Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Hopp

1a. Göteborg+10

Hej!

Föreningen aktivism.info som samlar och sprider erfarenheter mellan folkrörelser i Norden vill med detta brev föreslå samarbete kring tioårsminnet av Göteborgshändelserna i juni 2001 under beteckningen GBG+10. Då samlade tre demonstrationsnätverk och ett flertal folkrörelsekonferenser och möten i Göteborg närmar 50 000 deltagare vid EU-toppmötet.

GBG+10: Motstånd ger möjligheter

Vi föreslår att helgen 11-12 juni blir en helg med utåtriktade aktiviteter i Göteborg på temat motstånd ger möjligheter. I bifogade wordfil med skiss till iden ges exempel på olika aktiviteter som kan vara del av denna helg.

Vi ser det som särskilt viktigt att lyfta fram det politiska sammanhanget för de krav och de lösningar som de folkrörelser som samlades i Göteborg för fram, gärna med sikte framåt med erfarenheter som konflikterna kring EU-toppmötet gav.

Ett sätt att föra fram folkrörelsernas konstruktiva lösningar på den rådande sociala och ekologiska krisen är att ordna en traktorparad med början på Hvitfeldtska gymnasiet där Göteborgsaktionen onsdagen 13 juni 2001 började sin motkonferens på temat samarbete mellan arbetar-, bonde och miljörörelsen för alternativ som motsätter sig den ohållbara samhällsordningen – en konferens som sedan avbröts men med ett tema som är väl värt att återuppta.

Men detta är bara ett förslag och det finns säkert flera där det som får tillräckligt gensvar kan genomföras.

Föreningen Aktivism.info genomförde redan på ettårsdagen 2002 ett kritiskt seminarium om Göteborgshändelserna med brett deltagande av aktivister från olika folkrörelser, polisen, regeringskansliet, forskare och andra. På vår hemsida www.folkrorelser.org finns en omfattande dokumentation av Göteborgshändelsrna och flera andra toppmötesprotester och även folkrörelsernas utveckling i Norden och globalt. Det har sedan denna dokumentation gjordes tillkommit en del material men grunden finns för att kunna ge en bakgrund till det som hände ur ett brett perspektiv.

Om tillräckligt många visar intresse så återkommer vi med kallelse till samordningsmöte. Kom ihåg att synpunkter även från organisationer som inte har lokal verksamhet i Göteborg är värdefulla.

För Föreningen Aktivism.info

Tord Björk

tord.bjork(at)mjv.se
tel +46 (0)738 44 68 50

1c. Psalm för Egypten

Per Warming, aktiv i Föreningen Aktivism.info har skrivit denna psalm under det pågående upproret i Egypten.

FÆDRELANDSSALME

for danskere, ægyptere, israelere, kristne, muslimer, jøder, ateister og andre mennesker

Her midt i Jordens herlighed
har menneskene hjemme
med tro og håb og kærlighed,
med krop og sprog og stemme.

Langt mer’ end ideologi
og nationale grænser
er vores fædreland, når vi
har sund fornuft og sanser.

Og indfødsretten har hver mand
og kvinde her på Jorden,
som følges ad, så godt de kan,
og ta’r hinanden på ordet.

Trods krige og udlændighed
så synger vi frimodigt
om godhedens ubændighed
og liv, der vokser frodigt.

For ligefremme, rene ord
kan skabe, hvad de nævner,
så vand bli’r vin, og roser gror,
og murene slår revner,

og solens varme stråler når
ind i hvert helvedsfængsel,
og fanger rejser sig og går
med latter, lys og længsel.

Nej, kejsere og herremænd
og krigens konsulenter
skal ikke sove sikkert, men
kun frygte dét, der venter.

Engang står kampen ikke mer’.
Engang får smerten ende.
Det som vi nu i spejlet ser
skal vi engang erkende:

at intet, når vi elsked’, var
forgæves. Trods kun døden!
Kom. Fremtiden den venter. Klar
og stærk er morgenrøden.

Her midt i Jordens herlighed
har menneskene hjemme
med tro og håb og kærlighed,
med krop og sprog og stemme.

Per Warming

Skrevet februar 2011 mens der var revolution i Ægypten og folketingsflertallet i Danmark samtidig oprustede ‘den kristne kulturarv’ for at isolere den farvede, muslimske underklasse.  Teksten er inspireret af Grundtvigs ‘Kristusriget’ og William Heinesens ‘Hymner og Harmsang’ og bag dem af den røde arbejdersangbog, den blå højskolesangbog og den sorte salmebog. Den har egen melodi, men kan også synges som ‘Vidunderligst af alt på Jord’ og ‘Velkommen i den grønne lund’.