Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

Stapeldiagram BNP 1950 och 1990 på decentiler

De tio rikaste, näst rikaste etc procentens andel av världens inkomster 1950 resp 1990, räknat landsvis. Den första decentilen innehåller således de rikaste länderna upp till en tiondel av världens befolkning etc. Någon utjämning har det uppenbart inte blivit, men på landsnivå inte heller påtagligt ökad ojämlikhet -- de fattigaste har förlorat något, men det har även de rikaste. Inkomsterna är räknade i köpkraftsrensade s.k. Geary-Khamis-dollar. Källa Angus Maddison: Monitoring the world economy 1820-1992, OECD 1995. -- Siffrorna bör naturligtvis ses som en indikation på relativ makt i systemet, inte på "utveckling" eller något liknande mytiskt fenomen.

 

 

Tillbaka till kapitel 6

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org