Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Powwow-gruppen

Ekologi-teachin 16.4.1972

 

 

Redan i april arrangerade Powwow ett teach-in om ekologi som då var ett ganska nytt begrepp i debatten. Programpunkterna på ABF i Stockholm var:

10.00 Introduktion/Rolf Jacobsson

11.00 Luftföroreningar, försurning av sötvatten/Henning Rodhe

12.00 Ekosystem i havet/Björn Ganning

13.15 Lunch

14.45 Människans roll i ekosystemet/Birgitta Carlberg

15.30 Naturreservat - referensområden/Alf Johnels

16.30 Ekologi i andra länder - tredje världens speciella problem/Jan Fjellander

 

Till dokumentationen (ovan) fanns en kortkurs om ekologi och hur förändringar i näringskedjorna påverkar de ingående organismerna. Där fanns också en uppsats om hur människor påverkar systemen med specialfallet erosion i Uttar Pradesh i Indien.

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org