Rörelsenätverket


 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation

 

Målsättning

 

Verksamhetsplan

 

Seminarier

 

Texter

Texter

 

 

På denna sida tänker vi lägga upp en del texter och utkast om folkrörelser, som har skrivits av deltagare inom nätverket.

Välkomna att skicka dina på adress stellan. vinthagen @ padrigu. gu. se eller jan. wiklund @ srfriks. org

 

 

 

Texter på Folkrörelser.nu

Om vad en folkrörelse är

Om folkrörelseerfarenheter

 

Externa länkar