Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

BNP-staplar 1820-1890

Östeuropas, Latinamerikas, Asiens och Afrikas inkomster per person i andel av Västeuropas, räknat i köpkraftsrensade Geary-Khamis-dollar. Alla förlorade kraftigt mot Västeuropa under 1800-talet. Latinamerika och Ryssland återhämtade sig fram till 1950 och förlorade sedan; Asien har återhämtat sig marginellt sedan 1970. Afrika har förlorat hela tiden. Klyftan ökar snabbare snabbare under 1800-talet än under 1900-talet, åtminstone så länge man bortser från självhushållets bidrag. Figuren undervärderar det folkrika Asiens betydelse och döljer också de stora olikheterna mellan t.ex. 1970-80-talets framgångar i Ostasien och bakslag i Västasien. Källa Angus Maddison: Monitoring the world economy 1820-1992, OECD 1995.

 

Tillbaka till kapitel 6

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org