Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

Världskarta: Världsmarknadssystemet 2000

Världsmarknadssystemet 2000. Systemet har inte kunnat växa så mycket på bredden, eftersom jorden har sin givna begränsning. Däremot har det utvecklats på djupet och integrerat hela världen kulturellt. Även Japan tillhör nu centrum. Kärna är New York men USA har just förlorat sin ställning som obestridd hegemonimakt, som det har haft i 50 år; en konfliktperiod har börjat med EU och Japan som utmanare. I Europa har Östeuropas/Rysslands kraftansträngning att ta sig in i centrum effektivt blockerats av att länderna tvingades satsa stora delar av överskottet på vapen. Utanför centrum har också andra stater gjort försök att avancera i systemet och några har lyckats: halvperifera områden har växt fram i periferins mitt: Östasiens kustområden, sydöstra Medelhavsområdet och delar av Sydamerika.

 

 

 

Tillbaka till kapitel 2

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu