Generellt om folkrörelser
Gamla folkrörelser (före 1800)
Arbetarrörelser
Nationella rörelser
Bonderörelser
Kvinnorörelser
Pariarörelser
Fredsrörelser
Miljörörelser
Andra allmänningsrörelser
 
Tillbaka till Litteraturiindex
 

Kommenterad lista över folkrörelselitteratur

 

 

 

Detta är en uppräkning av ca tvåhundrafemti grundläggande böcker om folkrörelser. Listan är minst av allt fullständig. I listan finns föga av rörelsernas självförståelse och interna polemiker; här har vi bara samlat det bästa inom forskningen om vad rörelserna gjorde.

 

Fler böcker kommer att fyllas på efterhand. Liksom även kanske dina tips.

 

Böckerna finns oftast i Libris och många finns på antikvariat, en del texter finns också på internet och är i så fall markerade.

 

Ett litet klagomål över bristande litteratur finns här.

 

 

Nytt på listan:


Rodney Stark: The rise of Christianity, Princeton University Press 1996

Richard Evans: The feminists, Croom Helm 1977

Jill Harsin: Barricades: The war of the streets in revolutionary Paris 1830-1848, Palgrave Macmillan 2002

Ramachandra Guha och Juan Martinez Alier, Varieties of environmentalism, Earthscan 1997

Jonathan Rose: The intellectual life of the British working classes, Yale 2001

James Horrocks: The Guangzhou-Hongkong strike, 1925-1926, University of Leeds 1994

Michael P. Young: Bearing witness against sin, University of Chicago Press 2006

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org