Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

namninsamling

2c. Mer än 3 000 kräver: Sälj inte våra utsläppsrätter, 180 kräver det motsatta

Namninsamlingen för att stoppa försäljning av de utsläppsrätter som Sverige kan skaffa sig tack vare tidigare sparande har lett till många protester. Andra läder som Storbritannien har valt att avstå från denna möjlighet. Namninsamlingen börjar med # Vi protesterar mot att Finans-departementet tänker sälja ut Sveriges utsläppsminskningar, som bland annat är en följd av invånarnas klimatansträngningar! Vi kräver att regeringen nu ger besked nu om att överblivna utsläppsrätter ska annuleras!” Du hittar namninsamlingen på: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5149

Samtidigt har en namninsamling för at vi ska sälja dessa utsläppsrätter också startat som hittills samlat 180 namn.
Denna naminsamling börjar med. ”Kyotoprotokollet, som nu snart löper ut, har varit en svår belastning för ekonomierna och i förlängningen för medborgarna i de länder som valt att vara med. … De utsläpp som eventuellt ”sparas” i Europa kompenseras av ökade utsläpp i länder som inte deltar, som t.ex. Kina, Indien och övriga tillväxtekonomier. Inte heller USA deltar. Sverige har nu i slutet av Kyotoprotokollets första period, som sannolikt inte kommer att förlängas, ett överskott på utsläppsrätter värt 8 miljarder kronor.”  Du hittar namninsamlingen på: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5208