Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

Världskarta: Världsmarknadssystemet 1550

 

Världsmarknadssystemet ca 1550. Centrum är Västeuropa, och hegemonimakt är alliansen mellan den spanska militärmonarkin och Genovas bankirer. Tillsammans har det byggt upp en maktapparat som bygger på underkuvande av delar av Amerika och, tack vare det amerikanska silvret, kontroll över Europas krediter. I Östeuropa har överklassen börjat förslava sina bönder för att bli råvaruexportör till centrum. Periferierna är inte tillräckligt stora för att lätta bördorna för centrums direkta producenter, vars levnadsstandard är miserabelt låg.

 

 

 

Tillbaka till kapitel 2

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu