Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

Världskarta: Världsmarknadssystemet 1750

Världsmarknadssystemet 1750. Systemets periferi har växt något, med VOCs sparsamma kolonier i Sydostasien, med engelska och franska bosättarkolonier, med slavjaktsområdena i Västafrika, med Bengalen och med delar av Ryssland. Det har gjort att bördorna på centrums direkta producenter har kunnat börja lättas något. Fortfarande är det Amsterdam som är systemets finanscentrum, men London börjar konkurrera.

 

 

 

 

Tillbaka till kapitel 2

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu