EU-toppmötet i Göteborg
Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 

 
Demonstration 15 juni

Nätverket Göteborg 2001 ordnar en manifestation av motståndet mot EU-medlemskapet och EMU.

Samling sker på Olof Palmes Plats och Järntorget klockan 18.00. 

På en scen framför Folkets Hus kommer underhållning, hälsningar och appeller att framföras under samlingen. Bl a kommer ordförande för Sveriges Småbrukare Åke Karlsson att tala.

Därefter sker uppställning av demonstrationståget vid Järntorgsgatan och Landsvägsgatan med sidogator (se karta). Demonstrationen indelas i sju temablock:

 

     1.   Sverige ut ur EU

     2.   Nej till EMU

     3.   Nej till Schengensamarbetet

     4.   Nej till militariseringen i EU

     5.   Norska EU-motståndare

     6.   Danska EU-motståndare

     7.   Fackligt block

 

Ett hundratal ordningsvakter och informatörer organiserar uppställningen och svarar för sambanden mellan de olika blocken under själva marschen. De har till uppgift att verka för att  ordning och säkerhet råder under demonstrationen. Varken rasistiska organisationer eller maskerade demonstranter tillåts deltaga.

Avmarsch sker kl.19.30 och tåget går via Allégatan, Sprängkullsgatan, Vasagatan och Kungsportsavenyn till Göteborgs traditionella mötesplats - Götaplatsen -  där det avslutande mötet börjar ca  20.30 och beräknas sluta ca  22.00.

Följande personer kommer att tala: Per Gahrton, Gudrun Schyman, Hans Lindqvist, Jan Myrdal, Eivor Nilsson, Sören Wibe, Anders Carlsson, Anton Flink.

Därutöver kommer musikgrupper och artister att delta i själva tåget samt vid avslutningen på Götaplatsen.

Varje organisation deltar i samarbetet i den utsträckning den finner lämpligt. Deltagande organisationer kan driva kampanjer som är särskilt angelägna för dem. Vi uppmanar deltagande organisationer att ta med egna plakat och banderoller.

 
Återgivet från Nätverket Göteborg 2001.s hemsida