Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

Världskarta: Världsmarknadssystemet 1900

Världsmarknadssystemet 1900. Nästan hela världen har täckts av systemet, efter 1800-talets exempellösa tillväxt. Kärnan ligger fortfarande i London, och England är hegemonisk stat, om än på nedgång och utmanat av Tyskland och USA. Systemet har nu fått styrka nog att expandera centrumzonen till nästan hela Västeuropa och stora delar av Nordamerika. Östeuropa har avancerat upp i halvperiferin liksom Japan och vissa kustområden i södra Sydamerika. Resten av världen är periferi.

 

 

 

Tillbaka till kapitel 2

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu