Folkrörelseerfarenheter
 
NGO-erfarenheter
 
Akademiska institutioner för folkrörelsestudier
 
Akademiker-aktivist-nätverk
 
Alternativa media och länksamlingar
 
EU, globalisering och företagskritik
 
Allmänningar, miljö och fred
 
Sociala frågor och mänskliga rättigheter
 
Solidaritet och samarbete med tredje världen
 
Fotoarkiv
 

 

Webbplatser

 

 

Delta i faktasamlandet på Folkiwiki!

 

Folkrörelseerfarenheter

 

Arbetarrörelsens Arkiv, Stockholm. Svenskt material men också internationellt

Folkrörelselinjen. Fackliga aktivisters erfarenheter under de senaste åren.

International Association of Labour History Institutions web domain. Arbetarrörelsens Arkivs internationella plattform.

Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam, Helsinki.

BUKO, Hamburg. Fokus på solidaritetsrörelser.

Jubilee South. Afrikanska perspektiv.

Archiv Aktiv, Hamburg.

Archiv der Soziale Bewegungen, Bremen.

Third World Network, Kuala Lumpur. Om Syds självhävdelse mot Nord.

Global Archive. Peoples Global Action-arkiv, se nedan.

Peoples Global Action. Fokus på global rättviserörelse och mycket bonde. och miljörörelse under senaste decenniet.

Global Solidarity Dialogue, Amsterdam. Arbetar- och kvinnorörelse, mest.

Social Movement Directory. En samling artiklar från 2004.

Guide for Social transformation in Europe. Material från European Social Forum.

Documentation for Action Groups in Asia, Hongkong.

Indian Social Action Forum, New Delhi.

Moviementos en America Latina.

Global Justice Centre/Centro para Justicia Global.

Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Americas.

Global Nonviolent Action Database. Berättelser om ca 400 folkrörelseaktioner, globalt

 

NGO-erfarenheter

 

Alternatives, Ottawa.

Choike, Montevideo.

CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation, Johannesburg.

Global Policy Forum, New York.

IFDA, International Foundation for Development Alternatives, Genève. Material från 1978-1991

Initiatives Pour un Autre Monde, Bryssel-Genève-Paris.

Instituto del Tercer Mundo, Montevideo.

Union of International Organisations, Bryssel.

Akademiska institutioner för folkrörelsestudier

 

Centre for Civil Society, London. Störst, med fokus på mänskliga rättigheter.

Neu Soziale Bewegungen, Sankt Augustin. Miljö, fred och lokalt.

Fernand Braudel Center for the Study of Economics, Historical Systems, and Civilizations, Binghamton. Med folkrörelser som viktig del i helheten.

The Centre for the Study of Developing Societies, Delhi.

Centre for Civil Society, Durban. Radikalare än sin engelska namne.

International Institute of Social History, Amsterdam.

Research Initiative on International Activism, Sydney.

Akademiker-aktivist-nätverk

 

Network Institute for Global Democratization, Helsinki.

TFF, The Transnational Foundation for Peace and Future Reasearch, Lund.

Arena, Hongkong.

Focus on the Global South, Bangkok. Fokus på globala rättviserörelsen.

Transnational Institute, Amsterdam.

Third World Forum, Dakar.

Alternative Information and development, Cape Town.

Transform! European network for alternative thinking and political dialogue, Rome.

Associazione Culturale Puntorosso, Milano.

Investigacció: Jornades Recerca Activista, Barcelona. På katalanska.

Alforja, Costa Rica. Fokus på folkbildning men också mycket folkrörelser.

 

Alternativa media och länksamlingar

 

APC. Global folkrörelseportal sedan 1990

Choike. Portal för diverse sydrörelser. Utförlig dokumentation om Sociala Forum

Clarté. Svensk maoistisk vänster

Contentious politics. Listserver för diskussion om folkrörelser.

Countercurrents. Indisk webbtidning med internationell inriktning

Det røde surfebrettet. Norsk inkörsport till mängder av webbadresser.

Independent Media Center. Oberoende mediacenter på alla kontinenter.

Folket i Bild/Kulturfront.

Foreign Policy In Focus. Artikeldatabas.

Frontline. Indisk tidskrift

Global. Italienskt radikalt multimediaprojekt.

Juan Cole. Bästa nyhetsbloggen om Irakkriget

Kiosken. Länkar till alla världens tidskrifter.

Klassekampen. Nordens största alternativa dagstidning.

Konfrontatie digitaal. Holländsk radikal sida med arkiv och nyhetsbrev. Även engelsk texter.

Le Monde Diplomatique. Finns på bl.a. engelska och norska. Mycket ekonomismkritik.

Mobilization är en amerikansk tidskrift om folkrörelseforskning

Motkraft/Modkraft Sverige Danmark

New Internationalist. Tidskrift om världen, ojämlikheten och "utvecklingen".

One World. Internationell samlingsplats för 700 organisationer plus webbtidning.

Political Resources. Italiensk sida med bl.a hänvisningar till partier av alla sorter runt om i världen.

Policy Innovations. Samling av organisationer som arbetar för en mer rättvis global världsordning.

Protestnet. Kalender för kommande protester

Radikala.com. Portal för ETC, Ordfront och kritisk information.

Social Movements. Epostlista för forskare och aktivister

Social Movements International. Nätverk kopplat till World Social Forum

Soman's Revolutionary Socialist Links. Mest uttömmande vad det gäller vänsterorganisationer runt om i världen m.m.

Third World Network. Mest omfattande Nord-Syd-infon

Tidsskriftcentret. Dansk samling av alla tidskrifter

Tromb. Ungdomstidning om makt och motstånd

Union of International Organisations. Information om 40.000 organisationer, delvis mot betalning.

Yelah. Frihetlig svensk webbtidning.

Znet. Radikal internettidning.

 

EU, globalisering och företagskritik

 

AIDC. Sydafrikansk Nord-Syd-info

APC. Global folkrörelseportal sedan 1990

Bretton Woods Project. Kritik av Världsbanken, Internationella Valutafonden osv

Corporate Europe Observatory.

Corporate Watch UK USA

det ny NOTAT. EU-kritisk veckotidning.

Focus on the global south. Thailändsk Nord-Syd-info

EU-Observer Danmark UK

Global Issues. Ett slags uppslagsbok om globala frågor

Institute of Globalisation Studies. Rysk webbplats

Institute for Agriculture and Trade Policy. Den globala bonderörelsens forskningssajt

International Forum on Globalisation. Nätverksnätverk där alla finns med

Multinational Monitor. Bolagsövervakning

Our World Is Not For Sale. Antikommersiellt globalt nätverk av organisationer

Peoples' Global Action. Global folkrörelseallians.

Public Citizen's Global Trade Watch. Om frihandel och WTO.

South Center. Sydstaternas webbplats, där det bl.a. finns en del kritiskt om WTO.

The European Anti-Maastricht Alliance. Kritisk EU-info.

The Other Economic Summit. Kritik av G8 möten.

Third World Network. Nord-syd-konflikten.

Transnational Institute. Aktuella artiklar om globaliseringsprocessen.

We are everywhere. Aktivistisk antikapitalistisk globaliseringskritik

WEED. Tysk globaliseringsinfo
World Development Movement. Samling av kampanjer och aktioner

World Social Forum. Den officiella webbplatsen

 

Allmänningar, miljö och fred

 

Adbusters. Internationellt och Sverige. Antikommersialism.

Alternativ Stad. Diverse om allmänningar plus gott om länkar

The Commoner. Webbtidning för diskussion om sociala "allmänningar".

Creative Commons. Amerikansk webbplats för försvar av kulturella allmänningar

Earthwatch

Ecoropa

Ecovillages

Ecologistas en Acción. Spansk aktivistsite

European Environment Bureau. Miljöorganisationernas lobby i Bryssel

Fred på nettet. Dansk fredsrörelsens portal.

Global Commons Institute. Radikalt miljöinstitut.

Global Ecovillage Network

Global Ökologi. Nordens främsta miljötidskrift.

Greennet. Nätverk för kampanjer i miljö-, freds- och rättighetsfrågor.

ICL/Praxis for peace. Norskt-canadensiskt fredsinstitut

Idébanken. Info om lokala alternativ för miljö och solidaritet.

Institute for Global Communications. USA-portal knuten till APC, peacenet, antiracistnet, greenet etc.

On the commons. Amerikansk webbplats för allmänningsförsvar

PeaceLink. Italiensk fredsinformation.

Peacenet.

Piratbyrån. Svensk webbplats för försvar av kulturella allmänningar

Tilstede är en webbplats för stadsförsvar i Oslo

Transnational Foundation for Peace and Future Research. Fredsforskningsinstitut i Lund.

World Carfree. Tjeckisk webbplats med kontakter till allehanda bilismmotstånd

World Resources Institute. Forskningsinstitut med mycket väletablerat folk i styrelsen.

World Tribunal on Iraq. Sammanställning av USA-alliansens brott mot folkrätten.

Worldwatch Institute. Miljöforskningsinstitut.

Økonet. "Nätverk för ekologisk folkbildning och praxis".

 

Sociala frågor och mänskliga rättigheter

 

Abya-Yala. Om Sydamerikas indianrörelse

Antiracistnet

Autonoom Centrum. Mot förtryck av flyktingar och medborgare, holländskt och en del engelskt material.

Aviva. Kvinnorörelseinfo.

Cyber Picket Line. Global arbetarrörelseinfo

Derechos - a Human Rights Hangout. Mänskliga rättigheter. Innehåller många organisationslänkar.

Fortress Europe - Circular Letter. Flyktingrättigheter och inre säkerhet, stort arkiv.

For velferdsstaten. Norsk kampanj med starkt fackligt inslag.

Global Sisterhood Network. Kvinnorörelseinfo

Global Unions. Samlad webbplats för ett antal fackinternationaler, ägnad globala frågor.

International Council of Voluntary Agencies (ICVA). Frivilligorganisationernas international.

LabourNet. Om arbetarrörelseinternationalism, aktivistisk info

Labourstart. Dito, fast mer officiell.

Social Watch. NGO bevakning av globala social frågor.

Statewatch. Om statligt förtryck i Storbritannien och EU.

Vi Arbetslösas Kontaktnät.

Välfärden.se. Svenskt försvar för offentlig välfärd

Womensnet. Kvinnorörelseinfo

Women's movements. Dito

World Social Forum. Officiella sidan.

World Socialist Website ger en överblick över fackliga strider.

 

Solidaritet och samarbete med tredje världen

 

Cikadenet. Danska solidaritetsrörelsens portal

EZLN. Zapatisternas sida hos ¡Ya Basta!.

Global Exchange. Amerikansk proffsorganisation, solidaritet med tredje världen.

Global.no. Norsk portal för biståndsorganisationer

Globalportalen. Utges av Forum Syd, Kyrkan, UBV m.fl.

GlobeNet. Portal för organisationer i Frankrike

Instituto del Tercer Mundo. Ger ut World Guide, ekonomiska nyhetsbrev mm.

IPS/Inter Press Service. "Syds nyhetsbyrå".

One World. Internationell samlingsplats för 700 organisationer plus webbtidning.

Solidaritetshuset. Norska solidaritetsrörelsens portal.

Third World Network. Tredjevärldeninfo.

Uland.dk. Dansk sida med information om u-länder

 

Fotoarkiv

 

Phototeque du mouvement social. Franskt fotoarkiv

Flickr har också bilder på protester


 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org