Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Politiska partier

Vem var Olof Palme?

Jag var skeptisk till Olof Palme redan i de tidiga tonåren på 60-talet. Det var något som inte stämde med karln, men jag kunde inte säga vad.

Efter filmen finns intrycket kvar, och det är lite lättare att säga vad det var.
Å ena sidan engagemanget och den medryckande retoriken – å andra sidan IB och de grättna reaktionerna och beskyllningarna för totalitarism så snart folk faktiskt försökte göra uppror mot diverse orättvisor. Kanske är det helt enkelt omöjligt att vara folktribun och makthavare i staten på samma gång. Kanske är det en rollkonflikt som sliter sönder den som försöker leva upp till båda.

Och det är lite synd. För det som Palme verkligen skulle kunna ha bidragit med var insikten att ett litet gäng nordatlantiska stater inte i evighet skulle kunna topprida världen, utan att det kunde vara smart att skapa goda relationer till morgondagens viktiga länder. Det försökte Palme, men tveksamheten kring hans övriga aktiviteter la ett tvivel också runt detta engagemang och bidrog förmodligen till att det inte blev något av med det på sikt. Till att Sverige år 2012 bara är ett rikt land bland andra, ”commonplace and acquiescent” och ”unthinking ally of Washington” som Times of Indias chefredaktör Shastri Ramachandaran skrev för något decennium sen.

Palmes tid som s-ledare sammanföll med folkrörelsernas kollaps, med nederlaget i folkomröstningen om kärnkraft 1980 och nederlaget i avtalskonflikten samma år. Det var förstås inte hans fel, uteslutande; det hängde ihop med att 1900-talets svenska folkrörelsestrategi inte räckte längre än så. Möjligen bidrog hans insats till att tilltron till staten och regeringsmakten blev lite större än den annars skulle ha varit, och tilltron till folks egen kollektiva förmåga lite mindre.

Om han skulle ha agerat annorlunda om han hade begripit detta vet jag inte. Kanske överklassbakgrunden hur som helst skulle ha gjort det omöjligt.

Och dessutom lät det socialdemokratiska partiet honom hållas. Så antagligen får man förutsätta att partikamraterna gillade läget. Liksom det som kom sen.

Socialdemokraterna tal och pressmeddelanden

Nu må volden høre op

København har de seneste dage oplevet de værste optøjer i mange år. Horder af unge demonstranter angriber politiet med brosten og flasker, bygninger bliver hærget og bilejere kan fra deres vinduer passivt se til, mens demonstranter brænder deres køretøjer ned. Folk er utrygge ved at færdes på gaderne om aftenen, butiksejere må lukke deres forretninger, og forældre er nervøse for at sende deres børn i skole og daginstitution.

Vi vil ikke finde os i, at unge ballademagere hærger og ødelægger vores by. De unge og deres medløbere skal ikke have held til at presse penge ud af kommunen med trusler om yderligere voldshandlinger. For vold skal aldrig kunne betale sig som pressionsmiddel over for politikere.

Der er intet, der retfærdiggør de voldelige optøjer og det hærværk, vi har været vidne til. De unge har stået med et reelt tilbud om et nyt ungdomshus på Stevnsgade. Det tilbud har de takket nej til af ideologiske årsager. I stedet har de taget københavnerne som gidsler i deres kamp for at stå fast på principper og ideologi.

Volden og hærværken må høre op nu!

Vold skal ikke kunne betale sig

Når vi oplever optøjer i København i den skala, vi så i går, er det vigtigt for mig som overborgmester at være i byen. Derfor afbrød jeg også min ferie i Norge og tog hjem hurtigst muligt. Ikke fordi jeg kan stoppe optøjerne – det er politiets opgave at sikre ro og orden. Men fordi jeg gerne vil være til stede og følge begivenhederne.

Jeg er dybt ulykkelig over, at vi er endt i en situation, hvor unge ballademagere hærger og ødelægger vores fælles by. Det kan ikke være rigtigt, at Københavnerne ikke kan færdes trygt til og fra arbejde, at skoler og daginstitutioner må lukke, og at folk får smadret deres biler på gaden.

Jeg vil gerne appellere til medierne om, at de ikke bidrager til at piske stemningen i byen yderligere op. Politiet vurderede, at der var op imod 150 journalister og mediefolk i på Nørrebro torsdag formiddag. Jeg bliver konstant ringet op af journalister, der ønsker kommentarer til situationen. Det er klart, at medierne skal dække begivenhederne, men jeg synes, alle bør overveje, i hvor høj grad vi ved at kommentere på stort som småt bidrager til et mediecirkus, som risikerer at gå i selvsving. Ved konstant at give sendetid til folk, der brænder biler af, risikerer vi, at medierne er med til at give de unge et incitament til at fortsætte volden og dermed at optrappe konflikten. Det kan ingen være tjent med.

København skal være en rummelig by med plads og tilbud til forskellige mennesker – også til en bred ungdomskultur. Socialdemokraterne har derfor sammen med de Radikale, Enhedslisten og SF strakt sig meget langt for at finde en løsning, så de mange unge, der har haft glæde af huset kunne fortsætte de mange gode og kreative aktiviteter et nyt sted i byen. Vi har senest tilbudt brugerne, at en fond kunne købe en del af Stevnsgade 34 til markedspris, så ungdomshusets brugere kunne få et nyt sted at holde til. Vi kan selvsagt ikke forære huse væk og slet ikke til unge, der vil være autonome. Den aktuelle konflikt kunne have været undgået, fordi fonden havde de 12 millioner kroner, der skulle til for at købe stedet.

Brugerne af Ungdomshuset har stået med et reelt tilbud om at nyt opholdssted. Dette tilbud har de unge haft siden starten af februar – dvs. i næsten en måned. Jeg er skuffet over, at de unge af ideologiske og interne årsager ikke vil give fonden lov til at købe huset til markedspris. For jeg tror, at rigtig mange af husets brugere var tilfredse med den løsning, og gerne ville have haft et nyt opholdssted i Stevnsgade. Men desværre har nogle af dem valgt at sige nej – formentlig den del, som nu er i gang med at invitere udlændinge til Danmark for at deltage i optøjerne. Optøjer, som går ud over både beboere, institutioner, arbejdspladser og forretninger på Nørrebro og i resten af byen.

De unge og deres medløbere skal ikke have held til at presse penge ud af kommunen med trusler om yderligere voldshandlinger. Det er nu en politiopgave at skabe ro i byen. Jeg vil opfordre alle til at stoppe optøjerne med det samme og til at bakke op om politiets indsats.

Pressemeddelelse 20. februar 2007

Advokat Knud Foldschack har på et møde med Overborgmesteren dd. skitseret en model for et nyt ungdomshus på Stevnsgade 34, hvor tilvejebringelsen forudsættes at tage hensyn til de 4 ultimative krav, som brugerne af Jagtvej 69 har opstillet.

Advokat Knud Foldschacks model indebærer, at kommunen sælger Stevnsgade 34, bygning 2, for 1 kr. til fonden, samt at kommunen modtager et tilskud til finansiering af nødvendigt nybyggeri til skolen for børn med generelle vidtgående indlæringsvanskeligheder fra en pt. ukendt fond. Tilskuddet til specialskolen modsvarer den indtægt på 12 millioner, som kommunen ville have ved salg af en del af Stevnsgade 34 til markedsværdi.

Salg af Stevnsgade 34, bygning 2, for 1 krone vil – uanset et evt. tilskud til specialskolen – være at betragte som en anlægsstøtte svarende til ejendommens markedsværdi minus 1 krone, hvilket kun kan ske under forudsætning af, at køber anvender ejendommen til formål, kommunen lovligt kan yde støtte til. Dette medfører, at kommunen har pligt til at sikre, at det kommunale formål opfyldes samt at føre løbende tilsyn med dette.

Adv. Knud Foldschack har tirsdag aften telefonisk oplyst Økonomiforvaltningen, at han ikke har afklaret finansieringen af det nødvendige tilskud til nybyggeri til specialskolen, og at han derfor ikke fandt anledning til et nyt møde her til aften.
Dagens møde har ikke medført nogen ændring i status quo: Der ligger fortsat et tilbud til Fonden Jagtvej 69 om at købe en bygning på Stevnsgade 34 til markedspris.

Socialdemokraternes gruppeformand Jesper Christensen udtaler: ”Som det er nu, vil fonden gerne købe huset, men brugerne vil ikke give fonden lov. På dagens møde forklarede repræsentanterne fra Jagtvej 69, at der stod meget stolthed på spil hos brugerne af Jagtvej 69. Jeg kan kun appellere til brugerne af Jagtvej 69 om at genoverveje deres afvisning af fondens tilbud om at købe bygningen på Stevnsgade til et nyt Ungdomshus. Hvis det kun er stolthed, der blokerer for brugernes accept af den nye adresse, ender mange menneskers gode vilje og hårde arbejde med at være spildt. Brugerne af Jagtvej 69 må tage stilling til om ideologiske udmeldinger og misforstået stolthed skal have lov at stå i vejen for, at de kan videreføre deres aktiviteter.”

Ritt Bjerregaard udtaler: ”Det var værd at gøre et sidste forsøg på at løse konflikten. Desværre ser det ikke ud til, at Knud Foldschacks seneste forslag indeholder en reel mulighed for, at det kan lykkes. Jeg håber derfor, at de unge på Jagtvej 69 vil genoverveje det tilbud, som ligger, om at fonden køber Stevnsgade 34 til dem. Jeg kan ikke se andre løsninger.”

Møde med brugerne af Jagtvej 69

Brugerne af Jagtvej 69 er gennem advokat Knud Foldschack inviteret til et møde med mig og gruppeformand Jesper Christensen i dag kl. 15:00 på Københavns Rådhus.

København vil gerne vide, hvad brugerne af Jagtvej 69 gør for at forhindre en gentagelse af de bølle-optøjer vi så på Nørrebro i december.

S, SF, R og Ø, som udgør et politisk flertal, står bag et tilbud om salg af en bygning på Stevnsgade 34 til den fond, der vil påtage sig at drive ungdomshusets aktiviteter videre. Knyttet til det tilbud er en fredelig rømning af Jagtvej 69.

Kommunen har ingen muligheder for at ændre domstolenes afgørelse og sikre et Ungdomshus på Jagtvej 69.

Pressemeddelelse om Ungdomshuset fra S, SF, R og Enhedslisten

Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten på Københavns Rådhus har i dag holdt møde om situationen vedr. Ungdomshuset. Partierne står bag et tilbud til en fond repræsenteret ved Advokat Knud Foldschack om at købe en del af ejendommen Stevnsgade 34 til markedspris med henblik på, at fonden etablerer et nyt Ungdomshus på stedet.

Der har været planer om at anvende Stevnsgade 34 til specialskole for handicappede, og Børne- og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard oplyser i den forbindelse, at han har været i løbende dialog med specialskolen for handicappede (Øresundsskolen) om en løsning, der kan rumme både Ungdomshus og specialskole for handicappede. Specialskolen for handicappede er gået konstruktivt ind i arbejdet med at finde en løsning, der giver plads til både Ungdomshus og handicappede, og skolen er tilfredse med det foreliggende udspil, som indebærer, at skolen flytter ind i en del af de nuværende lokaler samt et nyt byggeri på stedet.

Partierne er enige om, at det foreliggende tilbud vil kunne tilgodese både hensynet til specialskolen for handicappede samt ønsket om at finde et nyt hus til brugerne af Jagtvej 69. Partierne beklager den meddelelse, som er kommet via pressen, fra brugerne af Jagtvej 69, hvori de unge tilkendegiver, at de ikke er interesserede i, at fonden køber et nyt hus til markedspris.

I lyset af de mange henvendelser fra beboere i området omkring Stevnsgade 34 og fra interesserede i øvrigt inviterer de 4 partier til et åbent møde om Ungdomshuset samt evt. nyt Ungdomshus på adressen Stevnsgade 34. Mødet afholdes mandag den 5. februar kl. 16.30 til 18.30. Sted: Store Kannikestræde 19, Festsalen 2. sal, 1169 København K.

Det Radikale Venstre vil være repræsenteret ved Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam
Socialdemokraterne vil være repræsenteret ved Overborgmester Ritt Bjerregaard
SF vil være repræsenteret ved Børne- og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard.
Enhedslisten vil være repræsenteret ved Socialborgmester Mikkel Warming.

Udtalelse fra Ritt Bjerregaard i forbindelse med de unges afvisning af Jagtvej 69

På et møde dd. mellem Overborgmester Ritt Bjerregaard, advokat Knud Foldschack fra Fonden Jagtvej 69 og Line Barfoed fra Enhedslisten kunne Knud Foldschack efter forudgående møde med brugerne af Jagtvej 69 meddele, at de unge ikke ønsker at tage imod et tilbud fra Fonden om at købe en ejendom med henblik på etablering af et nyt Ungdomshus samt sikre en fredelig rømning af Jagtvej 69. Fonden meddeler, at den i lyset heraf foreløbig ser sin rolle som udspillet.
Københavns Overborgmester Ritt Bjerregaard udtaler:

”Det er med stor bekymring, at jeg har modtaget beskeden om de unges afvisning fra Knud Foldschack. Københavnerne har ønsket en løsning, og vi har som politikere arbejdet hårdt for at afdække alle muligheder for en fredelig løsning. Det har været en svær sag, og jeg synes, at mange har strakt sig langt for at finde en model, der kunne fungere for brugerne og for borgerne på Nørrebro og i resten af København.”

”Vi har set på forskellige løsningsmodeller – senest muligheden for at sælge en del af Stevnsgade 34 til Fonden for Jagtvej 69. Vi har fået en konstruktiv respons fra formanden for Øresundsskolen og er blevet mødt med en forståelse for, at der skulle kunne findes en alternativ placering for de udviklingshæmmede børn. Jeg føler, at vi har vendt og drejet hver mulig sten for at finde en løsning, men de unge har ikke ønsket at tage mod håndsrækningen. Det er dybt beklageligt, og jeg kan forstå, at advokat Knud Foldschack, som vi har haft et seriøst og konstruktivt samarbejde med, ser sin rolle som udspillet. Jeg kan ikke se, at vi kan gøre mere.”

En kedelig december i København

Hvor var det dog en trist optakt til julen, som vi fik i weekenden. Bevæbnede unge gik i gaderne for at slås med politiet, for retten til et hus som domstolene for længst har afgjort, ikke er deres. Den religiøse sekt, Faderhuset, står stejlt på deres ret til et hus, de ellers kunne have tjent gode penge på at sælge. Sammen med Københavns politidirektør har jeg opfordret Faderhuset til at sælge huset. Det vil de ikke. Det er deres hus.

Jeg har sammen med den socialdemokratiske gruppe på Rådhuset opfordret de unge i huset til at finde andre steder at videreføre de aktiviteter, som de har i Ungdomshuset. Jeg er glad for, at fonden har forsøgt at finde en løsning på konflikten. Men jeg må konstatere, at forholdene i Ungdomshuset ikke har gjort det muligt afværge voldelige optøjer, som kræfter i Ungdomshuset bevidst har opsøgt. Fonden kunne være med til at bryde den negative spiral. Derfor er det beklageligt, at Fonden nu ikke vil gøre mere.

Kommunen har ikke kontakt til Ungdomshuset. Det vi kender til de unges ønsker, er et ufravigeligt krav om, at man bevarer Ungdomshuset på Jagtvej 69. Hvis det er dagsordenen, er der ikke noget at drøfte. Retten har talt, og det står ikke til at ændre.

Efter lørdagens helt uacceptable optøjer skylder Ungdomshuset, at gøre det klart for omverdenen, om det fortsat er ”Den Sorte Blok”, der styrer huset, eller om mere moderate kræfter er kommet til. Hvis der er en vilje til løsninger udenfor Jagtvejen 69, kan jeg kun opfordre de unge til at træde frem. Men før det sker, og før vi kender til andre ønsker fra de unge, er der intet grundlag for dialog.

Der er grund til at takke Københavns Politi for at anlægge en så tålmodig og afventende strategi overfor den politiske hooliganisme, vi oplevede i weekenden.

At folk på Nørrebro er godt trætte af Ungdomshuset forstår jeg godt. De unge har virkeligt skadet deres sag med optøjerne. De unge kan jo ikke efterfølgende forvente, at et andet nabolag skal hilse dem velkomne. Realiteten er, at weekendens voldelige angreb på politiet har skadet de unges sag, og gjort det sværere for Fonden at hjælpe dem. Min opfordring til de unge er at gøre op med voldepisoderne og komme med en realistisk udmelding.

Pressemeddelelse om Ungdomshuset d. 22. december

Her til eftermiddag henvendte Ruth Evensen, Faderhuset sig uden forudgående aftale til Københavns overborgmester Ritt Bjerregaard på dennes kontor.
Ruth Evensen ønskede at drøfte mulighederne for en nedrivningstilladelse til Ungdomshuset, Jagtvej 69, idet Faderhusets leder forud for dette møde havde haft en drøftelse med Københavns politidirektør om rømningen på Jagtvej 69.
Politiet forudså en langvarig og mandskabskrævende bevogtningsopgave i forlængelse af rømningen af ejendommen. Ruth Evensen fremlagde på mødet planer om nedrivning af Jagtvej 69, og politiet anbefalede, at når det alligevel var Faderhusets plan at rive bygningen ned, kunne dette med fordel ske relativt kort tid efter rømningen af bygningen.
Ruth Evensen tilkendegav, at hun tidligere har henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen for at undersøge muligheden for at få en nedrivningstilladelse.
På den baggrund konstaterede overborgmester Ritt Bjerregaard, at kommunen nærmere måtte vurdere muligheden for at nedrive bygningen.
På mødet opfordrede overborgmesteren Ruth Evensen til at forklare baggrunden for at Faderhuset har afvist at sælge ejendommen. Ruth Evensen mente ikke, at spørgsmålet var til debat, men fastholdt Faderhusets moralske ret til at udnytte sin ejendomsret til huset.

Socialdemokratiska länkar om ungdomshuset

Svar på de mest stillede spørgsmål vedrørende
Ungdomshuset

Svar på 9 spørgsmål fra Ungdomshusets pressegruppe

Tak til Københavns brandmænd

Måling fra MEGAFON

Vold og hærværk skal ikke præmieres

Nu må volden høre op

Socialdemokraternes svar til Knud Foldschack 2.
marts (pdf)

Brev fra Knud Foldschack 2. marts (pdf)

Vold skal ikke kunne betale sig

Pressemeddelelse 20. februar 2007

Møde med brugerne af Jagtvej 69

Vigtig debat på borgermøde om Ungdomshuset

Pressemeddelelse om Ungdomshuset fra S, SF, R og
Enhedslisten

Udtalelse fra Ritt i forbindelse med de unges
afvisning fra brugerne af Jagtvej 69

Rundt om Ungdomshuset

Læs Ritt om Ungdomshuset og Christiania

Ritts brev til advokat Knud Foldschack

Pressemeddelelse om Ungdomshuset d. 22. december

En kedelig december i København

Her er de mest centrale begivenheder i kronologisk rækkefølge

Notat til overborgmesteren

Udskrift af dombogen fra Københavns Byret

Midlertidig aftale om benyttelse af Jagtvej 69

Beskrivelse af ungdomshusets kontaktgruppes ansvar

Pressemeddelelse

Vilkår for etablering og drift af et ungdomshus

Enhedslistens pressmeddelanden

Om Christiania: Regeringen vil kun høre NEJ

3. april 2007

Enhedslistens retspolitiske ordfører Line Barfod siger, ”Christiania siger 95% ja til Planen for Christiania og alligevel vælger Slots- og Ejendomsstyrelsen at høre det som et NEJ.

Der er intet odiøst ved at Christianitterne ikke har så meget tillid til Thor Petersen at de vil smide deres stærkeste trumf væk på nuværende tidspunkt, hvor så meget står åbent for fortolkninger i forbindelse med udmøntning af aftalen.

Christiania kører 700 retssager om, hvorvidt de har individuelt og kollektivt hævd på deres boliger, som de har boet i op til 35 år og som staten endda har givet tidsubegrænsede brugstilladelser til. Regeringen vil stadig ikke offentliggøre Kammeradvokatens notat, der vurderer Christianitternes chancer for at vinde – det kan kun betyde at de er gode. OrdeFind and Compare prices on buy imitrex at Smarter. Accredited Canadian Pharmacy with savings up to 80% on medications like Imitrex. Imitrex Licensed Canadian pharmacy. Imitrex® (sumatriptan succinate) Injection was approved for the treatmentArticle about Imitrex.

Afbryder Regeringen forhandlingerne nu vil retssagerne med garanti fortsætte og udsætte Regeringens Plan B om salg af bygninger på Christiania. Så hvorfor ikke sige JA tak til Christianitternes JA – med de små forbehold og så komme i gang: Kun politisk uvilje kan være årsagen.”

Enhedslisten opfordrer til at klage over politiovergreb

30. marts 2007

Vold mod 17-årig, forhånelse af mindreårige fængslede, tvivlsomme ransagninger, brutale anholdelser og affyring af livsfarlige gasgranater mod demonstranter. Listen af historier efter urolighederne i forbindelse med rydningen af ungdomshuset er lang. Enhedslisten opfordrer nu folk der har oplevet overgreb til at klage.

Line Barfod udtaler:

- Næsten dagligt kommer der nye historier frem om overgreb og brutal magtanvendelse. Det er helt nødvendigt at vi får de historier undersøgt fordi grænserne for myndighedernes magtanvendelse udgør kernen i en retsstat.

- Retsstaten skal netop stå sin prøve i forbindelse med uroligheder. Den gælder ikke kun en fredelig søndag i Dyrehaven.

- Derfor mener Enhedslisten det vigtigt at klage, hvis man mener man er blevet udsat for urimelig hårdhændet behandling af enten politi eller fængselspersonale.

- Enhedslisten har i dag offentliggjort en klagevejledning, der skal hjælpe folk til at klage. Vi håber samtidig på, at Justitsministeren vil genoverveje muligheden for flere ressourcer til klagebehandling som anbefalet af Amnesty International.

Enhedslisten har offentliggjort en klagevejledning på www.enhedslisten.dk

Retsstaten under angreb?

Enhedslisten arbejder på at afdække myndighedernes håndtering i forbindelse rydningen af ungdomshuset og de efterfølgende uroligheder. Det sker blandt andet på baggrund af den kritik, der har været rejst af advokater, forældregrupper, aktivister og Amnesty International. Justitsministeren har indtil videre afvist en undersøgelse af begivenhederne. Men Enhedslisten mener det er nødvendigt, at få undersøgt de begivenheder der har ført til adskillige klager over myndighedernes magtudøvelse.

Borgerrepræsentationen afviser nyt ungdomshus

30. marts 2007

Københavns Borgerrepræsentation afviste i aftes, at bygningen Stevnsgade 34 skulle overdrages som nyt Ungdomshus. Kun Enhedslisten stemte for forslaget.

Mikkel Warming, Socialborgmester fra Enhedslisten, siger:

– 90 % af Borgerrepræsentationen er åbenbart uenig med 65 % af københavnerne, der ifølge Rambøll, mener at det er kommunens ansvar, at skaffe de unge et nyt hus.

– Vi vil arbejde for, at københavnernes klarsyn spreder sig til resten af Borgerrepræsentationen.

– Politikerne tog Ungdomshuset fra de unge. Derfor må politikerne, efter vores mening, også komme op med et nyt hus. Vi foreslog Stevnsgade 34 fordi bygningen allerede er godkendt af de unges mandagsmøde og kommunen også har en plan klar for overdragelsen.

– Enhedslisten giver ikke op, og vil på de kommende møder foreslå andre muligheder for etablering af et nyt ungdomshus.

Enhedslisten står til at få 13,5 % af stemmerne i København, mod 9,5 % ved valget. Det viser en ny meningsmåling, som Rambøll har foretaget for Jyllands-Posten. 13,5 % er den højeste tilslutning til Enhedslisten i København nogensinde. Meningsmålingen kommer få dage efter den nævnte Rambøll-måli Find medical information for ImdurPhysician reviewed ImdurCompare ImdurBuy Prinivil for Less – Free Shipping Plus 100% Delivery Guarantee. just started taking Imdur (30 mg daily) forPharmland offers the biggest selection of generic drugs including, Imdur (Isosorbide) at the lowest prices. Imdur BRAND NAMES: Imdur, Ismo, MonoketImdurLIMITED TIME OFFER 20% OFF every order; Fast, Reliable and Best prices; Satisfaction 100% guaranteed. Side effects, drugIMDUR IMDUR Tablets during long-term use over 42 days dosed Throughout chronic dosing, rebound was not observed in any IMDUR treatment group. ng, der viste at 65 % af københavnerne mener, at det er politikernes ansvar at finde et nyt hus til de unge.

Mikkel Warming siger:

– Undersøgelserne viser, at socialdemokraterne og de radikale tager fejl, når de løber efter de borgerlige og nægter at snakke med de unge. Københavnerne ønsker en mangfoldig og udfordrende by med plads til alle. Ikke den ensretning som den borgerlige regering presser ned over os.

EL: Til aktivister, Amnesty og forældregrupper – brug os

13. marts 2007

Justitsministeren har afvist at undersøge myndighedernes håndtering af situationen omkring urolighederne vedrørende rydning af Ungdomshuset i København. Enhedslisten tilbyder nu hjælp til de berørte parter. Enhedslistens, retsordfører Line Barfod udtaler:

- Når ministeren ikke mener, der er behov for at for undersøgt de mange forhold, som er fremkommet efter forrige uges uroligheder, så må Enhedslisten stille spørgsmålene.

- Det er vigtigt, at de personer som føler sig krænket, klager over det for at få vurderet lovligheden af de indgreb der er foretaget.

- Men vi vil samtidig stille ministeren en række kritiske spørgsmål om politiets håndtering af sagen, og om hvem der har truffet hvilke beslutninger på hvilket grundlag. Derfor opfordrer vi personer og organisationer til at henvende sig til Enhedslisten.

- Vi har som politikere mulighed for at afkræve ministrene svar og det vil vi nu benytte aktivt.

- Vi vil afsætte ressourcer til at få afdækket fakta og lovligheden i de mange historier der verserer. Det gør vi fordi vi mener det er vigtigt at retsstaten også agerer som en retsstat når den er under pres.

Demolition of Ungdomshuset

5. marts 2007

Monday march 5th at 2 pm

Regrettably Ungdomshuset (Youth House Jagtvej 69) in Copenhagen is being demolished. At eight o’clock this morning machines started tearing down the house. A large part of the area around the building has been closed by police. Many people – both former users of Ungdomshuset, and neighbours – have put flowers in front of the house, to show their sorrow and sympathy with the house and the people who has been using it since 1982, for concerts and other cultural events.

The Red-Green Alliance expresses its sympathy and solidarity with the young people, who have lost something of great cultural value – not just to them- but to all of Copenhagen.
Line Barfod, MP, the Red-Green Alliance, says:

– This is nothing less than a tragedy for the city of Copenhagen. I believe that it is damaging to our city, if we do not give room for an alternative culture. Many of the cultural institutions and products that our society benefits from today – in one way or another – have their roots in Ungdomshuset.

– The so called normalisation that we witness these days is a political disaster. What we really need is more Youth Houses and alternative scenes. I therefore strongly urge the mayor of Copenhagen to start working on a solution.

Nedrivningen er en skandale

5. marts 2007

Nedrivningen af Ungdomshuset er en skandale, mener Enhedslisten.

Line Barfod udtaler:

– Det er simpelthen intet mindre end en ulykke for København, at vi som hovedstad på denne måde totalt underminerer og underkender den enorme betydning Ungdomshuset har og har haft. Ungdomshuset på Nørrebro har været et væksthus for en alternativ kultur, hvoraf megen af den kultur vi har i dag – og som vi faktisk tjener penge på – både inden for musik, film og andre kunstarter, udspringer.

– Den såkaldte ”normalisering” som Ungdomshuset og Christiania nu forsøges presset ned i halsen, er et ubetinget politisk fejlgreb. Vi har virkelig brug for ungdomshuse og alternative miljøer, og derfor må jeg endnu engang opfordre på det kraftigste til, at Ritt Bjerregaard kommer i gang med at finde en løsning sammen med de unge.

Tale til demonstration for Ungdomshuset den 3. marts 2007 af Line Barfod

3. marts 2007

Det er forfærdeligt at det er kommet dertil i Danmark at man sætter politiets specialstyrker ind, at der kastes brosten og brændes biler af. Det er forfærdeligt og en stor falliterklæring for demokratiet.

Det var helt unødvendigt at foretage rydningen af Ungdomshuset. Det var så tæt på at man havde fundet en fredelig politisk løsning. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus havde indset at de måtte finde et nyt ungdomsh us. Og de unge havde accepteret at forlade Jagtvej 69 fredeligt og at få et nyt ungdomshus i Stevnsgade. Der manglede kun de sidste detaljer omkring vilkårene.

Der er en del der har sagt at man var nødt til at sætte politiet ind, fordi Faderhuset har købt Jagtvej 69 og så må man sørge for at opretholde loven. Men det er jo et politisk valg, hvad man bruger politiet til, hvilke ulovligheder man griber ind overfo If you suffer from diarrhea, you may wonder if it is safe to take Imodium. Find medical information for Imodium Oral including side Canadian Pharmacy with savings on levaquinFluoroquinolones, including LEVAQUINLearn about LevaquinWe will beat any competitor’s price. Includes Levaquin side effects,Buy Flagyl Online: Save 85% Free Shipping on orders over $75. Levaquin Dec 15, 2008 Explains the medication levofloxacin (Levaquin), a drug used to treat infections of the sinuses, skin, lungs, ears, airways, bones,Fluoroquinolones, including LEVAQUIN

Dansk Folkepartis pressmeddelande

PRESSEMEDDELELSE

Pia Kjærsgaard: Aldrig mere et ungdomshus
- Der skal aldrig mere være et ungdomshus i København, fastslår Pia Kjærsgaard, oven på rømningen af Ungdomshuset i sidste uge.
- De optøjer, vi har været vidne til den sidste uges tid bør en gang for alle have lukket debatten om et såkaldt ungdomshus i København. Der er ikke mere at snakke om. Hvis politikerne i København som i 1982, hvor de autonome fik brugsretten til Jagtvej 69, giver efter for vold og ballade ved at de autonome får et nyt hus, vil det være en demokratisk falliterklæring, fastslår Pia Kjærsgaard.
Pia Kjærsgaard understreger, at de aktiviteter, som har fundet sted i Ungdomshuset i form af koncerter og lignende må finde sted i kommunale lokaler, som alle uanset politisk ståsted har adgang til.
- Jeg stiller mig tvivlende over for om aktiviteterne i Ungdomshuset har haft nogen værdi. De billeder, vi har set fra huset, er skræmmende. Vi skal under ingen omstændigheder belønne en meget lille gruppe unge mennesker i forhold til de mange københavnske unge, som opfører sig ordentligt, siger Pia Kjærsgaard.
- Politikerne i København har gjort alt, hvad de kunne for at løse konflikten, men de autonome har bare sagt nej. Det nytter ikke noget, at de autonome nu hvor Ungdomshuset er revet ned, biler er brændt af og der har været bål i gaderne, kommer anstigende med hatten i hånden og beder om et nyt ungdomshus. Det løb er kørt, siger Pia Kjærsgaard.

Pressemeddelelse 6 marts

Fagforeningerne skal ikke blande sig i nedrivningen af ungdomshuset
Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, tager stærk afstand fra fagforeningerne, der opfordrer deres medlemmer til at boykotte opgaver for entreprenører, som hjælper til med nedrivningen af ungdomshuset og derved underminerer den meget omkostningsfulde og besværlige opgave med at nedrive huset. Bent Bøgsted påpeger, at der er tale om en utilstedelig politisering og uforståelig solidarisering med en voldelig anti-demokratisk bevægelse, hvilket ligger langt uden for fagforeningernes mandat.
- Rydningen og nedrivningen af Ungdomshuset er sket efter en regulær demokratisk proces, der både er blevet behandlet politisk og ved domstolene. Det er derfor helt uforståeligt, når nogle fagforbund opfordrer deres medlemmer til, at modarbejde den demokratiske proces og sågar forsøger at presse medlemmerne til ikke at udføre det job som de er ansat til, siger Bent Bøgsted.
- Fagforbundene skal holde sig fra den slags politisering af et helt regulært, lovligt og vigtigt stykke arbejde og undlade at besværliggøre en proces, der allerede har kostet alt for meget bold, sved og tårer. Jeg forstår derfor ikke, at Byggefagenes Samvirke sender folk ud på nedrivningspladsen på Jagtvejen 69, for at modarbejde den meget nødvendige nedrivningsproces, der kun kan gå for langsom, påpeger Bent Bøgsted.

- Politiet har gjort et fremragende stykke arbejde i København med at dæmpe de professionelle ballademagere, der bekender sig til en totalitær og afstumpet ideologi. Nu er det på tide, at vi kommer videre, siger Bent Bøgsted og bebuder, at han vil spørge ind til gyldigheden af fagforeningernes aktioner hos beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen (V).

Pressemeddelse 5 marts

Dansk Folkeparti støtter nedrivningen af Ungdomshuset
Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, støtter beslutningen om at rive det tidligere ungdomshus ned. Ungdomshuset har i årevis været udgangspunkt for ballade, og var til sidst så nedslidt og hærget, at det ikke var forsvarligt at benytte det til menneskelige aktiviteter. Peter Skaarup glæder sig samtidig over, at farcen omkring ungdomshuset slutter langt om længe, fordi de sidste dages voldsomme optøjer har udgjort en stor belastning for beboerne på Nørrebro.
- Der er i årevis udgået utallige voldsomme episoder, konstant uro og hærværk fra ungdomshuset og de unge, der har befundet sig i og omkring huset, har på intet tidspunkt ønsket at tage hensyn til deres omgivelser eller tage ansvar for bygningens drift og vedligehold, siger Peter Skaarup.
- De sidste dages voldsorgie har skabt en massiv psykisk belastning for beboerne på Nørrebro, hvilket især er hårdt for ældre og børn, der må leve i konstant angst for næste voldsepisode. De voldsomme optøjer, der har fulgt i hælene på rydningen af ungdomshuset viser, at stedet har været en udklækningsanstalt for ekstremister med stærke anti-demokratiske holdninger. Derfor er det til alles bedste, at dette skammens hus endelig bliver revet ned så beboerne på Nørrebro igen kan få deres bydel tilbage, siger Peter Skaarup

3 marts

Pia Kjærsgaard: Der er ikke tale om et generelt ungdomsproblem
Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, tager skarp afstand fra nattens voldsomme uroligheder i København og udtrykker samtidig dyb sympati med de mange beboere på Nørrebro og Christianshavn, der helt uforvarende har fået smadret biler, cykler og deres omgivelser af nogle voldsforherligende unge, men understreger samtidig, at det er helt forkert at tale om et generelt ungdomsproblem.
- De uroligheder vi har været vidne til de sidste par dage er fuldstændigt uacceptable, og der findes ingen undskyldninger for den pøbelagtige adfærd, som udgår fra en hård kerne af totalitære unge, som oven i købet henter ekstremister ind fra udlandet for at sætte Københavns gader i brand. Det er meget sørgeligt at se hvordan børnefamilier skal forklare deres børn, hvorfor nogle relativt få børn og unge terroriserer deres omgivelser fuldstændigt hensynsløst og smadrer andre menneskers ejendom, fordi de ikke lige kan få deres vilje, siger Pia Kjærsgaard.
- Det er samtidig helt uacceptabelt, når diverse sociologer og jurister med mere eller mindre officiel tilknytning til de autonome miljøer, forsøger at beskrive de unges voldsorgie som et udtryk for en generel utilfredshed og voldsdyrkelse i den danske ungdom, det er bestemt ikke tilfældet, understreger Pia Kjærsgaard.
- Mit indtryk af den danske ungdom er generelt godt og positivt. Langt de fleste unge jeg taler med har et ganske fornuftigt forhold til dit og mit, og har lært at konflikter løses ved hjælp af dialog og demokratiske metoder. Det er derfor helt urimeligt, når en lille gruppe mennesker, som lefler for de unge i ekstreme miljøer, forsøger at gøre alle danske unge til en del af problemet med den lille hårde kerne af autonome, siger Pia Kjærsgaard.

Christiansborg, tirsdag den 19. december 2006/kaho

PRESSEMEDDELELSE

DF: DONG skal sikres fri passage til Ungdomshuset
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Dansk Folkeparti, MF Louise Frevert, vil hos justitsminister Lene Espersen have skabt klarhed over, hvorvidt det kan garanteres, at medarbejdere fra forsyningsvirksomheden DONG under sikre forhold kan opnå adgang til Ungdomshuset med henblik på at afbryde strømforsyningen.
- Når lovlydige borgere ikke betaler deres elregning til tiden, risikerer de, at forsyningen bliver afbrudt. Indtil videre har denne risiko ikke været gældende for Ungdomshuset, hvor brugerne sammenlagt skylder 50.000 kroner for el. Det er udhulende for tilliden til retssamfundet, når nogle brugere ikke skal betale, fordi de har held til at sprede terror og fremsætte trusler, mens fredelige borgere må overholde loven og svare enhver sit, siger Louise Frevert.
Hun peger på, at det i sidste instans er en opgave for politiet at sikre DONGs medarbejdere, når disse skal have adgang til Ungdomshuset.
- Justitsministeren må garantere, at forsyningsselskabet kan komme til at afbryde elforsyningen øjeblikkeligt. Stikket til Ungdomshuset skal trækkes ud, dels fordi de unge ikke har betalt deres regning, dels fordi de unge opholder sig ulovligt i huset. En afbrydelse af strøm- og vandforsyning vil desuden vanskeliggøre ophold i ejendommen, som de unge for længst burde have forladt, og hvorfra de udspreder vold, terror og hærværk på hele Nørrebro, siger Louise Frevert.

18 december
Dansk Folkeparti vil have genindført grænsekontrollen indtil Ungdomshuset er ryddet
- Det er helt uacceptabelt, at bøller fra hele Europa kan komme hertil og sætte en hel bydel i brand. Det er afgørende, at vi undgår en gentagelse af de forfærdelige scener fra i lørdags, hvor hovedsageligt udenlandske ballademagere angreb politiet i en sand blodrus. Det kan lade sig gøre ved midlertidigt at genindføre grænsekontrollen, siger formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard.
- Da Danmark var vært for EU-topmødet i december 2002, fik vi lov til at indføre grænsekontrollen midlertidigt for at undgå at horder af voldsforherligende unge mennesker fra hele Europa. Der er således både hjemmel i Schengen-aftalen og præcedens for at indføre grænsekontrol, når det er nødvendigt, siger Pia Kjærsgaard.
- Beboerne og de handlende på Nørrebro har krav på, at vi fra politisk hold gør alt, hvad der er menneskeligt muligt, for at undgå, at deres bydel bliver hærget igen. Samtidig er det ikke rimeligt, at danske politifolk skal udsættes for livsfare på grund af åbne grænser, selvom det er tydeligt, at København risikerer at blive hærget endnu engang, når rydningen af Ungdomshuset gennemføres efter årsskiftet. Jeg vil derfor appellere til, at justitsminister Lene Espersen (K) om straks at tage skridt til genindførelse af grænsekontrollen, indtil rydningen af Ungdomshuset er vel overstået, siger Dansk Folkepartis formand Pia Kjærsgaard.

Christiansborg, lørdag den 16. december 2006
DF: Nultolerance over for voldsautonome!
Forkasteligt og foragteligt. Sådan betegner formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard aftenens begivenheder på Nørrebro, hvor en stor gruppe autonome fra Ungdomshuset gik i krig mod politiet og skabte et voldeligt kaos i gader og stræder.
- De autonomes voldelige optræden viser med al tydelighed, at de aldrig har været indstillet på dialog eller en fredelig løsning. De er simple ballademagere, som kun ønsker vold og konfrontation, siger en chokeret Pia Kjærsgaard.
- Ungdomshuset huser en flok bøller, som terroriserer en hel bydel, og som helt åbent inviterer aggressive autonome til Danmark fra undergrundsmiljøer i udlandet i deres vanvidsrus. Det kan og skal vi aldrig acceptere som samfund, understreger Pia Kjærsgaard.
- Vi kan kun give politiet vores fulde opbakning i denne sag, og vi må give dem de redskaber, de har brug for til at fjerne disse ballademagere fra Nørrebro. Vi må eksempelvis bruge Schengen-samarbejdet til at sikre vores grænser mod indrejsende voldsdemonstranter, påpeger Pia Kjærsgaard.
Hun opfordrer Københavns politikere, myndigheder og borgere til at stå sammen mod disse hensynsløse autonome, som tager en hel bydel som gidsel i deres ulovlige projekt.
Christiansborg, torsdag den 30. november 2006/kaho

PRESSEMEDDELELSE

DF: Nørrebros beredskab kræves undersøgt
Dansk Folkepartis beredskabsordfører Hans Kristian Skibby vil i Folketinget afkræve forsvarsminister Søren Gade et svar på, hvorvidt beredskabet, herunder beskyttelsen af borgernes personlige sikkerhed og ejendom, er på plads og tilstrækkeligt fintmasket, når Ungdomshuset som forventet bliver rømmet den 14. december.
- Vi ser med stor bekymring på, hvordan de unge aktivister i Ungdomshuset ruster sig til en regulær borgerkrig, og selv om vi med tilfredshed har konstateret, at en i nærheden beliggende vuggestue bliver evakueret, er der alligevel grund til at undersøge, hvorvidt beredskabsplanerne tager højde for, at aktivisterne vil søge at sprede urolighederne til hele Nørrebro og være til fare for sagesløse borgere, siger Hans Kristian Skibby.
Han tilføjer, at de unges aktion mod Faderhuset i Rødovre beviste, at de unge ikke går af vejen for at angribe tilfældigt forbipasserende, hvis de anser dem for at være modstandere, og at de unge heller ikke går af vejen for at smide med sten mod private ejendomme og butikker eller offentlige institutioner.
De mange anvisninger på konstruktioner af stenslynger, som cirkulerer på Internettet, illustrerer, at de unge forbereder sig på regulær krig, og vi har desværre tidligere oplevet, at den krigeriske adfærd går ud over butikker og facader. Det er derfor et stort spørgsmål, hvorvidt det er tilstrækkeligt at evakuere en enkelt vuggestue. Det bør ligeledes inddrages i overvejelserne, om der i området findes andre offentlige indretninger med krav på særlig beskyttelse – eksempelvis områdets langt over hundrede plejehjem, skoler og børnehaver, siger Hans Kristian Skibby.