Tillbaka till Nordamerikanska frihetskriget

 

Samuel Adams

 

 

1722-1803

 

 

Köpman och senare heltidsaktivist i Boston och medlem av kommunfullmäktige från unga år efter att ha skrivit en doktorsavhandling med titeln "Är det lagligt att stå emot överheten om samhället inte kan skyddas på annat sätt?". Den som först reste frågan där om motstånd mot den ökande fjärrstyrningen från England, och i fortsättningen den som ledde Boston och därigenom hela Amerika till allt mer uttalad motståndskamp, från 1765 som medlem av Massachusetts landsting.

Han tog initiativet till att Bostons kommunfullmäktige 1772 utsåg den samarbetsnämnd, Committee of Correspondence, med andra kommuner som utvecklade sig till motståndsledning de första åren, och var dess ordförande. Han skrev det politiska programmet för motståndet och agiterade för det i Amerikas tidningar och på gator och torg med suverän talang. Han organiserade tillsammans med sin nämnd den bojkott mot engelskt te som England uppfattade som krigsorsak. I den kontinentala kongressen som ledde kriget mot England var han Massachusetts representant och den som höll modet uppe när läget såg desperat ut. Om Washington var den militära ledaren var Adams den politiska. Efter självständigheten Massachusetts guvernör.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu