Tillbaka till Irländska självständighets-rörelsen

 

Daniel O'Connell

 

 

1775-1847

 

 

Advokat, uppfinnaren av masmedlemsorganisationen med medlemsavgift. Blev snabbt mycket framgångsrik som advokat på grund av sin förmåga att övertyga jurymedlemmar, och började runt 1800 utnyttja sin vältalighet som representant för katolikernas sak men förlitade sig i det längsta på att det skulle räcka med stöd av prästerskapet.

År 1824 tog han dock över Catholic Association, en då rätt liten och obetydlig samling notabiliteter och förvandlade den snabbt till en massorganisation byggd på demokratiska principer och med syfte att samla alla katoliker till stöd för jämlikhet med protestanterna. Stödd på denna organiation ställde han upp som parlamentskandidat 1828 och vann en brakseger trots att han som katolik inte var valbar. Av rädsla för allmänt uppror på Irland måste då engelsmännen ge katolikerna full medborgarrätt.

Sen ägnade han sig åt vanlig parlamentarisk reformpolitik ett tag tills i början på 40-talet sådan verkade ha kört fast. År 1843 började han arrangera en serie massmöten för irländskt självstyre med tiotusentals deltagare, där festliga arrangemang med sång och musik och inte minst hans egen makalösa talekonst roade och berörde publiken. Även här var han en föregångare. De engelska myndigheterna skyndade sig att kasta honom i fängelse och andra, samtidigt mer revolutionära och mer konspirativa personer tog makten i rörelsen. När han släpptes året efter var hans hälsa bruten och han orkade inte längre delta i politiken.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu