Afrika
- Senegal-Gambia
- Guinea-Bissau
- Guinea
- Sierra Leone
- Liberia
- Elfenbenskusten
- Ghana
- Togo
- Mali
- Burkina Faso
- Niger
- Benin
- Nigeria
- Chad
- Kamerun
- Centralafrikanska rep
- Ekvatorialguinea
- Gabon
- Kongo B
- Kongo K
- Etiopien
- Djibouti
- Somalia
- Kenya
- Uganda
- Rwanda
- Burundi
- Tanzania
- Zambia
- Mozambique
- Malawi
- Zimbabwe
- Botswana
- Namibia
- Sydafrika
- Lesotho
- Swaziland
- Malagasy
- Mauritius
Nordafrika-Västasien
Europa
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

Kenya

 

 

 

Folkmängd 2003: 31,6 milj
Yta: 580.000 km2
Produktion 2003: 32 mdr USD

 

 

Kortbeskrivning: Sen tidigt odling av kassagrödor vid kusten för export till Indien och Arabien och boskapsskötsel för husbehov i inlandet. Kusthandeln och sedermera också inlandet togs över av Storbritannien på artonhundratalet. Under mellankrigstiden exproprierades jorden i höglandet för europeisk bosättning varefter de ursprungliga ägarna fick stanna kvar som lantarbetare om de var lydiga. Det var de inte, i början av femtitalet gjorde de uppror med kravet jorden tillbaka; detta slogs ner brutalt varefter den skakiga makten bollades över till de köpmanna- och tjänstemannakretsar som bildade den officiella självständighetsrörelsen, mot löfte att britterna skulle få bra betalt för den jord de lämnade tillbaka. På grund av denna totala klyfta mellan självständighetsparti och folkrörelse har det självständiga Kenyas politik varit även efter afrikanska förhållanden ovanligt korrumperad och brutal.

Detta har dock inte hindrat folkrörelseorganisering; kvinnor var framträdande i jordreformrörelsen och har behållit sin tuffa framtoning; de har lett miljörörelser och kooperativ trots boskapsskötartraditionens patriarkala mönster. Runt sekelskiftet 2000 har sådana rörelser i samarbete med fackföreningar börjat att utmana den korrupta statsmakten tämligen effektivt. 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org