Afrika
Nordafrika-Västasien
Europa
Sydasien
Ostasien
Nordamerika
- Canada
- USA
- - New England
- - Middle Atlantic
- - South Atlantic
- - Middle South
- - West South
- - Old Midwest
- - Prairie States
- - Mountain States
- - Pacific
- - Alaska
- - Hawaii
- Bahamas & Bermudas
- Australien
- Nya Zeeland
Latinamerika
 
Tillbaka till Landindex
 

Old Midwest

 

 

 

Folkmängd 2003: 45,8 milj
Yta: 781.000 km2
Produktion 2003: 1.433 mdr USD

 

Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Wisconsin.

 

Kortbeskrivning: Bebott av statslösa jordbrukande folk till ca 1800, befolkades raskt av invandrade europeer som organiserade sig tämligen självständigt från östkustens härskande klasser, till stor del i folkrörelseform vilket har beskrivits av Alexis de Tocqueville. Organiserande språk var till stor del det evangeliska vilket resulterade i att området blev ett näste för slaverimotståndet under 1850-talet. Efter inbördeskriget samlades stora delar av USAs storindustri här och arbetarrörelser började organisera sig; detta gick långsamt beroende på den starka tillströmningen av fattiga immigranter. Först på 30-talet fick de genombrott med en serie fabriksockupationer i t.ex. Akron och Flint. Området var också hemvist för de första politiska organiseringarna bland de svarta och här genomförde svarta ungdomar framgångsrika sit-in-aktioner redan på 40-talet. Även andra minoriteter organiserade sig här för första gången politiskt i stadsrörelser, t.ex. i Back of the yards i Chicago där östeuropeer på 30-talet uppfann den moderna byalagstraditionen.

Från 60-talet drabbat av s.k. strukturomvandling; industrin har lokaliserats ut till sydländer (och fackligt sämre organiserade sydstater) och området har hamnat i bakvatten, också politiskt.

 

Statistikuppgifter

 
						

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org