Folkrörelser och Protester

Start | Om oss | Forum | Nordiskt nyhetsbrev | Kampanjer | Datum | Uppslagsverk | Folkrorelser | Arbetare | Bönder | Fred | Global rättvisa | Kvinnor | Miljö | Övriga |
Toppmötesprotester | Sociala Forum | Globala nätverk | VK | Litteratur | Artiklar |
Organisationer | Länkar | Arkiv | Bildgallerier | English


 

 
Uppdaterat mars 2005

 

Innehåll
 
Förord
1. Aktörerna: stater, kapital, folkrörelser
2. Scenen: världen
3. Folkrörelser före världsmarknadssystemet
4. Lokalsamhällets försvar mot världsmarknadssystemet
5. Lönearbetarnas försvar mot kapitalägarna
6. Systemperiferiernas försvar mot centrum
7. Böndernas försvar mot matmarknaderna
8. De marginaliserades strävan efter likaberättigande
9. Civilsamhällets självförsvar
10. Folkrörelsesystemet
English summary

Världskarta: Dödade i krig 1945-1975

Döda på grund av krigshandlingar, varje röd punkt motsvarar 50.000 personer.

Ovan, 1945-75. Kinesiska revolutionskriget, Koreakriget, Indokinakriget, Suhartos statskupp i Indonesien, Bangladeshkriget och Biafrakriget har dödat mer en en halv miljon vardera; inbördeskrig i Centralamerika, Colombia, Sudan m.fl. något mindre.

Nedan, 1975-2000. Afghanistankriget, kriget Iran-Irak, samt inbördeskrigen i Kambodja, Sudan, Rwanda, Angola och Mozambique dödar alla över en halv miljon. Inbördeskrigen i Liberia, Libanon, Somalia, Ex-Jugoslavien och Guatemala samt invasionen på Östtimor håller sig runt några hundra tusen.

Källa: Correlates of war, med några kompletteringar. Siffrorna är mycket ungefärliga.

Världskarta: Dödade i krig 1975-2000

 

 

Tillbaka till kapitel 9

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org