Tillbaka till ockupationen i Flint

John L. Lewis

 

 

1880-1969

 

 

Gruvarbetare och fackorganisatör från Lucas, Iowa. Började arbeta i gruvan som tonåring och blev från 1906 vald till allt högre poster i gruvarbetarfacket, från 1920 som nationell ordförande. Räknades snart som en av de viktigaste inom AFL, USAs LO, men bröt med dem för att de vägrade organisera de outbildade arbetarna vid det löpande bandet. Lewis' gruvarbetarfack bildade tillsammans med några andra Comittee for Industrial Organization, CIO, 1936 och skickade ut fack- och strejkorganisatörer i storindustrin. Lewis var som CIOs ordförande själv på plats vid strejken i Flint och fick guvernören att dra tillbaka militären genom att hota med att ställa sig framför kulsprutorna. Fortsatte trots krigsårens samförstånd att organisera strejker och avgick som CIOs ordförande 1942 hellre än att ge vika. Fick emellertid stryk i den stora kolstrejken 1947 varefter hans grepp om gruvfacket successivt lossnade trots att han satt kvar som formell ordförande till 1960.

Politiskt inte särskilt radikal, men ansåg att arbetarna skulle ha säkerhet och en hygglig inkomst, och var beredd att använda radikala och långtgående medel för att nå dessa moderata mål. Tog bl.a. initiativ till pensionskassor och olycksfallsförsäkringar som dittills hade varit okänt för arbetare i USA.

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu