Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Norge

3. Gemensam välfärd: 3a. Det stormer i sykehus-Norge

I høst har det stormet mer enn på lenge i sykehus-Norge . I lokalsamfunn etter lokalsamfunn aksjonerer befolkningen  for å forsvare sitt lokalsykehus. Nylig samlet de seg til felles protest foran Stortinget. Mange lokalsykehus er allerede nedlagt, andre har mistet, eller står i fare for å miste, fødeavdeling eller akuttberedskap. Forsvinner disse, vet de fleste at det knapt kan kalles et sykehus lenger. Regjeringen anklages for løftebrudd, medlemmer og lokallag melder seg ut av, eller truer med å melde seg ut av, Arbeiderpartiet.

Från For velferdstatens hemsida. Läs mer:

For velferdsstatens temasider om sykehus http://www.velferdsstaten.no/tema/sykehus

Folkrörelsen för att rädda sjukhusen:
http://lokalsykehus.blogspot.com

6b. Ole Kopreitan in memoriam

Vaktmästaren är död och ingen är längre til stede

Han fanns där alltid, stående på Karl Johan med sin barnvagn för försäljning av knappar och politiska pamfletter när man kom från tåget på väg mot någon bokhandel eller möte i centrala Oslo. Att han med många stora folkrörelser i ryggen inte längre står där kan inte vara sant. På Nei til atomvåpens kontor infann han sig alltid halv sju sex dagar i veckan. Där ser det ut som det alltid gjort på aktivistkontor de senaste hundra åren, massor med banderoller, flygblad, affischer, tidningar och kontorsmaterial och många besökare i nedslitna lokaler, men mannen sim alltid var på plats, alltid var til stede finns inte längre.

Det var i Ole Kopreitans tidigare kontor på mejeriet på Grünerlökka som jag gick i folkrörelseskola på 1970-talet. Här verkade han tillsammans med sin ständiga kamrat i folkrörelsekulturen och trätobroder Kjell Haaland vars Miljøloftet också håller stånd på Karl Johan än idag och sprider miljörörelsens propaganda. Tillsammans var de oslagbara komplement i det som behövs för att skapa folklig mobilisering genom samtidiga uppror i en rad frågor och med stor politisk bredd bakom ofta systemkritiska krav. Nei til EF (idag EU), nei till Atomkraft, Nei til IEA (Oljeklubben), Aksjon Kyst Norge och Aksjon Bygde Norge och så för Ole Kopretians del det som kom att bli flera decenniers kampanj med stor uppslutning, Nei til Atomvåpen.

Tillsammans bildade paret på mejeriet grundbulten under höjdpunkten av det norska folkrörelseuppsvinget efter samförståndsåren efter kriget, det uppsving som kom att kallas grasrotsbevegelsen i Norge och fick sitt främsta uttryck i Grasrothandboka också översatt till svenska. Mer politiskt avgörande i segern för Nej-sidan i folkomröstningen om medlemskap i EU 1972 och segern i kampen mot atomkraften.

Ole Kopreitan hade en organisationsförmåga som är svår att efterlikna. Den sträckte sig från att stå i främsta ledet under direkta aktioner mot tyska ministerbesök eller ockupera tennisbanan i protest mot en match mot apartheidregimen 1964, en aktion som fick internationellt genomslag inte bara i nyheterna utan fick också den internationella anti apartheidrörelse att förstå bättre nödvändiogheten av att gå från ord till handling. Han var också ordförande för Sosialistisk Ungdom och långa tider illa sedd av det stridbara maoistiska AKP(ml).

Lika väl som Ole Kopreitan organiserade direkta aktioner och ungdomsförbund kunde han få människor i hela Norge att köpa det unika uppslagsverket Pax leksikon, ett stordådigt projekt i slutet av 1970-talet där hundratals personer skrev olika uppslagsord ur ett socialt rättviseperpektiv och mycket om folkrörelser av alla de slag.

Den speciella formen för samarbete i Norge där alla eller nästan alla ungdomsorganisationer kunde ena sig i kampanjer, ofta i strid med sina moderpartier, var han en mästare i att sköta kontoret åt. Denna modell började med antipartheidsaken och fördes senare vidare mot atomkraften där även högerns ungdomsförbund var med och andra frågor. Ole Kopreitan kunde osvikligt formulera politik som enade och förde dessa samarbeten framåt, något han var berättigat stolt över. Som han sa en gång, jag har författat 150 pressreleaser åt samarbetsnätverken och alltid har de blivit godkända.

Ole Kopreitan var en praktisk man som utvecklade folkrörelsernas metoder på flera sätt. Hans informationsvagn på Karl Johan är så berömd redan i Norge att en tidigare variant av den hamnat på museum. Finansiering och distribution var andra av hans specialiteter. Under uppsvinget för folkrörelserna under 1970-talet i Norge handlade det inte om statsbidrag utan välorganiserad självfinansiering. Det kunde gå till så att alla lokalorganisationer i de olika nätverket fick en beställningssedel på hur många masstidningar de var villiga att beställa om nästa kampfråga. Det kom då in 500 000 beställningar. Anledningen kunde vara att tidningen i tider när massmobiliseringen var liten kunde vara ett tekniskt samarbete mellan flera olika kampanjer som Nei till oljeklubben, nei til atomkraft och nei til EU där inte alla delade synsätten hos de andra nätverken men ändå respekterade behovet av tekniskt samarbete. Därefter trycktes 600 000 och kampanjen var på så sätt självfinansierande. Lite buffert had Kopreitan alltid sett till att det fanns från tidigare kampanjer för at betala tryckningen innan betalningen för de beställda tidningarna kom in. En annan metod var stafettbrevet. Ett brev formulerades som motiverade enskilda att ge pengar till en kampanj samt att skicka adresser till andra personer som denne utmanade att göra samma sak. Det kunde ge miljoner. Det var dessa metoder som sedan blev grunden för massmobiliseringen mot atomkraft i Sverige som ledde till bildandet av Folkkampanjen mot atomkraft som sedan tappade styrfart när partioerna och väntan på statsbidrga satte kamplusten åt sidan.

I samband med Ole Kopreitans 70-årdag gavs boken Det er for sent å være pessimist nå ut till hans ära på Emilia förlag. Det är en rik bok om alla de rörelser där Kopreitan varit aktiv med bidrag från hela världen, också från säkerhetspolisens rapportering om Kopreitan. Den kanske mest talande beskrivningen av Kopreitan och hans roll ges av Odd Einar Dörum, folkpartist som när det begav sig under EU-kampen 1972 var ordförande för norska folkpartiets ungdomsförbund som heter Unge Venstre med ett språkbruk från 1800-talet. Dørum blev senare Justitieminister. Han skriver om den roll Kopreitan hade i Folkebevegelsen mot EF, en roll som kan behövas i alla rörelser som inte bara vill kämpa väl men också segra:

”Folkebevegelsen hade sin vaktmester i Ole Kopreitan. Han sto på, organiserte, stimulerte og holdt ut. Vaktmester må her opfattes som den ikke alltid anerkjente altmuligperson som knyter sammen og reparerer, og som ved sitt gemytt og romslige og praktiske sinnelag får hverdagen til å fungere i smått og stort i en stor organisasjon. Ole Kopreitan hade en slik rolle i Folkebevegelsen. Den kan i ettertid ikke verdisettes høyt nok. Noen må alltid være tilstede for å følje opp fotfolket og aktivistene. Senere har han fortsatt med slikt vaktmester- og folkeoplysningsarbeid med sin faste ‘barnevogn’ på Karl Johan. Jeg ønsker å hedre en slik optimismens og slitets innsats.”

Vem gör inte det.

Tord Björk

Ungdomshuset och Norge

Rapport från folkrörelseresa till Oslo 12-13 april 2007

I Norge finns flera ungdomshus. För att undersöka intresset för en nordisk utredning om konflikten kring ungdomshuset i Köpenhamn gav jag mig iväg på en resa till Oslo som kanske slutar med ett möte i Trondheim.

Min bas för besöket var kontoret för Idébanken placerat på Akersgata 34 mitt i centrum. Idébanken är Norges och kanske även Nordens främsta experter på paktiska alternativ för miljö, granngemenskap och solidaritet med tredje världen. Här finns kunskap om hur betydelsefulla danska exempel varit för att inspirera övriga Norden för att människor lokalt ska sätta igång olika alternativa lösningar på ekologiska och sociala problem. Här finns också telefon, datorer, människor att fråga och allt annat man kan behöva när man ska få kontakter med folk i en stad.

Blitz ligger på Pilestredet inte långt därifrån. På långt håll syns Munchs målning Skriet uppförstorat på en tegelbrandvägg med budskapet riv inte Blitz undertecknat Arkitekthøyskolen bredvid. Blitz är en autonomt center i centrala Oslo bestående av tre hus och en bakgård väl inhägnad. Fasaderna är täckta av väggmålningar. Action speaks louder than words står målat i bästa grafittistil. Bilder hyllar kampen för Palestina, mot polisen och mot nazismen. Inne i lokalerna är det lika intensivt målat. Maskerade kvinnor i Chiapas är mest framträdande.

På en annan vägg med urklipp ur tidningar är det striden om Ungdomshuset i Köpenhamn som är helt dominerande. Stora bilder på aktivister som pressas till marken av stora poliser. I baren får man kunniga svar om vad som hände i Köpenhamn. Han som serverar de goda lunchmackorna med ett tjockt lager omelett på för 10 kronor var själv med därnere. Norrmännen höll på att inte komma hem. Det danska rederiet DFDS vägrade låta dem resa hem efter att de släppts ur häktet. Norska flygbolaget Braaten hade till slut förbarmat sig. Att åka igenom Sverige hade på något sett varit ett problem.

24 norrmän hade gripits under händelserna i Köpenhamn. Nästan lika många som de 26 svenskar som greps. Det märks på Blitz att de är tagna av det hela. Nu är vi enda ungdomshuset kvar i Norden menar barmannen. Jag invänder att UFFA i Trondheim och Kafe 44 i Stockholm finns också och jovisst det erkänner han. Men känslan av att stå ensam mot en fientlig omvärld finns där. Även Blitz har fått sin fortsatta existens ifrågasatt efter händelserna i Köpenhamn av Fremskrittspartiet som har en fjärdedel av väljarna bakom sig enligt flera opinionsmätningar.

Jag avnjuter min omelettmacka och får besked om ett namn på en person som är den som vet mer om ungdomshuset i Köpenhamn och lämnar mitt telefonnummer och en lapp om den nordiska utredningen. Foton kan jag efter ett tag ta av köket och väggarna men inte gästerna.

Hausmania är nästa anhalt för att undersöka norska intresset för Ungdomshuskonflikten. Här möts jag också av en välmålad brandvägg, denna gång i regnbågens alla färger som leder blickarna ner mot en öppen bakgård. Där högt över myllret reser sig en ställning med en svart fana överst som vajar lojt i vinden. Den jag är på jakt efter är Sjur Papazian som jag fått kontakt med i förväg via epost. Nu vill jag försöka se om han kan komma tidigare till ett möte på Idebanken som jag inbjudit till på sen eftermiddag. Jag söker mig ner på bakgården tillsammans med en tjej som också för första gången är här. Vi hamnar i en labyrint av irrgångar med prång på en bakgård med många smala vinklar i vrår och fullt med grafitti. Till slut vågar vi oss på att fråga och får svaret att kontoret inte är så lätt att hitta så det är bäst att den vi frågat följer med oss. Nu hittar vi äntligen in i huset, kommer upp genom olika trappor, förbi ett bibliotek och ytterligare vinklar och vrår för att så hamna på ett rökigt kontor. Här sitter tre tjejer och sköter ruljansen framför datorer och telefoner.

Sjur är uppenbarligen en person som inte är lätt att få tag på. Kunskapen om Sjurs förmåga att aktivt engagera sig för det han gör för stunden och glömma annat tycks vara utbredd. Men under tiden fixar tjejerna andra som kommer och frågar om vad saken gäller. Det blir snabbt ingående diskussioner om både ungdomshuset i Köpenhamn, i Norge och hur fel tilltron till tillväxt är som lösning på miljöproblemen. Min epost visar sig också var känd av andra på stället eftersom Sjur har spritt den. Hausmania tycks vara en plats där det kan finnas människor som kan bidra till att öka kunskapen om konflikter kring ungdomshus.

Med akademikerna har jag inte sån tur. Thomas Hylland Eriksen, professor i Socialantropologi är ute och reser men han har redan ställt upp i rådet för Nordiska ungdomshusutredningen och är ett namn flera jag träffar i Oslo ser positivt på. Hakon Lorentzen som också ställt upp i rådet får jag inte tag på under min korta visit. Men Knut Kjeldstadli tar emot på universitetet på Blindern. Han är framstående inom folkrörelseforskningen i Norge och ger många goda tips om var man kan få mer kunskap men är själv för upptagen för att hinna engagera sig i ungdomshusutredningen.

På Tronsmo bokhandel hittar jag en nyutkommen bok om ungdomshuset UFFA i Trondheim av Morten Haugdahl. Den är påkostad med många bilder och ett omfattande researcharbete bakom texten. Boken visar tydligt hur ett ungdomshus har upp- och nedgångsperioder och hur andan av att göra saker själv för verksamheten framåt både kulturellt och politiskt. Här finns tragiska händelser som en mordbrand, kök med god mat, replokaler och konserter, kontor för nyhetstjänster och olika föreningar för djurrätt. När det är kultur som dominerar är pressen lite nedlåtande positiva, när det är politisk kamp mot rasism, utvisning av kosovoalbaner och sociala nedskärningar med invasion av kommunfullmäktige som gäller är pressen upprört negativ. Efter många nedläggningshot och svåra tider har UFFA överlevt och mer därtill. Idag har UFFA varit en viktig motor i omvandlingen av en hel stadsdel dömd att bli industriområde och förslummat men nu förvandlat till en ekologisk och kulturell berikning av Trondheim. Kanske det är i Trondheim ett norskt seminarium om ungdomshuskonflikten i Köpenhamn och dess vidare sammanhang kan vara lämplig att ordna.
Tord Björk

Länklista

www.idebanken.no
www.blitz.no
www.hausmania.org
www.uffahus.org