Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

2b. Ny bok om klimatomställning av bilindustrin

2b. Ny bok om klimatomställning av bilindustrin

Om en månad kommer boken Slutkört av bilarbetaren Lars Henriksson. Delar av boken finns redan som smakprov på nätet.

Författaren menar att att det behövs en omställning av bilindustrin därför att massbilismen inte är hållbar. 30 procent av världens bilindustri ligger idag i Europa men är hårt ansatt då det finns en stor överkapacitet och både  marknaderna och kapaciteten att bygga bilar växer på annat håll. Särskilt utsatt är Sverige.

Författaren menar att bilindustrin har två stora fördelar i den omställning av samhället som behövs idag av ekologiska och sociala skäl. Den ena fördelen är att bilindustrin är bra på att tillverka i masskala. Den andra att man är bra på snabba omställningar, två faktorer som behövs inför framtiden och som är svåra att finna på andra håll.

Författaren skriver om sin bok: ”I vårt samhälle är transporter, liksom det mesta annat, inte främst en nyttighet utan en vara att tjäna pengar på. Och liksom för andra varor vill de som säljer den sälja så mycket som möjligt. Men dessutom ökar transporterna sedan några årtionden snabbare än BNP i de flesta länder och det är de klimatmässigt sämsta typerna, väg-  och flygtransporter som ökar mest. En direkt följd av den företagsstyrda globaliseringen. En omställning måste göras bort från dagens transportsystem (och en hel del andra omställningar också… ) inte för att någon tycker det utan för att vi inte har något val om vi vill kunna leva ett gott liv i framtiden. Ett sådant transportsystem måste bygga på en samhällsplanering som inte tvingar människor att resa och eller flytta gods i onödan och de transporter som genomförs måste ske energisnålt och drivas av förnybar energi. En sådan omställning är inte alls tekniskt eller praktiskt omöjligt. Problemet är istället politiskt.”

Författaren ser det som viktigt i en sådan politik med en defensiv försvarslinje som går emot privatiseringar i transportsektorn och argumenterar också i sin bok för en underifrån framdriven omställning av bilindustrin som en viktig offensiv metod.

Boken inleds med en framtidsvision om hur Göteborg kunde ha sett ut med regnskyddade cykelbanor över Älvsborgssbron med ett världsledande förnyelsebar teknikindustri under sig som bredde ut sig i de gamla varvs- och bilindustriområdena ut mot havet på Hisingen. Han tar utgångspunkt i att föreningarna Vindkraftens vänner bildad av ingenjörer, Göteborgs miljögrupp och en grupp med fackligt aktiva på varven som alla fanns i verkligheten hade lyckats få med sig de stora facken och partierna på att omvandla de nedläggninshitade varven till produktion av förnyelsebar energiteknik. Med det sor intresse som finns idag i Kina för svensk miljöteknik och de behov som en omställning av samällen i hela världen för anpassning till att minska klimatpåverkan är ine visione om omställning av bilindustrin utopiska. Det kan snarare vara så att tro på att bilindustrin kan fortsätta som inget har hänt kan vara utopiska.

Boken Slutkört är tillägnad Björn Eriksson mångårig veteran i svenska och iternationella miljörörelsen och revolutionär marxist. Som knappast någon annan förmådde Björn Eriksson förena ett engagemang i folkrörelser, den akademiska vetenskapen och partiverksamhet. Från FN-konferensen om miljö i Stockholm 1972 till sin död 1998 förmådde han visa på alternativa vägar ut ur den sociala och ekoloigiskakris som har rått det senaste halvseklet på det sätt som Nhenriksson nu bygger vidare på. Det är kanske ingen tillfällighet att boken slutkört av det som framgår av smakprovet och Lars Henrikssons synsätt är betydligt bredare än mycket av det som förs fram av andra bilarbetare i Europa om klimatomställning av bilindustrin. I Göteboirg fanns ett samarbete mellan miljörörelse, industriarbetare, universitet ic särskilt då Humanekoloiska institionen samt flera partier som öppnade för ett bredare synsätt om vikten av förändring av hela samhället med konkreta förslag förolika industrier. Denna tradition som inte bara ser till enskilda frågor och förmår ställa en demokratiskt förändrande kraft som längtar efter ett annat samhälle i centrum behövs idag och boken Slutkört är därför varmt välkommen.

Smakprov ur boken Slutkört hittar du på: http://www.ordfront.se/www.ordfront.se/Bocker/PolitikoDebatt/Slutkort.aspx

Mer synpunkter från Lars Henriksson hittar du på: http://bilpolitik.wordpress.com

Föredrag på engelska under European Social Forum av Uwe Fritsch, faclig företrädare för Volkswagenfabriken i Braunschweig om samma problematik hittar du på:
http://www.transform-network.net/uploads/media/Fritsch_Analysis_of_the_car_industry_crisis.doc

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>