IEU-toppmötet i Göteborg

Vad hände?
 
Nätverk och politiska plattformar
 
Motkonferenser, dialoger och NGO-fora
 
Demonstrationer och aktioner
 
Analyser, rapporter och böcker
 
Förberedelser och bakgrund
En rapport
 
Nyhetsbrev
 
Göteborgsaktionens hemsida (delvis rekonstruerad)
 
Rättsligt efterspel och demokratiska rättigheter
Demokratinätet
och Föräldranätverket
 

Andra toppmötes-protester 


Händelseförloppet

 

1) mer omfattande rapporter, utförliga artiklar eller kronologiska sammanställningar av hela händelseförloppet byggt i första hand på eget källmaterial

Göteborgshändelserna 2001/GHS

av Anders Svensson, aktiv i de flesta demonstrationsledningarna under EU-toppmötet, medlar vid polisens husrannsakan av Hvitfeldtska gymnasiet och ansvarig på Schillerska gymnasiet vid polisens stormning.

Våldets dagar/VGGP

Göteborgsposten har i en samlad artikel i temanumret "Våldets dagar" gjort den mest detaljerade genomgången minut för minut i dagspressen. Denna kronologiska genomgång påtalar 15 våldshandlingar från demonstranternas sida innan det första konkreta våldet från polisen nämns.

Polisrapporter om EU-kommenderingen/RPS/PVG

Två polisrapporter går också igenom händelserna men nästan enbart konfrontationer och hur polisen drabbas. Den mest omfattande är den som gjorts av Polisen i Västa Götaland men också Rikspolisstyrelsen har tagit fram en rapport med kronologisk genomgång.

EU-motståndet/EUM

Ambitiösa genomgångar av hela händelseförloppet har också Klas Corbelius i sin bok EU-motståndet, kapitel 1 - Uppvaknandets la Grande de Finale, på sex sidor. Främst konfrontationerna och demonstrationerna men också något om dialog.

Ordfront/OJQ

Dan Josefsson och Fredrik Quistberg har skrivit en längre artikel i Ordfront 8/01.

Dagens Nyheter/DNH

Längre artikel om hela händelseförloppet publicerad i juli 2001 av Ingrid Hedström.

Course of events/COE

Kronologisk genomgång av händelserna på engelska med bilder. Danskt material.

2) sammanställningar av många vittnesmål från alla delar i händelseförloppet

Göteborgskravallerna och processerna/GKPW

Boken Göteborgskravallerna och processerna sammanställd av Erik Wijk. Detta är fortfarande det stora referensverket som många stödjer sig på med en mycket omfattande mängd vittnesmål från alla större händelser i Göteborg i kronologisk ordning.

3) Dagböcker

Ali Esbati/AE

Lång rapport med bilder från Göteborg av Ali Esbati, ordförande Ung Vänster. http://www2.vansterpartiet.se/~osteraker/gotenburgo.htm

Anders Svensson/AS

Aktiv i ledningen för alla de tre stora demonstrationerna, medlare på Hvitfeldtska och ansvarig på Schillerska när polisen stormade.

En anarkists dagbok/AD

En Anarkists dagbok från Göteborg http://free.freespeech.org/afasnas/010620.html

Fritt Forum värd/FFV

Om Göteborgshändelserna skrivet av en Fritt forumvärd. http://www.dolving.com/eumotet.html

Göran Folin/GF

Redaktören för Kritisk utbildningstidskrift har skrivit en längreredogörelse för egna upplevelser under EU-toppmötet kring både konferenser, konfrontationer och demonstrationer. Den finns i KRUT utgivet sommaren 2002.

Jan-Erik Gustafsson/JEG

http://www.nat.nu/Artiklar02/jagvarmed.html Jag var i Göteborg ... Jan-Erik Gustafsson dagbok

Mats O. Johnsen/MOJ

Redaktör för internbladet Barrikade för Sosialistisk Ungdom i Sør-Trøndelag redogör för sina upplevelser av EU-toppmötet.

Rastaknut/RK

http://www.knasigt.nu/dagbok/show.php3?user=rastaknut&y=2001 dagbok/rastaknut : EU-toppmötet och protesterna

Ung röd allians/URA

En gemensam kronologisk berättelse om Göteborg 2001 skriven av aktiva i Ung röd allians i Eskilstuna http://www.geocities.com/ungrodallians/gote.html

3) tidningsnummer med mycket omfattande material om Göteborgshändelserna,

Offensiv/OFF

Tidning med den mest utförliga bevakningen av folkrörelsernas aktiviteter inför och under EU-toppmötet tillgänglig på internet. Nummer utgivet direkt efter EU-toppmötet har 33 artiklar om Göteborg, flera om varje större händelse. http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/454/index.html Numret 1 år efter Göteborg är också fullt av material. Veckotidning utgiven av Rättvisepartiet Socialisterna.

Arbetaren/ARB

Gjorde temanummer under EU-toppmötet och hade också mycket material i ordinarie numret efter EU-toppmötet och vid ett-årsjubileet. Veckotidning utgiven av SAC Syndikalisterna.

Internationalen/INT

"Göteborgs verkliga hjältar.gbg2001 - ett itnernationalennummer om allt från Hvitfeldtska till Slottskogen". Hel tidning med egna vittnen från de flesta Göteborgshändelserna. Mycket material också före och efter EU-toppmötet. Något men inte så mycket tillgängligt på internet.. Veckotidning utgiven av Socialistiska partiet.

Flamman/FLA

Större artikel i numret ett år efter Göteborg om Göteborgshändelserna men även tidigare. Tyvärr är mycket lite utlagt på nätet. Närstående Vänsterpartiet.

Proletären/PRO

Mycket omfattande bevakning före och under EU-toppmötet, men fokuserat på Sverige ut ur EU manifestationen. Ges ut av KPML(r).

Socialistiskt information

Socialistisk Information nr. 155 - Juli 2001

... tysker, ligesom de heller ikke fandt de våben, der var begrundelsen for at storme

Hvitfeldtska Skolan torsdag. Optrapning forude. Allerede dagen efter EU- ...

www.sap-fi.dk/si/155/155-03.html

Stockholms Fria/SFT

Stor bevakning av olika aktiviteter inför och under EU-toppmötet. Även sådant som alla andras missar som Reclaim the streets festen veckan före. Tyvärr inte tillgängligt på internet.

Miljömagasinet/MIM

Mer ojämn rapportering men utifrån alternativa perspektiv. Närstående alternativrörelsen och Miljöpartiet.

Yelah, nättidning/YEL

Mycket omfattande bevakning av både händelser och debatt kring Götebörgshändelserna. Långt över hundra artiklar lättillgängligt i en temadel eller via sökfunktion. Nättidning.

Indymedia/IMC

Nättidning med featureartiklar med bilder samt många rapporter från enskilda under EU-toppmötesdagarna. Ensklidas material är oredigerat och alla kan kommentera det. Ofta först med nyheterna.

4) mer kortfattade kronologiska beskrivningar

Finns i flera böcker, Göteborgskravallerna och processerna, Erik Wijk, När världen kom till Göteborg, Hanne Kjöller, Göteborg 14. til 17. juni 2001, en norsk rapport, Vad hände med Sverige i Göteborg?, Mikael Löfgren och Masoud Vatankhah. Globalisering underifrån har en kronologi: http://subway.klubba.tm/cgi-bin/gu/

5) Länksidor

Tidigare hade flera tidningar särskilda teman på sin hemsida om EU-toppmötet som t.ex. Sydsvenska Dagbladet. De flesta är nu borta med undantag av GP men på biblioteken finns tillgång till presstext, mediearkivet och andra databaser där många artiklar från landets tidningar finns sökbara.

AKP

100 länkar om Göteborg sammanställda av Arbeiderpartiet Kommunisterne http://www.akp.no/utvalg/iu/gote2001/etter-gbg.html

Aureduta/AD

Den rumänska hemsidan om European Futures Congress och många bilder från demonstrationer och seminarieri Göteborg. En av de mest upplyftande.

Course of events/COE

Dansk hemsida på engelska med beskrivning av händelseförloppet och 50 länkar.

Dagbladet Arbejderen/DA

Dansk dagstidning. Mycket omfattande material om Göteborgstoppmötet som man kan hitta på deras hemsida om man söker på EU och letar bakåt till juni 2001. http://www.arbejderen.dk

Fibbaren/FIBB

http://fib.se/fibb/index.htm Fibbaren, FiB/Kulturfronts medlemsblad med 10 artiklar om EU-toppmötet. 3 rapporter från gatan, tal och föredrag samt kommentarer.

Globalisering underifrån/GUND

http://subway.klubba.tm/cgi-bin/gu/ Kronologisk genomgång av händelseförloppet samt tio artiklar.

Göteborgsposten/GP

Landets tidning med mest omfattande bevakning av EU-toppmötet har en länksida med mycket eget material.

Klassekampen/KK

Norsk dagstidning. Mycket omfattande material som tyvärr tagits bort från hemsidan. http://www.klassekampen.no

modkraft.dk och gbg2001.dk/MKDK

Dansk nättidning som samarbetar med alla vänstertidningar. Har särskild avdelning om Göteborgstoppmötet 2001 och danska ordförandeskapet hösten 2002. Gbg2001.dk är en dansk hemsida som hade mycket material om Göteborgsprotesterna och togs bort sommaren 2002. http://www.modkraft.dk

Motkraft/MKN

Svensk elektroniskt veckonyhetsbrev med omfattande material om Göteborg.

Offensiv

Närmare 200 artiklar om protesterna före, under och efter EU-toppmötetlätta att hitta under temat EU.

TV-Stop/TVS

http://www.tv-stop.dk Dansk alternativ TV-station med 10 artiklar och bilder om Göteborg. Använd sökfunktionen.

Yelah

Närmare 150 artiklar om EU-toppmötet lätta att hitta under temat EU-toppmöte. http://www.yelah.net