
http://www.rideplanetearth.org

The Age of Stupid
Film om klimatförändringarna och behovet av åtgärder som har sin globala
premiären med mer än 700 filmvisningar i mer än 40 länder september 21/22.
Filmen beskriver klimatkonflikter över hela världen och ser konsumtion och
kapitalism som bakomliggande orsaker till den globala uppvärmningen.
http://www.ageofstupid.net

Global Alliance for Climate Justice
"En öppen, demokratisk klubb av klimathjältar grundades av Mr Kofi Annan.
Bli en fläkt och tillsammans med oss i kampen för Climate Justice! "Global
social mediekampanj” nära knutn till tcktcktck kampanjen
http://www.timeforclimatejustice.org

World Social Forum
Klimaträttvisenätverkets uttalande
http://www.grassrootsonline.org/news/press-releases/climate-justice-assembly
-declaration
På svenska:
http://autonomarotter.net/internationella-upprop/67-climate-justice-assembly
-declaration-belem-brazil-feb-2009

Zero Carbon Caravan
14 augusti startade karavanen från Climate Camp Cymru, protesterade mot
kolgruvan i Ffos y Fran, demonstrerar hållbara lösningar, med seminarier om
hållbar livsmiljö, allt organiserad enligt konsensusbeslut Den kommer att
fortsätta mot Köpenhamn och vill visa att "det är fullt möjligt att ha en
livsstil utan kol, och att det är kul, genom att få till samtal utan fossila
bränslen, inspirerande platser som Centre for Alternative Technology och
hålla noll-kol konferenser, festivaler och konserter på vägen. "
www.zerocarboncaravan.net

FN: s klimatkonferens COP 15
Officiell webbplats: http://en.cop15.dk

Följ klimaträttviserörelsen på bloggen
http://www.aktivism.info/socialforumjourney

---------------------------------------------

1b. COP 15 på Socialistiskt Forum

Det var som vanligt trångt och trivsamt i ABF-huset i Stockholm när
Socialistiskt Forum genomfördes i lördags. Själv hann jag med bland annat
med två seminarier inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

Under det första, anordnat av tidningen Arbetaren, informerade Rikard
Warlenius och Hanna Landinez Wetterstrand (bilden ovan), båda aktiva i
Klimataktion, om läget inför förhandlingarna. Här fick vi bekräftat att
Klimataktion inte tar ställning till kärnkraften. "Meningarna är delade",
svarade Rikard Warlenius på kärnkraftmotståndaren Tore Wolffs fråga.

Det andra seminariet om Köpenhamn ordnades av Clarté och hade rubriken
Klimatkriget. Mikael Nyberg beskrev stormakternas pågående kamp om de
fossila bränslena och Tord Björk från Miljöförbundet Jordens Vänner (bilden)
gav en livfull skildring av vad vi har att vänta oss på gator, torg och fria
forum i Köpenhamn medan världens nationer har sina överläggningar i Bella
Center.

Den hoppingivande bild som Tord Björk gav var att en fruktbar synergi kan
uppstå mellan olika organisationers och rörelsers ambitioner inom
Köpenhamnsmötet. I bästa fall kan vi då få en radikal nytändning och
demokratisering av det globala civilsamhället. Tord Björk menar att
motsättningarna inom FN-systemet inför Köpenhamns-mötet är större än
någonsin och att statsledningarna i en del utvecklingsländer mycket väl kan
komma att förenas med globala folkrörelser - där bondebefolkning, kvinnor
och ursprungsbefolkningar är drivande - i en gemensam utmaning av framför
allt USAs och EUs maktpolitik. För krafterna i denna process är det
självklart att ta avstånd från sådana falska tekniska lösningar som
kärnkraften är ett exempel på. I Tord Björks bild samspelar (och konkurrerar
delvis ) fyra viktiga ingredienser:

Den breda December 12-aktionen som har en plattform utan kontroversiella
ställningstaganden och där "alla" kan gå med. (12 december)

Det demokratiskt organiserade Klimaforum som är en intellektuell tummepplats
under hela COP 15. (7 - 18 december)

Den aktionsinriktade massaktionen som syftar till att "öppna" FN-mötet på
Bella Center. Den är helt inriktad på fredligt agerande men har föranlett
spekulationer om våldsamheter. (16 december)

Det offentliga stormötet där statscheferna för Alba-staterna deltar, bl a
Venezuela, Nicaragua, Ecuador och Bolivia (17 december)

En mycket ingående beskrivning av denna uppladdning inför Köpenhamnsmötet
har Tord Björk lagt ut på nätet i form av två texter med eleganta bilder
(ett exempel klipper jag in sist i det här inlägget):

The COP is naked part I- The Copenhagen People´s Revolution.
http://www.aktivism.info/socialforumjourney/?p=742

The COP is naked part II– how our ability to see it emerged.
http://www.aktivism.info/socialforumjourney/?p=733

Lasse Karlsson

Läs mer om körnkraft och klimatet på http://dagbokmotatomkraft.blogspot.com/

---------------------------------------------

1c. Bindande åtaganden en nyckelfråga i Köpenhamn
 
Frågan om bindande åtaganden gällande utsläppsminskningar – vem som ska ha
det och inte – är mycket het inför Köpenhamn. Länderna med de största
utsläppen vill inte binda sig alls inom konventionen utan enbart sätta upp
egna nationella mål.

Under det sista klimatförhandlingsmötet inför Köpenhamn (som pågick den 2-6
november i Barcelona) blev det tydligt att utvecklade länder vill ändra
Kyotoprotokollets balans mellan rika och fattiga länders rättigheter och
åtaganden gällande utsläppsminskningar. Inom ramen för Kyotoprotokollet är
det bara utvecklade länder listade i Annex I som ska ha bindande åtaganden.
USA och EU antydde i Barcelona att de större framväxande ekonomierna (Kina,
Indien, Brasilien, Sydafrika) också bör omfattas av bindande åtaganden
eftersom deras ekonomier har växt kraftigt det senaste decenniet.

Den mest citerade paragrafen i klimatkonventionen talar om ett ”delat men
differentierat” ansvar för att lösa klimatkrisen, beroende på historiskt
ansvar och förmåga att betala, och tolkningen av denna mening har
diskuterats flitigt under förhandlingarna. De utvecklade länderna tenderar
att betona det delade ansvaret medan utvecklingsländerna betonar det
differentierade ansvaret. Utvecklingsländerna uttryckte stor frustration
över de rika ländernas försök att frångå Baliplanens mandat genom att
förhandla om en annan ansvarsfördelning än den man kommit överens om i
Kyotoprotokollet. Man talade t.o.m. om de rika ländernas försök att skrota
Kyotoprotokollet.

Den kanske mest avgörande faktorn för ett framgångsrikt möte i Köpenhamn är
USA:s undertecknande av ett bindande avtal inom klimatkonventionen. I
nuläget är det svårt att tänka sig att USA kommer att binda sig till
någonting alls ifall inte Kina också gör det, trots att Kinas BNP och
utsläpp per capita är mycket lägre än USA:s. USA har än så länge bara gått
med på att sätta upp egna nationella mål, precis som Kina och Indien har
gjort. Många förhandlare och observatörer tror därför att Köpenhamnsmötet
inte kommer att resultera i något färdigt avtal inom konventionen utan i ett
löst ”politiskt avtal” och en färdplan för fortsatta förhandlingar. Men
ifall ett avtal ska vara värt pappret det står på måste det vara just
bindande med tydliga och kännbara sanktioner för dem som misslyckas med sina
åtaganden. Räkna med livliga förhandlingar om detta i Köpenhamn!

Olivia Taghioff

Från GLOBALA UTVECKLINGSFRÅGOR – ett nyhetsbrev från Forum Syd
Detta nyhetsbrev ges ut av Forum Syds enhet för Globala Utvecklingsfrågor.
Du kan läsa det i bilagan, på länken
https://www.forumsyd.org/templates/FS_ArticleTypeB.aspx?id=10670

---------------------------------------------

2. WTO mötet i Geneve

2a. Ministermöte i WTO – men vad ska ministrarna göra?

Världens handelsministrar samlas i Geneve 30 november – 2 december. Formellt
ska inga förhandlingar äga rum men troligen kommer en rad informella möten
att hållas. Maud
Johansson på Forum Syd kommer att vara på plats.

Den 30 november – 2 december träffas världens handelsministrar när
Världshandelsorganisationen WTO håller sitt sjunde ministermöte i Genève.
Sedan åtta år pågår den s.k. Doha-rundan där man omförhandlar nu liggande
avtal, framför allt de som reglerar handel med jordbruk, industrivaror och
tjänster. Detta ministermöte siktar dock till skillnad från de föregående
inte på att föra förhandlingarna framåt. Frågorna är kontroversiella och när
man tidigare ägnat ministermötena åt förhandlingar har det ett par gånger
resulterat i spektakulära kraschlandningar, vilket är något man vill
undvika. Formellt ska därför bara ett par frågor som inte direkt berör
Doha-rundan diskuteras. Dessa frågor handlar om förlängande av vissa
temporära regler relaterat till patentavtalet TRIPs och e-handel. Ingen av
frågorna förefaller särskilt kontroversiella utan det handlar om att
förlänga nuvarande status.

Vad ska ministrarna då göra? Alla länder ska hålla var sitt 3 minuters
anförande i plenum. Normalt är det ministern som gör detta. Men det är svårt
att tro att detta skulle vara tillräcklig motivation för världens vanligtvis
mycket tidspressade handelsministrar att spendera ett par dagar i Genève.

Rimligtvis är därför en hel rad ”grönrumsmöten” – informella
förhandlingsmöten dit bara vissa inbjuds att delta – inplanerade.
Folkrörelser från runt om i världen kommer att närvara för att bevaka vad
som händer och för att påminna sina makthavare om den utbredda kritik som
finns mot t ex avtalens effekter för de fattiga i världen. Forum Syd finns
bland dessa grupper, Maud Johansson kommer att vara på plats i Genève och
rapportera om något händer. Under tiden nås hon för frågor på tel: 070 350
40 81 eller maud.johansson@forumsyd.org

Maud Johansson

Från Globala utvecklingsfrågor

---------------------------------------------

3. European Social Forum

Ett förberedande European Social Forum programmöte har hållits i november
och kallelse har utgått inför nästa föreberedande möte i Berlin i januari
inför ESF i Istanbul nästa sommar.

3a. Programmötet i Paris 21 – 22 november

Den franska ESF kommitten har föreslagit att nätverken och tematiska grupper
inom ESF tar ett större ansvar för att formulera programmet som komplement
till den sedvanliga öppna metoden för alla. Detta har mötts av viss kritik
från t.ex. Italien. Det finns också olika åsikter om att ordna stora
plenardebatter med köända talare för att locka publik, något som turkiska
organisationskommitten föreslagit och andra är tveksamma till.

Programplanering är tänkt i följande steg
15 december, start för inlämning av förslag till programaktiviteter
15 mars start för frivillig sammanslagning av föreslagna programpunkter
25 april avslutning på frivillig sammanslagning
11-13 maj europeisk möte för att fastställa programmet i Istanbul
14-16 maj sista Europeiska förberedelsemötet i Istanbul

En mötesrapport på engelska finns upplagd på:
http://www.aktivism.info/socialforumjourney/?p=759

---------------------------------------------

3b. CEE kritik av Europeiska förberedelsemötet i Diyarbakir 25-26 september

I en rapport från europeisk förberedelsemötet för ESF i Istanbul som hölls i
Kurdistan i samband med Mesopotamiens Sociala Forum kritiseras bristerna på
stöd för östeuropeiskt deltagande skarpt tillsammans med kritik av
toppstyrning från västeuropa. Se rapporten på:
http://www.aktivism.info/socialforumjourney/?p=766

---------------------------------------------

3c. Nästa europeiska förberedelsemöte i Berlin 29-31 januari 2010

Nästa europeiska förberedelsemöte för European Social Forum hålls i Berlin
29-31 januari 2010. Fredagen 29 januari är det nätverksmöten, därefter
European Preparatory Assembly, EPA 30-31 januari. Kostnaden för deltagande
för västeuropeer är för organisationer 50 ? och för individer 10 ?. Från
dessa medel ges östeuropeer delvis återbetalning av sina resekostnader
beroende av hur mycket västeuropeerna betalar. Några garantier för hur
mycket resekostnader som kan återbetalas (som inför ESF gavs av ESF Norden
inför EPA i Kiev, översättarens anmärkning) ges inte.

Deltagare uppmanas att registrera i förväg. Please send all registrations,
requests and questions to epa-registration@attac.de

Welcome to Berlin and best regards

For the organizing group

Hugo Braun

---------------------------------------------
 
4. Sveriges EU-ordförandeskap

4a. Rapport från seminarium och demonstration i Göteborg

I samband med informella EU-ministermöten i Göteborg om försvar och finanser
ordnaded ett seminarium och en demonstration 26 september. På seminariet
deltog drygt hundra personer, i demonstrationen knappt 200. Media
uppmärksammade de EU-kritiska aktiviteterna med tre rapporter. Per Hernmar
från Folkrörelsen Nej till EU kommenterar:
>
“Överlag har ordförandeskapet inte uppmärksammats i den omfattnig man kunde
förvänta. Det har bidragit till att intresset att protestera inte varit så
stort. Ordförandeskapet har spelat ut sin roll - det är ju ändå de stora
länderna som bestämmer.”

---------------------------------------------

5. Bok, översättning och dödsruna

5a. Världens springnota – Boken om finanskrisen

Stefan de Vylders nya bok om finanskrisen är den perfekta julklappen,
oavsett om du är fackekonom eller bara känner dig bortkommen i debatten om
krisen. Beställ den till
julklappspris, 150 kronor.

Vad var det egentligen som hände när världsekonomin havererade hösten 2008?
Vilka var de skyldiga? Vad ska hända nu?

Vilka kommer att få betala priset när alla länder i världen, utom kanske
Norge, ska börja sanera sina statsbudgetar om något år eller två?

Går det att minska risken för nya finanskriser? Har politikerna förstått vad
som behöver göras för att tygla de globala finansmarknaderna? Är det dags
att säga adjö till nyliberalismen? Eller kanske bara ”på återseende”?

Stefan de Vylder har i över tjugofem år bevakat och forskat om ekonomiska
kriser i olika delar av världen. Han har nu skrivit en engagerande och
pedagogisk bok om finanskriser, ekonomi och politik. Boken ges ut av Forum
Syd tillsammans med Ordfront.

”Boken är lättillgänglig för alla politiskt intresserade och ett viktigt
bidrag till debatten om
finanskrisen och hur sådana skall undvikas i framtiden” skriver
bibliotekstjänst i sin recension av boken.

Beställ boken på www.forumsyd.org/springnota. Se Stefan de Vylder presentera
boken:
http://www.youtube.com/watch?v=YOUoMErTC78&feature=player_embedded

---------------------------------------------

5b. Stafettöversättning av Gandhis skrift Hind Swaraj till svenska

Upprop

“Kära ni!

Nu är det dags.

Den 13 november 2009 har exakt hundra år förflutit sedan Mohandas K. Gandhi
i England steg ombord på fartyget Kildonan Castle. Under resan tillbaka
till Sydafrika skrev Gandhi sitt första mästerverk, den lilla pamfletten
Hind Swaraj.

I Hind Swaraj presenterar Gandhi för första och enda gången i en och samma
skrift sin syn på sanningens kraft ("satyagraha"), sin kritik av den
moderna kulturen och sitt konstruktiva politiska program.

Hind swaraj kan vara 1900-talets viktigaste bok. Den finns inte tillgänglig
på svenska. Den bristen vill vi rätta till.

Vårt förslag:

Boken har i den engelskspråkiga folkupplaga som ges ut i Indien ca. 85
sidor. Vi samlar nu 85 frivilliga som under 100-årsjubiléet av Gandhis
resa över Atlanten var och en översätter en sida av boken från engelska
till svenska.

...

Förklaringar:

* Hind Swaraj utkom ursprungligen i två delar, den första 11.12.1909, den
andra delen 18.12.1909.
  Gandhi skrev och gav först ut boken på sitt modersmål gujarati.
Översättningen till engelska är av honom själv från 1910.

* www.demokratiafoorumi.fi är hemsida för föreningen Vasudhaiva Kutumbakam,
ett forum för nord-syd solidaritet och demokrati. www.aktivism.info är en
nordisk förening för erfarenhetsutbyte och kunskapsskridning om
folkrörelser. På www.demokratiafoorumi.fi publicerades våren 2005 den
första översätttningen av Hind Swaraj till finska. Då gjordes
översättningen till 75-års minnet av Saltmarschen. Den uppstod med samma
metod som den vi här föreslår. Resultatet blev ypperligt!

Det praktiska:

1. Uppmaning: Alla frivilliga är lika välkomna att bidra till översättningen
med en sida. (Ni kan också bilda översättarkollektiv: flera personer kan
översätta samma sida. Då kan ännu flera vara med.)
2. Anmäl GENAST om du vill hjälpa till med administration, korrekturläsning
eller annat praktiskt. De som hjälper till bildar redaktionsgruppen - lite
arbete, stor glädje!
3. De första ca. 85 personer som per e-post anmäler sej till
thomas.wallgren@helsinki.fi får vara med om att översätta boken.

OBS! Alla e-postmeddelanden som gäller översättningen till svenska av Hind
Swaraj måste ha rubriken Hind Swaraj. (Annars finns det risk att Thomas
tappar bort dem.)

4. Alla de som ryms med bland översättarna får Hind Swaraj på engelska (av
Thomas eller av ngn annan som hunnit hoppa in i reaktionsgruppen) per e-post
som PDF-fil. De får också veta vilken sida de förväntas översätta och en
kort översättningsnyckel med förslag om översättningen av enstaka
nyckeltermer.”

Fridens liljor,

Thomas Wallgren
Helsingfors, Finland

Tord Björk
Kristianstad, Sverige

---------------------------------------------

5c. Erik Stinus in memoriam

Röd, framförallt röd men med vita inslag vajade fanan mot blå himmel framför
den kyrkan i änden av Malmögatan på Österbro i Köpenhamn. Den stora
kyrksalen var helt fylld när vi hade samlats för att ta avsked av poeten,
aktivisten och framförallt medmänniskan Erik Stinus. Aldrig har danskan
låtit så bra i mina öron som när prästen, en före detta rocksångerska, fick
de församlade att gunga med i hennes lyftande tal så att till och med de
närvarande kommunisterna fick sin avoghet mot kyrkan något rubbad.

Sådan var Erik Stinus. Varhelst han kom skapades ett frirum, en öppenhet för
världen och den sinnliga närvaron i nuet. En arbetare, en sjöman, en poet
som aldrig upphörde att öppna dörrar där andra stängde dem.

Efteråt samlades vi för vin, öl och samvaro i källaren under kyrkan. Prästen
hade på familjens vägnar noga påpekat att alla var välkomna. Ett välkomande
so växte ur det långa liv Erik fick tillsammans med Sara från Indien som han
träffade på Världsungdomsfestivalen i Warzawa 1955. Ett liv med familj och i
kamp för solidaritet med världen förtryckta i alla länder blandat med
promenader på Österbro som blev till något festligt för alla de mötte på
vägen.

Efter Saras bortgång blev livet tungt för Erik. Men efter en tid hördes
skrivmaskinens knatter ut genom fönstret igen och grannarna gladdes i kapp
med läsarna. Det var påtagligt hur mycket av begravningsgästerna uppehöll
sig vid de sista åren. Jag fick själv glädjen att besöka Erik några gånger
när han flyttat till sjukhemmet. Jag hade samarbetat med honom och Sara när
vi ordnade Saltmarschjubileet 2005. Då lämnade Sara över salt till politiker
utanför folketinget med Erik reslig vid sin sida lika stolt som på fotona en
halvtimme efter att de träffats på festivalen 1955. Nu satt han där med
förkrympt kropp med samma glöd som nånsin förr, samma upptäckarglädje, samma
märkliga frirum kring sig som gjorde att alla drogs dit för att en stund få
vara människor, öppna för varandra och världen. Här kunde man diskutera en
indisk roman som Erik just hade läst, dagspolitiken eller språket i en dikt
tillsammans med många andra som samtidgt fann vägarna dit. Med den bredare
publiken diskuterade han och fick frågor om sin poesi och sin politiska
inställning. Jodå han var fortfarande kommunist, att förtrycket måste
upphöra trodde han på lika mycket som någonsin förr. Men om man ska få fatt
på hans egna ord och syn på världen så fångas de bra i denna dikt:

VI ER IKKE FÆRDIGE

Du, overleveren,
vågner af dit mareridt, du er hjemme.
Her levede og døde andre.
Omkring bordet du sidder ved
sad de,
nej ingen brødkrummer tilbage,
kun cirkelformede ar efter krus eller glas,
et eller andet varmt,
og en ridse i kanten,
forårsaget måske af en sulten, rastløs kniv,
måske sammenstød under flytning.
Det var dem, nu er det dig.
Lydene i dit hoved: hammerslag,
mediterende klemt,
så en dunken som fra træernes rødder.
Du går ud ad døren
for at indånde morgenluften og begynde dagen.
Ad den samme dør gik de ud,
og på trappestenen
har en af dem, måske to
stået en stund som du og lyttet
til de tidlige dagsbegyndere,
spurvene og smeden,
og til bruset fra overskyede horisonter
af tidløs brænding og tidens hjul
på tidens veje mellem firmaland og fjernfront.
Nok,
har det hvisket i deres ører,
dette hus faldt sammen,
vi byggede det på ny,
denne mark lå brak og blodig,
vi ønskede os døde med de døde,
men hænderne tog fat, en lille hammer slog,
nok nok.
På trappestenen hører du det og ser
at hvor den gamle poppel stod
står mange ranglede små.
Lydene i dit hoved:
Det er freden der hamrer,
kan være en u-båd
der nitte for nitte, missil for missil
sættes ud af spillet,
kan være et fly
der aldrig kommer på vingerne
med sin last af død.
Det er våbenfabrikkernes arbejdsløse
der hamrer sig fri,
de har vendt Jordens herrer ryggen.
Nyttigt værk omsider.
Det er hjertet der trøstigt banker.
Nok og nej nej, siger det. Ja.
Vi er ikke færdige, vi er lige begyndt.

Erik Stinus 2009

När polisen tog sig in i Brorsons kyrka i augusti för att avvisa irakiska
flyktingar som sökt asyl där fick polisen gå mycket våldsamt fram för att
med tvång föra bort irakierna. Många danskar satte sig ivägen. Då skrev Erik
ännu en dikt som väckte stort genklang hos mig och många andra:

DE ANSVARLIGE

Hvis de tror de har vundet
og at denne sag nu
er ude af verden,
dette dokument kan lægges til side,
puttes ind i en file
mærket
ulovlige flygtninge,
              tar de fejl.

Hvis de tror at en mindedag
for faldne danske soldater
vil slette mindet om denne nat
hvor på ordre fra dem
danske betjente stormer en kirke
for at skille forældre
fra deres børn
og fra hinanden,
            véd de ikke

at den ungdom som i morgen
er det danske folk
hvis tjenere de gerne
igen og igen vil vælges til at være,
vil huske
       hvad de ønsker glemt.

Sorgen og gråden i denne nat
og vredesråbene fra gaden
dagen efter
vil stå indskrevet i historien,
dem til skam,
deres modstandere til ære.

13.VIII.2009

I kyrkan sjöng Per Warming allsången Här är en sång till modet av Mikael
Wiehe som Erik översatt till engelska. Det hade jag sett fram emot. Men jag
fick inte fatt i ett ark med texten och kom försent på att jag skulle ta mig
fram för att kunna vara med. Det skämdes jag för. För nog behöver vi sjunga
tillsammans för att skapa det frirum Erik och alla som gör motstånd gett
oss.

Tord Björk

-----------------------------------------------------------------

6. Kalender

2009

7-18/12 Klimatforum och COP15 i Köpenhamn, kan förlängas.

12/12 Internationell klimataktionsdag

2010

25-29/1 WSF tio år, Porto Alegre, Brasilien och andra platser

29-31/1 ESF Europeiskt förberedelsemöte, Berlin

Först kvartalet, Cusco tematiskt world social forum - “Crisis of Hegemonic
Civilization, Good Living and Intercultural Alternatives”

13 eller 20/3 Norden i rörelse, Stockholm

11-16/5 ESF europeiskt program- och föreberedelsemöte i Istanbul

Sommar European Social Forum, Istanbul

2011

Januari World Social Forum, Dakar, Senegal

-----------------------------------

Nyhetsbrevet Folk i rörelse utges av Fokrörelsestudiegruppen i Föreningen
Aktivism.info, http://www.aktivism.info,

Vill du påbörja eller avsluta en prenumeration?

Skicka ett tomt meddelande till
folk_i_rorelse-subscribe@yahoogroups.com
respektive folk_i_rorelse-unsubscribe@yahoogroups.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>