Generellt om folkrörelser
Gamla folkrörelser (före 1800)
Arbetarrörelser
Nationella rörelser
Bonderörelser
Kvinnorörelser
Pariarörelser
Fredsrörelser
Miljörörelser
Andra allmänningsrörelser
 
Tillbaka till Litteraturiindex
 

Böcker som saknas...

 

Klagomål från en folkrörelsefreak

 

 

 

Trots den litteraturförteckning som finns på de här sidorna märks det att folkrörelser är ett ämne som är långt ifrån genomforskat. En del viktiga skeenden verkar totalt obeskrivna. Några exempel som vi trots letande inte har kunnat finna mycket vettigt om är:

 • Den tidiga kristendomen ur socialhistorisk synvinkel. Alltså med fokus på vem, hur och varför snarare än på idéutveckling.

 • Den kinesiska revolutionen på 1360-talet med fokus på själva mobiliseringen, inte på militära slag.

 • Andra folkrörelser utanför Europa innan europeerna började visa ett rovgirigt intresse – Kina före ca 1800, Indien före ca 1750, Afrika och Sydostasien före ca 1850, Islamländerna före ca 1800...

 • Indiska bhakti-rörelser, gärna med den mest framgångsrika - sikherna - som exempel

 • Tidiga motstånd mot världsmarknadssystemets intrång utanför Europa, gärna jämförda med varandra. Alltså från Sydamerika under 15-1600-tal, Indien under 1700- och tidigt 1800-tal, Afrika under 1800-tal etc.

 • Franska revolutionen med tyngdpunkt på gatornas och byarnas politiska handlingar snarare än nationalförsamlingens och konventets. Kropotkin skrev en sådan bok för hundra år sen, men det måste finnas något färskare.

 • Den brokiga folkrörelsemiljön mellan 1820 och 1848, då borgare och hantverkare ännu inte hade skilts åt för att båda stod utanför makten.

 • Den danska bonderörelsen (någon någorlunda modern bok), den mest framgångsrika bonderörelsen någonsin.

 • Arbetarrörelsekultur, gärna en jämförelse mellan t.ex. Nord- och Sydeuropa, kanske också med utomeuropeiska exempel, över tid.

 • Kvinnorörelser före 1914 där fotfolket spelar en roll; nästan allt vi hittills har funnit har fokuserat på de "stora namnen", språkrören.

 • Den indiska antikoloniala rörelsen utifrån något annat perspektiv än det ortodoxt gandhianska. Det finns böcker om enskildheter som bonderörelsen på 40-talet eller Telenganaupproret men finns det något om helheten?

 • Något om icke-europeisk fredsrörelse. Exempelvis om de rörelser som så småningom fick stopp på inbördeskrigen i Liberia och Sierra Leone.

 • Miljörörelser, vad som helst. Det som finns är bedrövligt närsynt och smått. Någon borde exempelvis skildra den trefaldiga mobilisering - indiskt damm-motstånd, brasilianskt urskogsförsvar och europeiskt motorvägsmotstånd - som tvingade de globala makthavarna att sammankalla toppmötet i Rio 92.

Skulle du som läser detta känna till något om detta är vi tacksamma om du hör av dig.

Annars kan det ses som ett tips för doktorander.

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org