Folkrörelsebloggen Rotating Header Image

Repression

Folkrörelserna politiserade Göteborg 2001+10

Med två initiativ kunde folkrörelser politisera uppföljningen 10 år efter protesterna under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Attac, Folkrörelsen Nej till EU, Jordens Vänner, Miljömagasinet, NOrdbruk, Ofog och Stödföreningen för European Social Forum i Norden kunde på initiativ av Föreningen Aktivism.info samla 30 deltagare på Arbetarrörelsen Folkhögskola vid Järntorget. Den relativt nybildade utomparlamentariska vänsterorganisationen Allt åt alla kunde samla 150-200 deltagare på Hvitfeldtska gymnasiet.

På folkhögskolan stod fredsaktiviströrelsen Ofog, bönder och en bilarbetare för nya inslag i politiseringen av kampen efter Göteborg. Ofog genom att driva kamp för att med icke-våld tränga in i sommar på NATO:s övningsfält i Norrbotten i en militant kampform som knyter an till Almstriden och annan lyckad form för direkt aktion begriplig för allmänheten. Bönder och bilarbetare med visioner om rättvis omställning av industrin och naturbruket som kan lösa både klimatkris och finanskris.

Klyftan mellan rödgröna riksdagspartier och folkrörelserna blev påtaglig. På folkhögskolan kunde folkrörelser samfällt visa hur EU:s politik är än mer förödande för social rättvisa och miljö än den var 2001 samtidigt som inget rödgrönt parti numera är motståndare till EU. Inget parti ville heller vara med i diskussionerna på folkhögskolan om de demokratiska problem som följt av att alltmer politik beslutas i slutna internationella förhandlingar medan repressionen mot folkrörelser ökar.  När partierna inte går att lita på växer samarbetet mellan folkrörelser alltmer mot privatiseringar och en spirande rörelse för rättvis omställning av jordbruk, skogsbruk och hela samhället för gemensam välfärd.

På Hvitfeldtska gymnasiet visade utomparlamentariska vänstern än mer självständighet gentemot partierna och tilltro till att rädda vårdcentraler i stadsdelskamp, på arbetsplatser mot brutaliseringen av arbetslivet och husockupationer som når framgångar i småstäder där politikerna inser att de inte bör driva engagerade ungdomar till storstäderna.

Tord Björk

Några länkar.

Vi har fått en del men mycket lite genomslag för vårt politiska perspektiv. Det mest är inriktat på våldet, mer om polisvåld än tidigare men likafullt ingen politisk syn på varför detta våld. Utom Alliansen-politiker som tar upp den större bilden mer än vänstern och massmedia allmänt.

Elin Grelsson: För vem skrivs historien?
Cecilia Verdinelli: Våldet började vid Hvitfeldtska
Stefan Sundström: Jag har blivit väldigt desillusionerad
Petter Larsson: Katastrofen som förvandlade vänstervind till högervåg
Christina Hansen: Jag springer, torkar tårarna
Martin Halldin (etc-blogg): Liberal historierevisionism
Malin Ullgren, DN: När Göteborg förlorade sin oskuld
Per Gudmundsson, SvD ledare: Vänstern startade Götebogskravallerna med öppna ögon
Per Gudmundsson, SvD ledarblogg: Godzilla i Göteborg
Björn Malmström, SvD: Ärren kvar tio år efter Göteborgskravallerna
Rolf Gustavsson, SvD: Fatala missar följde på Göteborgsmötet
Fredrik Ekelund, Sydsvenskan: När drömmen krossades
Sveriges radio: Tio år sen Göteborgskravallerna
Love Lidén, Uppsala Fria: Frihet och demokrati till salu
Arbetaren: Hannes Westberg tio år efter skotten: Jag tänker inte ta emot stryk
Salka Sandén, Arbetaren Zenit: Vems var oskulden
Jonas Ulfvarsson, Arbetaren Zenit: Snutvåld och demokrati
Anne-Li Lehnberg, Flamman: Polisvåldet det starkaste minnet
Fria Tidningen: Hallå där, Tord Björk
Magnus Wennerhag (Fria Tidningen): Den globala rättviserörelsen är inte död
Pia Emanuelsson, Kvinnohögskolan (Fria Tidningen): Kvinnoaktivistveckan har gett många ringar på vattnet
Per Plüschke (Fria Tidningen): Polisen sa att jag var en uppviglare
America Vera-Zavala (Fria tidningen): Attac har spelat ut sin roll
Anders Svensson, sp (Fria Tidningen): Jag trodde att de skulle döda mig
Ola Mattson, f.d. Attac (Fria Tidningen): Polis och aktivister slog sönder möjligheterna
Ursula Egidius (Fria Tidningen): Jag anmälde polisen och fick rätt
Karin Dalborg, Fritt Forum (Fria Tidningen): Fritt Forum försvarade demokratin
Verklighetens smolk: 10 år efter Göteborgskravallerna 
Nyheterna direkt: Göteborgskravallerna kunde ha tagit hans liv
Eva Cooper, Timbro (SVT Debatt): Kapitalismen segrade när stenkastarna slog sönder Göteborg
Anders Svensson (SVT Debatt) Dagbok från kravallerna
Hans Abrahamsson (SVT Debatt) Göteborgsprotesterna en föregångare till den arabiska våren
Bonkmonkey: Min bror med i Sveriges Radio 10 år efter Göteborgskravallerna
Stefan Bergmark: Tio år sen Göteborgskravallerna
Annie Johansson, c: En globaliserad arbetsmarknad kräver ny politik
Thomas Böhlmark, MUF: Göteborgskravalerna och globaliseringsmotståndarnas nederlag
Surgubben: Då vänsterns räta ansikte kom i dagen
Håkan Rombe, VK-bloggen: Göteborgskravallerna 10 år
Sörmlands Museum: Göteborgskravallerna
Humlan: Inget nytt om Göteborgskravallerna
Emil Schön (HD): När samhället tappade balansen
Norrköpings Tidningar, ledare: Lärdomar av kravallkaoset
Smålandsposten, ledare: Vem var det som kasta
Mikael Hermansson, Borås Tidning: Tio år sedan kravallerna
Magnus Linton: Tack America
Jonas Sjöstedt: Tio år sedan EUs toppmöte skakade Göteborg
Elin Grelsson: Ni dansar på graven under vår minnesstund
Helena Sandklef: Mina Göteborgskravaller
Pettersson: Göteborgskravallerna 2001
Champagne: Du slog sönder min stad och jag grät
Robsten: Hannes Westberg var kriminell
Polisens hemsida: Särskild polistaktik

Är politiskt arbete diskrediterande?

Att det är svårt att få rätt mot polisen är ingen nyhet. Att poliser enligt domstolar per definition alltid talar sanning är det inte heller. Men att politiskt engagemang uttryckligen ses som ett otillförlitlighetsskäl är nytt.

I torsdags frikändes de poliser som hotade Jesper Nilsson med arrestering för knarkinnehav om han inte lämnade ifrån sig sin mobilfilm. Tingsrätten ansåg, som vanligt, att poliserna visserligen antagligen handlat överdrivet men att det inte fanns något skäl att döma dem för detta då de varit i god tro. Inte heller ansåg de att Jespers bilder och inspelade ljud var något bevis för något.

Jespers egen beskrivning, som slogs upp stort av Stockholmspressen då händelsen ägde rum förra året, finns här.

Det verkligt intressanta är dock en mening i tingsrättens domslut:

”Tingsrätten kan inte heller bortse från vad som framkommit i fråga om att Nilsson kan ha haft en viss politisk agenda och syfte med såväl fotograferingen som den efterföljande publiceringen.”

 Man undrar på vilket sätt tingsrätten inte har bortsett från detta. Har det påverkat dokumentationens tekniska bevisvärde? Har det varit en försvårande omständighet? Tyvärr säger tingsrätten inget om den saken.

Men om det är så betyder det att det är mer fritt fram för poliser att misshandla folk som enligt deras uppfattning har ”en viss politisk agenda” än att misshandla mer opolitiskt folk. Vilket är en riktigt obehaglig slutsats.

1a. Göteborg+10

Hej!

Föreningen aktivism.info som samlar och sprider erfarenheter mellan folkrörelser i Norden vill med detta brev föreslå samarbete kring tioårsminnet av Göteborgshändelserna i juni 2001 under beteckningen GBG+10. Då samlade tre demonstrationsnätverk och ett flertal folkrörelsekonferenser och möten i Göteborg närmar 50 000 deltagare vid EU-toppmötet.

GBG+10: Motstånd ger möjligheter

Vi föreslår att helgen 11-12 juni blir en helg med utåtriktade aktiviteter i Göteborg på temat motstånd ger möjligheter. I bifogade wordfil med skiss till iden ges exempel på olika aktiviteter som kan vara del av denna helg.

Vi ser det som särskilt viktigt att lyfta fram det politiska sammanhanget för de krav och de lösningar som de folkrörelser som samlades i Göteborg för fram, gärna med sikte framåt med erfarenheter som konflikterna kring EU-toppmötet gav.

Ett sätt att föra fram folkrörelsernas konstruktiva lösningar på den rådande sociala och ekologiska krisen är att ordna en traktorparad med början på Hvitfeldtska gymnasiet där Göteborgsaktionen onsdagen 13 juni 2001 började sin motkonferens på temat samarbete mellan arbetar-, bonde och miljörörelsen för alternativ som motsätter sig den ohållbara samhällsordningen – en konferens som sedan avbröts men med ett tema som är väl värt att återuppta.

Men detta är bara ett förslag och det finns säkert flera där det som får tillräckligt gensvar kan genomföras.

Föreningen Aktivism.info genomförde redan på ettårsdagen 2002 ett kritiskt seminarium om Göteborgshändelserna med brett deltagande av aktivister från olika folkrörelser, polisen, regeringskansliet, forskare och andra. På vår hemsida www.folkrorelser.org finns en omfattande dokumentation av Göteborgshändelsrna och flera andra toppmötesprotester och även folkrörelsernas utveckling i Norden och globalt. Det har sedan denna dokumentation gjordes tillkommit en del material men grunden finns för att kunna ge en bakgrund till det som hände ur ett brett perspektiv.

Om tillräckligt många visar intresse så återkommer vi med kallelse till samordningsmöte. Kom ihåg att synpunkter även från organisationer som inte har lokal verksamhet i Göteborg är värdefulla.

För Föreningen Aktivism.info

Tord Björk

tord.bjork(at)mjv.se
tel +46 (0)738 44 68 50

5. Repression: 5a. Reykjavik 9 dom 16 februari

Rättegången i Reykjavik mot 9 aktivister anklagade för våldsam attack på parlamentet i samband med protester mot den nyliberala politiken under ekonomiska kollpasen för två år sedan hölls 18-20 januari. Dom faller 16 ferbuari. Än finns tid för protester. Stöd deras sak på facebook: http://www.causes.com/causes/567570-st-d-de-9-reykjavik-och-cop15-aktivisterna eller sprid den engelska protetsen: http://www.causes.com/causes/567523-support-the-9-reykjavik-and-cop15-activists

Det har gått att följa rättegången via engelska meddelanden som ord för ord återgett vad som hänt i rättsalen. För den som följt liknande fall i Sverige är skillnaderna påtagliga. De anklagade har stort självförtroende trots att brottet de anklagas för ger minst ett års fängelse och som mest livsstid. Varje gång åklagaren söker framställa sin bild av händelsen som ett faktum vögrar de anklagade att svara. Åklagaren hävdar att de anklagade stormade uppför trappan till åhörläktaren, något som inte bevisats. Varför då gå med på denna problemformulering. Det är också påtagligt att de anklagade har bra försvarsadvokater som hela tiden sköter sitt uppdrag, något som vid upprepade tillfällen i rättegångarna i Sverige efter Göteborgskravallerna missköttes av försvarsadvokaterna. Det gick till och med så långt att de hjälpte åklagarna vilket ledde till stora protester i Noge och insamling till en bättre försvarsadvokat men kanppast några reaktioner i Sverige.

I Reykjavik är läget helt annorlunda. Med 705 personer i ryggen som säger sig ha begått samma gärning som de som anklagas i rättegången finns ett påtagligt stöd. Massmedia har från början hävdat att de anklagade är våldsamma, att inget liknande förut hänt på Island och att de förtjänar hårda straff. De anklagade eller andra åsikter har inte fått komma till tals i massmedia som helt styrs av privatägare som stödjer nyliberal politik. Endast public service TV har utgjort ett andningshål.

I rättssalen smulas nu den massmediala offentliga lögnen sönder och samman. Inte bara av de anklagade själva och den övervakningsvideo som visar att den enda skada som uppstått under aktionen kom till när en vakt grep tag om en demonstrant bakifrån och kastade denne runt mot en annan vakt så att denne hamnade på en radiator och fick lindriga skador. Islands utrikesminister har också vittnat. Han menar att aktionen bara ledde till ett kort avbrott. På försvarsadvokatens fråga om han varit med om något liknande tidigare berättade han att han själv stått och avbrutit alltinget 1976 med krav från många studenter som trängt in på åhörarläktaren. Påståendet om att något liknande aldrig förr inträffat var alltså också det falskt.

Islands socialdemokratiska statsminister har också bidragit till att ge rättegången dess rätta proportioner. Hon har på facebook och i massmedia sagt att det är synd att den första rättegången på Island efter den ekonomiska kollapsen som fått enorma konsekvenser är den om aktionen på alltingets läktare. Det är påtagligt att hon inser att de minimistraff eller mer som som anklagelsen syftar till är utan proportioner och skadligt inte bara för det islöndska samhället utan också gentemot omvärlden där det inte kan uppfattas som annat än absurt att Island dömer några enstaka av de tusentals som genomfört protester mot alltinget mot den nyliberala politik som förde Island till randen av ekonomiskt sammanbrott medan de som ansvarar för samma politik till skada för både Island och många i utlandet inte ställts inför rätta.

Hur utgången blir kan vara svårt att veta. Island är en liten nation och intressen inom statsapparaten finns säkert att straffa de som politiskt med sina aktioner var bidragande till att störta den sittande högerdominerande regeringen (där socialdemokraterna ingick). Klart är att aktivisterna ser det som att Island är myckt känsligt för utländska påtryckningar. Därför behövs din protest nu!

5c. Redegørelse om politiets chikane mod COP15 aktivister

Næsten 1000 mennesker blev tilbageholdt den 12. December

Klimakollektivet har udfærdiget en redegørelse om politiets omfattende og systematiske chikane mod den aktivistiske klimaopposition op til og under Klimatopmødet i København 2009.

Denne redegørelse er nu blevet sendt til Justitsminister Lars Barfoed og Folketingets retsudvalg, som bedes forholde sig til forløbet set fra den anden side. Der er en række ting, som justitsministeren bør vide! For knippelsuppe til journalisterne var desværre bare et ud af mange eksempler på politiets overgreb mod demokratiet op til og under Klimatopmødet:

*Politiske anholdelser * intimiderende besøg på privatadresser * registrering og kropsvisitationer på offentlige sovesteder * trusler mod enkeltpersoner * vold og tåregas mod internationalt aftenarrangement * falske løfter og proformasamarbejde * misinformation om ”trusselsniveauet” fra politiledelsen til menige betjente og offentligheden * efterrationaliseringer for at miskreditere aktivister og demonstrationer * målrettet beslaglæggelse af kommunikationsmidler og anholdelse af talspersoner m.m.

Folketingets Retsudvalg må forholde sig til politiets metoder, som til forveksling minder om politisk undertrykkelse. Fortielserne om de spirende politistatsmetoder må erstattes af en reel debat på baggrund af et realistisk billede af politiets rolle i dagens Danmark.

Läs hela rapporten på: http://www.climatecollective.org/post/173

5b. COP15 rättegång

Domen mot de två talespersonerna Stine Gry Jonassen och Tannie Nyböe för Climate Justice Action tas upp i högre instans. Rättegången kommer hållas 26 och 30 maj samt 1 juni.

De fälldes för uppvigling till våld till fyra månaders fängelse därför de uppmanat till att tränga sig igenom poliskedjor med icke-våld. Domen är principiellt viktig då det innebär att Gandhiinspirerad civil olydnad inte bara kan fällas för ohörsamhet mot polis vilket är rimligt utan i framtiden också kan påstås vara våld och leda till fängelsestraff, t.o.m. som i detta fall när inget våld utgick från demonstranterna sida mot polisen trots polisens våldsamma attacker på demonstranterna. Det innebär ett grovt övegrepp på språket och att staten förstör möjligheten att lösa konflikter utan våld och istället väljer att trappa upp sina möjligheter att snabbare eskalera konflikter och kriminalisera folkrörelser.

Det finns möjlighet att protestera genom at ansluta sig till facebookprotesten där också det liknande fallet med de 9 aktivisterna i Reykjavik tas upp på http://www.causes.com/causes/567570-st-d-de-9-reykjavik-och-cop15-aktivisterna

Följ också frågan på Klimakollektivets hemsida: http://www.climatecollective.org/da/start