Tillbaka till Irländska självständighets-rörelsen

 

Isabella Augusta Gregory

 

 

1852-1932

 

 

Societetsdam från Roxborough, Co Galway, född Persse. Gift 1880 med den brittiske diplomaten Sir W. H. Gregory som hann med en sejour i Kairo innan han dog 1892. Där fascinerades hon av den nationella rörelsen mot engelsmännen och associerade till sitt eget Irland. Lärde sig iriska och skapade tillsammans med några andra irisk-entusiaster som W. B. Yeats och Douglas Hyde den s.k. keltiska renässansen, en litterär rörelse som använde folksagor och berättelser från landet som grund för litteraturskapande, något som tilltalade både irländska nationalister och, eget nog, mängder med engelsmän om att irländarna nog var värda lite självstyre trots allt. Hon finansierade själv iriska skolor och skrev böcker i rörelsens anda men blev mest berömd för sin teater, Irish Literary Theatre, senare Abbey Theatre som hon styrde till sin död.

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu