Tillbaka till Irländska självständighets-rörelsen

 

Arthur Griffith

 

 

1872-1922

 

 

Tryckare från Dublin. Startade efter en sejour som guldgrävare i Sydafrika tidningen United Irishman 1899 där han pläderade för irländsk självtillit och propagerade för att irländarna skulle sätta upp sina egna domstolar och sitt eget parlament istället för att lyda under de engelska.

1905 tog han initiativet till organisationen Sinn Féin vars syfte var att främja det irländska näringslivet vilket lät oskyldigt nog. Men där samlades också många som hade mer långtgående planer och tack vare sin oskyldighet blev det den breda massorganisationen för irländskt självstyre. Själv var Griffith inte särskilt radikal; han kunde tänka sig att Irland stod kvar under den engelske kungen, och han var motståndare till allt våld. Ändå blev han fängslad efter Påskupproret 1916 som han inte hade något att göra med, men i fängelset lärde han känna upprorsmännen och slog ihop sina påsar med dem. I det irländska parlament som nästan uteslutande bestod av Sinn Féin-representanter valdes han till vicepresident eftersom han hade rykte som moderat. Sedan Sinn Féin splittrats på frågan om fredsavtal med England blev han president men arbetade ihjäl sig på åtta månader.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu