Tillbaka till Den franska Algerietrörelsen

 

Henri Curiel

 

 

1914-1978

 

 

Yrkesaktivist från Kairo. Född i en rik judisk familj men upprörd över hur hans egen familj och deras likar behandlade sina egna anställda; började delta i både arbetarrörelseorganisering och antikolonial organisering i kommunistisk regi från slutet av 30-talet och framåt. Utkastad från Egypten efter Palestinakriget 1948 på grund av sin judiska härkomst och tog sin tillflykt i Frankrike där han hade bekanta inom kommunistpartiet sedan världskriget. Dessa vände sig dock snart emot honom då han applåderade Abd-al-Nasirs maktövertagande i Egypten innan de gjorde det själva.

Desillusionerad med kommunisternas eviga taktiska intrigerande började han istället organisera stöd till antikoloniala rörelser lite varstans, med början i Algeriet. Sålunda var det främst han som stod för den organisatoriska expertisen då de proalgeriska nätverken organiserades i Frankrike. Efter en tid i fängelse började han organisera ett slags de antikoloniala rörelsernas folkhögskola - Solidarité - där allehanda praktiska färdigheter från den franska motståndsrörelsens tid lärdes ut till aktivister från Afrika och Asien, exempelvis till ANC-folk. En annan av hans verksamheter var att organisera politiska möten mellan israeler och palestinier. Båda dessa gjorde honom hjärtligt hatad i vissa kretsar varför han sköts ner av okända personer i sin bostad 1978.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu