HÄNDELSERNA

 

DEMONSTRATIONERNA

 

Bush not Welcome

Demonstrationen som blev den näst största, större än jag trodde den skulle bli. Oroligt när svarta blocket bröt sig ur vid Vasaparken. Vakter från SP gjorde här en stor insats för att få saker att flyta ordentligt igen. Utbrytningen vid Vasaparken var kanske olycklig, men bidrog också till att polisen var upptagen här så att folk kunde ta sig ut på andra sidan skolan eftersom polisen hade små resurser på den sidan. Att gå upp till Hvitfeldtska efter demon var inte fel. Det som bör diskuteras är om hela demonstrationen skulle gått dit. Jag tror att det inte varit bra då vi i så fall inte kunnat kontrollera folkmassorna med risk för våldsamma kravaller. För att kunna genomföra en sådana sak i god ordning måste vi ha bättre och mer välfungerande vaktstyrkor. Det som ändå hände, att en stor del av demon gick upp till Hvitfeldtska tror jag ändå var bra. Vi lyckades faktiskt hjälpa en del personer ut ur skolan. Vid denna situation tycks RS ha agerat föredömligt för att hålla folk lugna. Andra som också agerat lugnande vid detta tillfälle är SP:s vaktstyrka och flera syndikalister. Inget maskeringsförbud trots att KPML(r) var med.

 

Göteborgsaktionen 2001, fredagens protestmöte

Fredagsmorgonens protestmöte på Götaplatsen genomfördes i ordnade former. Så här i efterhand kan man kanske se att det var olyckligt att genomföra detta möte då vi inte hade tillräckligt med resurser (vakter) för att i efterhand upprätthålla ordningen. Ett rättesnöre för framtiden böra vara att vi endast ska ordna aktiviteter där vi själva kan styra händelseförloppet. Polisen ska inte ges chansen att sätta dagordningen. Kritiken gäller också den marsch som genomfördes mot Svenska Mässan. Det var fel att gå mot Svenska Mässan eftersom vi inte kunde styra händelseförloppet. Om vi hade kunnat göra detta hade det varit korrekt att tåga mot mässan, men som det nu blev spelade denna marsch våra polisen i händerna och vårt eget fredagsmöte bidrog också till händelseförloppet.

 

Nätverket 2001

Genomförde en fin och välorganiserad demonstration som var den minsta av alla tre.

Demon anfölls av nazister vid uppställningen. Begäran att få hjälp mot nazisterna från polisen avslogs av kommenderingsledningen. KPML(r):s vakter förstärkta med aktivister från AFA och SAC jagade bort nazisterna. Samma nazister angrep senare på kvällen RTC-festen. Demon hade maskeringsförbud.

 

Göteborgsaktionen 2001 Lördagsdemon

Den största enskilda demon. Genomfördes i god ordning och var faktiskt den enda demon utan egentliga oroligheter trots att det samtidigt var den enda med ett organiserat svart block. Det som kan diskuteras här är att vi gick med på ändrad färdväg. Jag tror att det var nödvändigt för annars hade vi gått rakt in i en fälla på Avenyn där polisen kunnat agera precis som de ville. Vi hade varit instängda bakom containermurar och omringade av poliser. Den andra hotbilden ur vår synpunkt är att om vi inte hade ändrat marschväg hade kanske polisen återtagit demotillståndet och resultatet hade antagligen varit det polisen önskade, sammanstötningar mellan aktivister och polis på Linnégatan. Genom att ändra vägen räddade vi situationen och fick en underbar och mycket lyckad demonstration. Attac och Syndikalisterna bör ha stort tack för genomförandet av demon som de två största organisationerna i den. Polisens provokation för att avskärma och gripa det svarta blocket misslyckas för att vi flyttar om i demon. Det som är underligt här är varför polisen inte uppfattar att vi gör detta. Beror det på en schism inom polisen eller är det ren klantighet? Även när det gäller denna bit gör Syndikalisterna ett mycket bra arbete. AFA och resten av det svarta blocket skötte sig exemplariskt under demon.

 

VEM GJORDE VAD?

 

Nätverket 2001

Genomförde en fin och välorganiserad demonstration som var den minsta av alla tre.

Demon anfölls av nazister vid uppställningen. Hade maskeringsförbud. Nätverkets övriga aktiviteter genomfördes i god ordning.

 

Göteborgsaktionen 2001

Genomförde sina aktioner i god ordning utan incidenter. Motkonferensen kunde till största delen hållas trots polisens attack mot Hvitfeldtska. Höll den största enskilda demon som ägde rum (lördag morgon). Denna var också den fredligaste och den enda som hade ett organiserat svart block. Inget maskeringsförbud.

 

AFA

En stor del av diskussionerna efteråt har handlat om vad AFA gjorde. Det kan då vara intressant att veta att de enda aktioner som AFA genomförde av sina planerade tre (fredlig inträngning fredag morgon, fredlig inbrytning på Trägårn fredag kväll, deltagande på lördagsdemon) var den enda som genomfördes, deltagandet i lördagsdemon. Den senare gick helt lugnt och fredligt till. Inträngningen ställdes in då AFA:s organisation slagits sönder och för att de hade för lite folk för att genomföra den. Inbrytningen för att stoppa middagen inställdes på grund av att organisationen slagits sönder, middagen var inställd och festen flyttad från Bältespännarparken till Vasaparken.

Skötte sig exemplariskt i lördagsdemon.

 

Globalisering Underifrån/Vita Overallerna

Deras inbrytningsförsök på fredag morgon inställt på grund av att utrustningen beslagtagits liksom att en stor del av aktivisterna satt inne.

 

RS och IS

Ordnade sin antikapitalistmarsch ner till mässan som efter polisens attack ledde till kravallerna och förstörelsen på Avenyn. Deltog organiserat i Bushdemon och Göteborgsaktionens aktiviteter.

 

 

Socialistiska Partiet

Genomförde ett framgångsrikt möte med Alain Krivine samt deltog organiserat i alla tre demonstrationerna.

 

Attac

Genomförde framgångsrikt flertalet av sina planerade aktiviteter inklusive deltagandet i lördagens demonstration.

 

MJV

Deras planerade konferenser och aktioner blev lyckade och genomfördes utan större problem.

 

Göteborgs Icke-våldsnätverk

Genomförde ett tältläger vid Korsvägen som avhystes av polisen i god ordning. Ett mindre lyckat inträngningsförsök mot det avstängda toppmötesområdet genomfördes också.

 

 

KRAVALLERNA

 

Vasaparken torsdag

Huvuddelen av de som deltar här ingår inte i någon organisation, men medlemmar i AFA m.fl. organisationer deltar också. I övrigt har personer med anknytning till kriminella förortsgäng som varit aktiva här och deltagit i den plundring av polisbilar som förekom. En annan grupp som är aktiv i Vasaparken är NRF. I denna grupp (kompisgäng) ingår medlemmar i RKU, tidigare medlemmar i RKU och/eller AFA och dom har ett maoistiskt influerat tankesätt.

 

Avenyn fredag morgon

En av de grupper som definitivt kan konstateras agera aktivt under förstörelsen på Avenyn är en maoistisk grupp från Tyskland som heter RIM. De ingår i samma international som peruanska Sendero Luminoso. I början av kravallerna deltar personer från ett kriminellt gäng i Göteborg. samt enskilda medlemmar i andra organisationer, bl.a. NRF, AFA, Arbetarmakt, IS, RS. Även en hel del förortsungdomar deltar i upploppen, framförallt i slutfasen som utspelar sig i Bältespännarparken/Kungsparken. Polisen lämnar fritt utrymme för de som slår sönder och vandaliserar på grund av att de tror att polisstationen ska bli angripen. Att de tror detta beror på att de feltolkat vänstervokabulären när en person efter mötet på Götaplatsen uppmanar folk att om de inte kan nå mässan ska de gå till polisstationen för att kräva sina kamrater fria. Detta tolkas av polisen som att stationen ska angripas och polisstyrkorna omgrupperas från Avenyn för att skydda denna. Senare kan man på bilder från Viktoriabron se att de väljer att gripa folk som inte är svartklädda och som definitivt inte deltagit i förstörelsen på Avenyn, trots att det bakom polislinjerna står folk med den Mao-flagga som varit väldigt tydlig bland de som vandaliserat på Avenyn. Frågan om det förekommit polisprovokatörer är också intressant men jag betraktar detta som ett inte konfirmerat rykte, men med tanke på vad som senare syns på Järntorget är det inte heller helt osannolikt. Uppgifter förekommer också om att affärsidkare deltagit i uppeldandet av möbler etc. men detta finner jag mindre troligt.

 

RTC fredag kväll

Här är det mest ungdomar som använder Vasaparken/Vasaplatsen som vardagsrum som agerar. De blir helt enkelt förbannade för att polisen attackerar deras park och deras fest. En del äldre berusade festdeltagare reagerar likadant. Stort inslag av invandrarungdomar kan också konstateras i de gatustrider med polisen som äger rum på gatorna runtomkring. Flera vittnesmål bekräftar också att maskerade aktivister här har hindrat ungdomar från att slå sönder fönster i butiker. Enskilda medlemmar i olika organisationer deltar också, Identifierade är också "Wise Men", en nazistisk organisation med anknytning till IFK:s supporterklubb som börjar bråk med antirasister under festen och sedan jagas iväg och söker skydd bakom polisens linjer. Från denna kväll har polisen vittnesmål om en person som stoppar ner skjutvapen i en ryggsäck. Det är detta (dessa) vittnesmål som polisen använder som grund för sitt påstående om beväpnade tyska terrorister. Men de som setts med skjutvapen här kan lika gärna vara civilklädda polisspanare såväl som någon av de tre nazister som greps med innehav av skjutvapen under lördagen i centrala Göteborg. Dessa tre är åtalade för hets mot folkgrupp med mera.

Sedan till skotten. Första och andra skottet som skjuts är varningsskott, tredje träffar Sebastian Stein, fjärde träffar stolpen. Sen går det nästan en minut och det femte skottet skjuts och träffar Hannes i magen. Min uppfattning är att de första skotten skjuts i ett stadium när poliserna kan ha känt sig stressade, men skottet mot Hannes skjuts för att de retat upp sig på honom eftersom han under en lång tid under kvällen irriterat polisen. De poliser som skjuter åt Vasaparken till är dock inga poliser som lätt låter sig stressas utan tjänstgör i piketstyrkor. De sju ytterligare skott som hörs på de filmer som finns skjuts samtliga i riktning mot Bogö/Schillerska dvs bort från Vasaplatsen. Det är också poliser som står riktade åt det hållet som är de första som drar vapen, men de skjuter först efter skotten mot Vasaplatsen. Ytterligare skottlossning kan ha ägt rum både på Vasaplatsen och Aschebergsgatan, men ingen säker information finns om detta. Mot att polisen handlar i panik talar de faktum att de även dagen innan (på torsdagen) drog skjutvapen i Vasaparken, att de dragit skjutvapen även vid andra tillfällen under Göteborgsdagarna samt att poliserna ifråga tillhör eliten inom polismakten. Insatschef för polisen vid tillfället är Qvintus 10, men Qvintus 11 befinner sig ändå på platsen, vilket är intressant med tanke på dennes koppling till IFK Göteborgs supporterklubb. Ungefär klockan 22 byts Qvintus 10 ut mot en Stockholmspolis. Därefter dras samtliga poliser bort från området och RTC-festen börjar igen, fortfarande med tusentals ungdomar.

 

ÖVRIGA HÄNDELSER

 

Stormötet på Hvitfeldtska onsdag kväll

På onsdagskvällen sammankallar individer/organisationer som deltog i det s.k. blå blocket i Prag till ett stormöte för att diskutera bildandet av ett liknande i Göteborg. På mötet framträder främst företrädare för AFA i Tyskland för en sådan linje och vill att man ska storma toppmötesområdet med våld. Dessa idéer motarbetas av AFA-Danmark och andra deltagare på mötet. Resultatet av mötet blir ett beslut om att bilda ett sådant block. Senare på natten ändras detta beslut efter att AFA-Sverige agerat i frågan. Nu är det återigen bara icke-våldsaktioner som planeras.

 

Hvitfeldtska

Detta är kanske den händelse som det finns mest ögonvittnesskildringar från och som är bäst beskriven i olika media. Samtidigt är det den händelse som blir avgörande för de kommande dagarnas händelser. Inringningen av Hvitfeldtska måste ha planerats längre än från onsdagen. Då blir polisbilen som kör in på onsdagskvällen bara ett försök från polisens sida att skapa en anledning till att omringa skolan. Likheterna mellan Prag, Göteborg och Genua tyder också på att tillslaget mot skolan varit planerat som en del i ett större skeende. Detta scenario kan dessutom innebära att det är någon annan än den svenska polisen som styr handlandet under dagarna i Göteborg, eller i alla fall attacken mot Hvitfeldtska. Denna misstanke stärks av det faktum att amerikanska säkerhetstjänsten tog över säkerheten på Landvetter flygplats och skickade den ordinarie säkerhetschefen på semester och att insatsen sker i samma stund som president Bush landar. Frågan är om vi någonsin kommer att få ett riktigt svar på detta med inblandning från utländsk säkerhetstjänst. Flera poliser menar också att kontaktgruppen inte kan ha undgått att känna till tillslaget mot skolan då det hela varit känt i hela polishuset i flera dagar. Kontaktgruppen har i detta hänseende förmodligen spelat falskt. Vilken person som leder insatsen på plats har också haft betydelse. Innan klockan 16.00 flyter förhandlingarna bra och då leds insatsen av Qvintus 20. Efter denna tid tar Qvintus 11 över och han har i efterhand sagt att det inte pågick några förhandlingar överhuvudtaget.

 

Viktoriabron

Här agerar polisen mycket underligt. Först gör man några räder direkt mot Fritt Forums område. Samtidigt stänger de in en grupp mellan Sociala huset och kanalen. Delar av denna grupp har förmodligen varit aktiva på Avenyn tidigare under dagen. Omringningen kring denna grupp upplöses och istället väljer polisen att ingripa mot en folkmassa som trängs ihop på Viktoriabron. Det är tydligt att polisen undviker att gripa en man med Maoflagga som står några meter bakom poliskedjorna runt bron. Denne man har varit mycket synlig under kravallerna på Avenyn. En fråga vi bör ställa oss är om det var okej att låta polisen gripa människorna på bron. Borde inte den förhandling som ägde rum för att undvika en stormning av Fritt Forum också inriktats på att få människorna på bron frisläppta?

 

Stormötet på Schillerska fredag/lördag natt

Detta möte är sammankallat av Göteborgsaktionen för att ha en genomgång med funktionärer inför lördagsmorgonens demonstration. RTC-festen som fortfarande pågår avbryts med information om mötet och därför blir aulan på Schillerska helt överfull av ungdomar, det är kanske så många som 600 personer i lokalen. SAC:s säkerhetsgrupp sköter vakthållningen på mötet och får avvisa en störande person. På mötet uppmanas till lugn och besinning inför morgondagen samt rapporteras om det aktuella läget på stan. Detta möte har såvitt jag kan bedöma en mycket lugnande effekt på ungdomar inför lördagen och är en starkt bidragande orsak till att demon på lördag kan hållas lugn.

 

Hotet mot Annedalsskolan

En händelse som inte är så känd är att polisen också närde planer på att göra en razzia mot Annedalsskolan som inte ligger så långt från Schillerska. De kontaktade Göteborgsaktionens bovärd på skolan såväl som vaktmästaren för att utröna om personer flyttats dit från Hvitfeldtska.

Bägge två uppgav att så inte var fallet. Förmodligen var det dessa negativa svar som ledde till att polisen inte gjorde någon insats mot skolan.

 

Järntorget

Detta möte är ytterst underligt. Ingen håller i det och en allmän uppfattning är att polisen sammankallat till mötet i syfte att framkalla kravaller på Linnégatan och Järntorget. Ett annat syfte kan ha varit att få en möjlighet att identifiera och gripa människor. Kravaller undviks på grund av att vi får dit en större grupp funktionärer som kan hålla folk lugna. Detta lyckas vi med sen en restaurangägare på torget informerat mig om att polisen varnat dem för kravaller p.g.a. ett möte som ska äga rum på torget på kvällen. Observera att det är flera inringade grupper som finns. Dels en på Järntorget framför Gillestugan, dels de som sitter på Gillestugans uteservering, en grupp som stängts in mot Pusterviksteaterns vägg och en grupp mot Folkets Hus. Förhandlingarna här tycker jag är olyckliga då vi samverkar med polisen för att låta dessa välja ut vilka som ska gripas. Det kan aldrig vara i vårt intresse att agera så. Intressant att konstatera är att de som är maskerade på torget samtliga är poliser och att de agerar aggressivt i syfte att hetsa upp människor. De har till och med tagit loss gatstenar och lagt upp i små högar. En annan intressant iakttagelse är den desertering som tycks äga rum bland poliser. Flera lämnar platsen i trots mot högre befäl, men på order av det lokala befälet (Yankee 1) som inte förstår varför de finns där. Sedan kan man också tillägga att Järntorgsincidenten av åklagare rubriceras som våldsamt upplopp och min uppfattning är att detta gjorts i syfte att hindra folk från att anmäla polisövergrepp. Den som anmäler kan ju riskera att i sin tur bli åtalad för våldsamt upplopp.

 

Schillerska

Själva stormningen finns flera vittnesmål som beskriver bra men ett par saker kan vara extra intressanta att beröra mer. Man kan undra om jag inte borde tagit initiativ till att utrymma skolan, eftersom som jag visste att polisen hade haft sådana planer. Jag bedömde dock vid tillfället att polisen inte skulle slå till då deras skäl att slå till inte längre var giltigt, dvs. den tyske terroristen kunde inte längre finnas på skolan. Jag var tyvärr inte i sånt skick att jag kunde tänka riktigt klart (sänkt "stridsvärde" på grund av för lite sömn kanske) och polisen (kontaktgruppen ) sa till mig att tillslaget var inställt. Den tyske terroristen (som jag för övrigt inte tror någonsin har existerat) kan inte ha befunnit sig på skolan, antingen på grund av att jag varnat honom (om polisen inte litar på mig gäller detta scenario) eller om polisen litar på mig så finns han inte där för att jag säger så till dem efter att ha kontrollerat saken (vilket jag faktiskt gjorde). Det var lätt att leta efter någon med illgult hår. Securitasvakterna som gick igenom skolan vid 20-tiden såg honom ju inte heller. Den andra saken är varför massmedia verkar så ointresserade av att skriva om Nationella Insatsstyrkan. Det kan inte bara bero på att vi inte kan uppvisa en bild på de svarta poliserna med sina automatvapen. Något annat finns förmodligen med i bilden här. Vad vet jag inte. Filmningen av oss måste vara olaglig eftersom ingen från Schillerska utom eventuellt jag själv är misstänkt för något brott. Jag verkar ha varit den ende som fått saker beslagtagna av polisen. Andra underliga saker är varför polisen stoppar tillslaget mot skolan natten innan och varför polisen sprider så många lögner om skolan hela tiden. Lögnerna kanske är ett sätt att försöka få till stånd ett skäl att slå till mot skolan och när de vanliga lögnerna om beväpnade ligister slås sönder hittar man på en ännu mer fantastisk, en skjutvapenbeväpnad tysk terrorist. Detta är det väl ingen idag som egentligen tror på. Insatsen leddes av Nationella Insatsstyrkan och poliser från denna fanns också på gården när övergrepp ägde rum. Övergrepp utfördes även inne i skolan och där fanns inga vanliga poliser.

 

Hets mot ungdomar

Från fredag kväll börjar polisen med en ny taktik. Den går i korthet ut på att terrorisera ungdomar på gatorna i Göteborg varhelst de befinner sig. Urvalsprincipen för trakasserierna är enkla. Svartklädd, luvjacka eller att du är invandrare räcker och det har enligt en del poliser gått ut en direkt order om att agera på detta vis. Detta agerande sysslar polisen med fram till söndag morgon. Jag har pratat med ungdomar som blivit hotade av polis när de varit ute på promenad i Majorna. En kille blev nerslagen av polis när han gick från hemmet till servicebutiken. En annan fick sitta en timme på knä med buntband runt handlederna klockan två på söndag morgon. Andra har blivit misshandlade och kallade saker som kroknästa terrorister. Återigen andra har blivit tagna och utkörda till utkanterna av Göteborg där polisen har lämnat dom. Flertalet av dessa ungdomar har inte anmält det hela och kommer inte att göra det på grund av sitt enormt låga förtroende för den svenska polismakten. Själv blir jag vittne till ett sådant ingripande på Järntorget där några ungdomar får sitta knästående mot en vägg i 45 minuter innan polisen för in dem i bilarna.

 

ÖVRIGT

 

Säkerhetsarbete

Inför så stora demonstrationer som vi förväntade oss ställs en hel del frågor om säkerheten för de som demonstrerar. I dessa diskussioner som främst först inom de olika demoledningarna och på funktionärsträffar har tre hotbilder diskuterats.

1. Våldsamma / besvärliga demonstranter i de egna leden

2. Nazistiska angrepp på demonstrationerna

3. Polisingripande mot demonstranter

Exakt samma hotbilder har tagits upp i samtliga demoledningar där vi som normalt är bedömt hotet från våra egna led som det största. Efter händelserna i Malmö kom hotet från polisen att framstå som det allvarligaste. Nazister bedömdes inte utgöra något större hot, förutom i fredagens demo där det fanns misstankar om att nazistiska organisationer skulle vilja delta då de också står bakom parollerna "Nej till EMU" och Sverige ut ur EU. Därför förbjöd Nätverket Göteborg 2001 uttryckligen nazister i demonstrationen. I Bush-Not-Welcome demon bedömdes risken för problem i de egna leden som störst eftersom den var sämre organiserad än de andra och för att norska IS uttryckligen propagerade för att vi istället för att gå till Götaplatsen skulle gå ner mot centrala Göteborg där Bush befann sig. Inför lördagsdemon bedömdes hotet från polisen vara det största eftersom det skulle finnas ett block med anarkister och autonoma i denna demo.

De åtgärder som vidtogs var att organisera upp funktionärsstyrkor, att organisera spaning mot nazister och kring polisens rörelser samt att organisera upp informationscentraler och det gick till på samma sätt i alla tre demoledningarna. Demonstrationerna indelades i olika block med särskilt ansvarig för de olika blocken. De olika organisationerna fick själva organisera upp sina funktionärer/vakter och sina informationscentraler och informatörer/spanare. Attacs/Göteborgsaktionens lokaler på Lagerhuset och Göteborgsaktionens samordnande funktioner på Hvitfeldtska fungerade också som en typ av informationscentraler.

Min bedömning är att polisens ingripande på torsdagen mot Hvitfeldtska och informationscentralen i Högsbo fick som konsekvens att samordnings- och informationsverksamheten inom Göteborgsaktionen fungerade väldigt dåligt under fredagen vilket var en bidragande orsak till kravallerna. Det gick inte på ett effektivt sätt samordna lugnande insatser och vaktstyrkor. Det samma gäller torsdagen då vi blev överraskade av polisens tillslag mot Hvitfeldtska. De flesta säkerhetsdiskussioner hade varit fokuserade på demonstrationerna.

 

Boende

Boendet hanterades av Nätverket och Göteborgsaktionen separat. Göteborgsaktionen samordnade sig med Attac. Incheckning och utdelning av sovplatser skedde i Göteborgsaktionens lokaler i Lagerhuset. Eftersom bedömningen var att ett hot från polisens sida förelåg gentemot AFA och autonoma grupperingar delades dessa upp och spreds ut på en mängd skolor.

 

Rättegångarna

Jag ska inte göra en större genomgång av rättegångarna, men kan konstatera att det bland de åtalade finns en mängd organisationer företrädda och om vi bortser från de 8 i Högsbolägenheten är det ingen organisation som utmärker sig mer än någon annan. Följande organisationer har medlemmar/sympatisörer bland de åtalade: RKU, Globalisering Underifrån, SP, Elevkampanjen,

RS, SUF, Arbetarmakt, IS (Norge/Danmnark), AFA, Ung Vänster, NRF, och Socialistisk Ungdomsfront (Danmark). I vissa fall rör det sig om medlemmar/sympatisörer i utländska systerorganisationer.

 

Källor: Rikspolisstyrelsens rapport, dec 2001. Göteborgs-Posten, samtliga tidningar maj &endash; december 2001. DN på Internet juni &endash; december 2001. IMC (Indymedia) juni &endash;december 2001. Deltagare och funktionärer vid de olika demonstrationerna. Poliser och deltagare, RTC. Poliser, deltagare och funktionärer på Järntorget. Poliser, boende och bovärdar, Schillerska. Poliser, boende och bovärdar, Hvitfeldtska. Bovärdar Annedalsskolan. Göteborgsaktionens sjukvårdsgrupp. Göteborgsaktionens demoledning. SP:s vaktstyrka. Rapport från SAC:s säkerhetsgrupp. Ungdomar i Haga, Olivedal, Majorna, Masthugget, Burås, Johanneberg, Kålltorp, Tynnered, Hammarkullen, Biskopsgården, Backa, Mölndal, Mölnlycke, Hjällbo, Stenungsund, Tjörn och Orust (delar av och orter kring Göteborg). Romantisera eller fördöma, Rapport från Svensk Handel, aug 2001. Socialistiska Partiets demonstrationsräknare. Rektorerna på Schillerska och Hvitfeldtska. Protokoll från Göteborgsaktionens möten. Protokoll från Nätverkets möten. Protokoll från SP:s möten. Muntliga rapporter från aktiva inom KPML(r), SP, SAC, AFA, MJV, Attac och Nej Till EU. Proletären på Internet, juni-december 2001. Internationalen samtliga nummer 2000 och 2001. Arbetaren på Internet, juni-december 2001. Offensiv på Internet juni-december 2001. Nättidningen Yelah juni-december 2001. Nättidningen Sourze juni-december 2001. AFA:s hemsida på Internet. AFA:s speciella hemsida inför Göteborgsdemonstrationerna. GU:s hemsida. Attac:s hemsida. Göteborgsaktionens hemsida. Nätverket 2001, hemsida. Samtal med enskilda poliser. Göteborgskravallerna &endash; Vittnesmål &endash; Dokument &endash; Kommentar &endash; Sammanställning och kommentarer av Erik Wijk. Minnesanteckningar från Göteborgsaktionens, Nätverkets och SP:s möten som jag deltagit i.

 

SIFFROR

Siffrorna är hämtade från polisens pressmeddelanden, från tidningar som citerat polisen vid presskonferenser, från vittnesmål och egna uppskattningar på basis av filmer och egen närvaro.

Räkningen av demonstrationerna har gjorts av en partikamrat som räknar varje person i tågen.

Se källförteckning nedan.

 

Skadade och gripna

Skadade c:a 250 (jmfr med c:a 60 skadade poliser)

varav till sjukhus 62 (jmfr med 16 poliser)

 

Omhändertagna 1115

varav gripna 565

varav anhållna 63

varav häktade 39

varav åtalade 39

avvisade enligt utlänningslagen 78

avvisade olagligt 99 (två tyska bussar)

 

De gripna fördelar sig på datum enligt följande

14 juni 501 st Hvitfeldtska, Vasaparken och ett 40-tal personer vid olika lägenhetsrazzior.

15 juni 36 st Vasaplatsen/Vasaparken, på stan.

16 juni 17 st Schillerska och runtomkring på stan

17 juni 11 st På stan

 

Av de 39 häktade ska 3 dras bort då de inte har samband med aktivister/

demonstrationer. Dessa tre personer är alla dömda. (sabotage, rån och våldsamt upplopp).

 

De omhändertagna fördelar sig enligt följande

12 juni 38 st Korsvägen (icke-våldsnätverket).

13 juni 0 st

14 juni 11 st Vasaparken och runt Hvitfeldtska.

15 juni 114 st Viktoriabron och på stan.

16 juni 210 st Järntorget och runtomkring på stan.

 

Trakasserade av polisen

uppskattningsvis 500 - 1000 ungdomar (tagna av polis, utkörda på landet eller bara intagna i bilar och utslängda igen, eller på annat sätt hotade/misshandlade av polis)

 

De flest omhändertagna och gripna togs på Hvitfeldtska, men många även på Viktoriabron och på Järntorget. De flesta på Schillerska blev varken gripna eller omhändertagna, bara förnedrade, slagna och hotade. Endast utlänningarna greps på Schillerska.

 

Avvisningar efter datum

14 och 15 juni: 71 st Danskar, tyskar, finnar och norrmän avvisade vid gräns eller efter tillslaget mot Hvitfeldtska. Några togs i en lägenhet (7 norrmän).

16 juni: 106 st De flesta fanns i tyska bussar som hölls fast ute på Kviberg från tidig morgon till eftermiddag och sedan blev samtliga avvisade. Denna händelse är förmodligen en olaglig aktion från polisens sida. 7 st utvisades av de som fanns på Schillerska.

Efter de aktuella dagarna har fram till den 12/12 gripits ytterligare ett stort antal personer, polisens siffror (totalt 554 st fram till 12/12) stämmer dock inte med deras tidigare siffror, men när det gäller antalet anhållna är det 44 stycken ytterligare, för häktade 20 st och totalt hade då 38 domar utdömts. Efter det datumet har enligt tidningar ytterligare två personer anhållits och ytterligare en dom utdömts.

 

Kostnader för skadegörelse och annat

 

Hvitfeldtska: c: a 600 000 kr (inkl. dörrar förstörda av polis)

Schillerska: 100 000 kr (dörrar, stulna CD-skivor och mickar)

Avenyn: 3,8 miljoner enligt handlarnas uppskattningar.

Förluster för handlare p.g.a. avstängningar: 40 miljoner (jmfr med ovanstående).

 

Demonstrationer etc.

Bushdemo

Nätverket Gbg 2001

Göteborgsaktionen lördag

Boende på skolor

Deltagare i motkonferens

Besökare Fritt Forum

Möte med Alain Krivine

Poliser vid Hvitfeldtska

Deltagare "Blue Bloc"-möte onsdag

Instängda på Hvitfeldtska

- Varav frisläppta (14.30 -16.30)

- Omhändertagna och gripna

- Lyckades ta sig ut

I Vasaparken, kravallerna torsdag

Viktor Rydbergsgatan torsdag

Göteborgsaktionen fredag morgon.

Antikapitalistmarschen fredag

Deltagare starten av krav. Avenyn

Deltagare förstörelsen Avenyn

Deltagare kravaller Kungsparken

Tidsåtgång för kravallerna Avenyn

I Vasaparken/Vasaplatsen på RTC

Kravallerna Vasastan (RTC), fredag

Antal poliser vid RTC

Antal avlossade skott RTC

Antal skottskadade personer

Inringade på Viktoriabron

Deltagare i stormöte på Schillerska

Poliser Järntorget

Inringade på Järntorget

Omringade på Schillerska fred. t. lörd.

Poliser Schillerska

På Schillerska vid stormningen

Lämnade Schillerska vid 17-tiden

8000 deltagare enl. noggranna räkningar.

7500 deltagare enligt samma räkningar.

8000 deltagare enligt samma räkningar.

Omkring 7000 människor. Färre?

Flera tusen.

Flera tusen.

300 deltagare.

Omkring 400 st.

50 &endash;100 personer?

550 personer ungefär.

100 - 150 st.

350 &endash; 400 st.

cirka 30 st.

Några hundra personer.

Kanske 1000 personer.

Cirka 3000 deltagare.

Cirka 2000 personer.

Cirka 1000 personer.

Omkring 50 - 100 personer.

Omkring 200.

Cirka 40 minuter.

Kanske 2000 personer.

Några hundra personer

700 st.

Mellan 12 och 20.

Tre.

Cirka 100 människor.

Cirka 600, mest ungdomar.

Några hundra

Cirka 400 människor.

140 sovande personer.

Ungefär 100 st.

78 st.

Ett 40-tal personer.

Källor: Polisens pressmeddelande, 2001-06-17, Rikspolisstyrelsens rapport, dec 2001. Göteborgs-Posten, samtliga tidningar maj &endash; december 2001. DN på Internet juni &endash; december 2001. IMC (Indymedia) juni &endash;december 2001. Deltagare och funktionärer vid de olika demonstrationerna. Deltagare RTC. Poliser, deltagare och funktionärer på Järntorget. Poliser, boende och bovärdar, Schillerska. Poliser, boende och bovärdar, Hvitfeldtska. Göteborgsaktionens sjukvårdsgrupp. Göteborgsaktionens demoledning. Ungdomar i Haga, Olivedal, Majorna, Masthugget, Burås, Johanneberg, Kålltorp, Tynnered, Hammarkullen, Biskopsgården, Backa, Mölndal, Mölnlycke, Hjällbo, Stenungsund, Tjörn och Orust (delar av och orter kring Göteborg). Romantisera eller fördöma, Rapport från Svensk Handel, aug 2001. Socialistiska Partiets demonstrationsräknare. Rektorerna på Schillerska och Hvitfeldtska