Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

antinyliberal protest

3g. Islands lyckade vägran att pantsätta välfärden för att rädda bankerna

En del ekonomer som granskat Islands beslut att inte rädda några av de banker som stod på konkursens rand menar att detta var bra. Tvärtemot andra länder som pumpat in miljarder i sina banksystem för att hålla dem flytande valde Island att inte skydda borgernärerna av landets banker vars tillgångar hade blåst upp av spekulationsbubblor till 11 gånger bruttonationalproduktens värde.

Medan andra länder har använt termer som ”för stor för att falla” med hänvisning till finansiella jättar i behov av kapital för att hålla dem från konkurs, kan Islands beslut att låta sina banker falla ha varit klokare menar isländska tidningen Grapewine i en kommentar till en rapport från Bloomberg som granskat följderna av Islands beslut.

”Island gjorde rätt genom att se till att dess betalningssystem fortsatte att fungera medan borgenärerna, inte skattebetalarna, axlade bankernas förluster,” hävdar Nobelpristagaren Joseph Stiglitz, en ekonomiprofessor vid Columbia University i New York. berättade Bloomberg. ”Irland har gjort alla fel saker, i motsatt riktning. Det är antagligen den värsta modellen. ”

Ekonomiministern Árni Páll Árnason har också försvarat strategi och säger: ”Om vi hade garanterat alla bankernas skulder, skulle vi vara i samma situation som Irland.”

I Bloombergs analys konstateras att Islands ekonomi redan återhämtar sig. Bloombergs analys kan läsas här: http://www.bloomberg.com/news/2011-02-01/iceland-proves-ireland-did-wrong-things-saving-banks-instead-of-taxpayer.html

4. Internet och folkrörelser 4a. Sociala medier obrukbara i kamp på allvar

Länge har många inte minst experter talat om sociala medier som orsak till uppkomst av nya rörelser. Under det pågående upproret i Egypten har detta kommit till att bli testat i verkligheten. I dess början stämmer det att två facebookgrupper hade betydelse för samordning av demonstrationer på vredens dag tisdagen 25 januari, bägge med ungefär 25 000 anslutna. Demonstrationerna kom också att bli betydligt mer omfattande än vad myndigheterna räknat med. Men när demonstrationerna tilltog och på allvar utmanade regeringen vände situationen till det motsatta. Nu användes istället den klassiska formen flygblad som informerade allmänheten om var demonstrationer skulle hållas och hur man skulle förhålla sig gentemot polisen. På flygbladet stod uttryckligen att inga skulle informera om demonstrationerna via internet av den enkla anledningen av myndigheterna kontrollerar nätet.

Överbetoningen av kommunikationsteknologi för proteströrelser är en vanlig företeelse inte minst bland akademiska forskare. Medier har alltid spelat en stor roll för folkrörelser. Från de tryckta bladen med bilder under bondeupprorens tid i kampen mot påven och överheten, karikatyrerna som inte minst fick ett folkligt uppsving under Pariskommunen, folkrörelsernas etablering av tidningar, den iranska revolutionen som styrdes från Paris av Khomeini med hjälp av predikningar som masskopierades på ljudkassetter och i massprotester på Filippinerna där SMS meddelanden spelade en stor roll. Men medietekniken har alltid haft ett socialt sammanhang som gett den kraft, en hel stad i uppror som under Pariskommunen där varje bar och gata är en samlingsplats för revolution i kampen för allmän rösträtt, folkrörelsernas samlingslokaler, moskéerna i Iran där kassetterna spelades upp. Idag är de stora demonstrationerna i Egypten när folkmassorna driver polisen bakåt något som sker utan sociala medier och efter fredagsbönen i moskéerna. Det räcker inte med kommunikationsteknologi, det måste finnas någonstans att träffas också, en plats att vara på.

5. Repression: 5a. Reykjavik 9 dom 16 februari

Rättegången i Reykjavik mot 9 aktivister anklagade för våldsam attack på parlamentet i samband med protester mot den nyliberala politiken under ekonomiska kollpasen för två år sedan hölls 18-20 januari. Dom faller 16 ferbuari. Än finns tid för protester. Stöd deras sak på facebook: http://www.causes.com/causes/567570-st-d-de-9-reykjavik-och-cop15-aktivisterna eller sprid den engelska protetsen: http://www.causes.com/causes/567523-support-the-9-reykjavik-and-cop15-activists

Det har gått att följa rättegången via engelska meddelanden som ord för ord återgett vad som hänt i rättsalen. För den som följt liknande fall i Sverige är skillnaderna påtagliga. De anklagade har stort självförtroende trots att brottet de anklagas för ger minst ett års fängelse och som mest livsstid. Varje gång åklagaren söker framställa sin bild av händelsen som ett faktum vögrar de anklagade att svara. Åklagaren hävdar att de anklagade stormade uppför trappan till åhörläktaren, något som inte bevisats. Varför då gå med på denna problemformulering. Det är också påtagligt att de anklagade har bra försvarsadvokater som hela tiden sköter sitt uppdrag, något som vid upprepade tillfällen i rättegångarna i Sverige efter Göteborgskravallerna missköttes av försvarsadvokaterna. Det gick till och med så långt att de hjälpte åklagarna vilket ledde till stora protester i Noge och insamling till en bättre försvarsadvokat men kanppast några reaktioner i Sverige.

I Reykjavik är läget helt annorlunda. Med 705 personer i ryggen som säger sig ha begått samma gärning som de som anklagas i rättegången finns ett påtagligt stöd. Massmedia har från början hävdat att de anklagade är våldsamma, att inget liknande förut hänt på Island och att de förtjänar hårda straff. De anklagade eller andra åsikter har inte fått komma till tals i massmedia som helt styrs av privatägare som stödjer nyliberal politik. Endast public service TV har utgjort ett andningshål.

I rättssalen smulas nu den massmediala offentliga lögnen sönder och samman. Inte bara av de anklagade själva och den övervakningsvideo som visar att den enda skada som uppstått under aktionen kom till när en vakt grep tag om en demonstrant bakifrån och kastade denne runt mot en annan vakt så att denne hamnade på en radiator och fick lindriga skador. Islands utrikesminister har också vittnat. Han menar att aktionen bara ledde till ett kort avbrott. På försvarsadvokatens fråga om han varit med om något liknande tidigare berättade han att han själv stått och avbrutit alltinget 1976 med krav från många studenter som trängt in på åhörarläktaren. Påståendet om att något liknande aldrig förr inträffat var alltså också det falskt.

Islands socialdemokratiska statsminister har också bidragit till att ge rättegången dess rätta proportioner. Hon har på facebook och i massmedia sagt att det är synd att den första rättegången på Island efter den ekonomiska kollapsen som fått enorma konsekvenser är den om aktionen på alltingets läktare. Det är påtagligt att hon inser att de minimistraff eller mer som som anklagelsen syftar till är utan proportioner och skadligt inte bara för det islöndska samhället utan också gentemot omvärlden där det inte kan uppfattas som annat än absurt att Island dömer några enstaka av de tusentals som genomfört protester mot alltinget mot den nyliberala politik som förde Island till randen av ekonomiskt sammanbrott medan de som ansvarar för samma politik till skada för både Island och många i utlandet inte ställts inför rätta.

Hur utgången blir kan vara svårt att veta. Island är en liten nation och intressen inom statsapparaten finns säkert att straffa de som politiskt med sina aktioner var bidragande till att störta den sittande högerdominerande regeringen (där socialdemokraterna ingick). Klart är att aktivisterna ser det som att Island är myckt känsligt för utländska påtryckningar. Därför behövs din protest nu!