Nordisk Motmaktsträff -99
1-6 augusti, Lindsbergs kursgård, Falun

Aktivistläger och Nordisk folkriksdag

(Information in finnish) Nyheter: Föreläsare och inledare - Kronerulling i Norge

Nordiska motmaktsträffen -99  riktar sig till alla som är kritiska till att samhället styrs alltmer av storföretagens intressen och tillsammans med andra vill göra något för att få till en förändring. Temat för lägret är globalisering ur solidaritets- och miljöperspektiv.

Inbjudan
Bakgrund
Upprop
Program
Projekt
Förmöten
Gästbok
Kontakt
Arbetslöshet
Globalisering
Norden
Repression
Folkrörelser
Kalendarium

Nätväverska:Louise Pettersson

Förbisett i Balkankriget:

EU:s flyktingpolitik & Nationella hemsidor mot kriget

Articles on the EU-war and refugee policy by Nicholas Busch, Platform Fortress Europe and national websites against the Kosovo-war.

 

Avslöjande av EUs nya flykting- och krigspolitik på Balkan

Motmaktshemsidan avslöjar genomförandet av EUs nya politik mot flyktingar kombinerat med militärt ingripande som nu praktiseras för första gången på Balkan. EU har döpt om de flyende Kosovoalbanerna. De får inte kallas för flyktingar och behandlas därefter utan kallas istället för "displaced persons", en ny EU-term som ska göra det möjligt att vägrflyktingarna vanliga rättigheter.

"Att ett fåtal nu väljs ut och tillåts komma till EU och NATO-länder innebär inte något avsteg från att den övervägande delen av flyktingarna hålls kvar i ett statslöst tillstånd med osäker framtid förvägrade både rätten till sin hembygd och flyktingstatus. Dessutom ges de få som väljs ut enbart rätt till tillfällig vistelse." Unikt material från Fortress Europe? om hemliga officiella EU-dokument med kommentarer läggs ut på internet för första gången.Läs också mer om nordiska protester mot kriget här.


Nationella hemsidor mot kriget på Balkan

Motmaktshemsidan har också gjort en unik sammanställning av nationella hemsidor med protester mot NATOs bombningar och information om antikrigsrörelsens aktiviteter. Listan har sänts till krigsmotståndet i västeuropa för att stärka samarbetet. Här är adresserna till hemsidorna. En utförligare presentation av dem finns också.

Holländska sidor:

http://www.ddh.nl/fy/kosova/nederland/1999
http://www.xs4all.nl/~ac/KOSOVO/Kosovo.htm,
http://www.stelling.nl/konfront.

Engelsk sida:

http://www.peaceinbalkans.freeserve.co.uk

Tysk sida:

http://www.friedenskooperative.de

Två franska sidor och en belgisk:

http://perso.wanadoo.fr/patrick.simon/kosovo.html
http://www.paix2000.org
http://users.skynet.be/pax/

Italienska sidor:

http://www.peacelink.it
http://www.urra.it/mauro/

Österikisk sida:

http://www.servus.at/kanal/nato.htm

Schweitzisk sida

http://www.medienhilfe.ch

Nordiska sidor:

dansk: http://www.fred.dk
finsk: http://listen.to/kosovo
isländsk:http://herinnburt.net
norsk:http://www.leftist.net/~nilsplie/jugoslavia/jugoslavia.htm
svensk: http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/5580/


Föreläsare på Motmaktsträffen 1-6 augusti

Göran Greider, nytillträdande redaktör för Dala-Demokraten, Ulla Klötzer från Finland som tagit initiativ till internationella protestkonferenser i östeuropa mot NATO-utvidningen och för fred och är ordförande i Alternativ till EU, Gunilla Winberg ordförande i Framtiden i våra händer på väg hem från kriget i Angola som orsakat 780.000 nya flyktingar i år, Olivier Hoedeman från Corporate Europe Observatory aktiv i arbetet mot MAI och WTO samt medförfattare till Europe Inc., Nicholas Busch redaktör för Fortress Europe?, Ole Krarup professor i juridik och medlem av Europaparlamentet och Knud P. Pedersen författare är några av dem som tackat ja till att hålla föredrag och inleda debatter på Nordiska Motmaktsträffen med aktivistläger och Nordiska folkriksdag som hålls i Falun i Sverige 1-6 augusti.


Kronerulling i Norge för Motmaktsträffen

Helene Bank, vice ordförande för Norges Naturvernforbund, Tor Traasdahl daglig leder för Fremtiden i våre hender och Hege Myklebust generalsekreterare för Nei til EU går nu ut med en uppmaning till lokalavdelningar och fylkeslag om kronerulling för Nordisk Motmaktsträff. Kronerulling är det norska begreppet för uppmaning till att samla in pengar för ett viktigt ändamål. Initiativtagare är Mari Haaland från Kongsberg som är mångårig aktivist i Norges Naturvernforbund, Nei til EU och Fremtiden i våre hender samt pådrivande kraft i stötteforeningen for Nordisk Folkeriksdag i Norge.

Senast uppdaterad den 9 maj 1999
Prenumerera på vår e-post-lista!


Snabbadressen: http://move.to/motmaktV3-URL har vi fått från http://come.to
1